Podnikový informační systém, který je trendy

Helios Nephrite nabízí komplexní řešení především pro velké firmy na českém a slovenském trhu.

Sdílení dat, tedy propojení doslova „každého s každým“, je žhavým trendem komplexní informatiky uplynulých let. Těchto možností dnes ve větší či menší míře využívají i podnikové informační systémy – ERP. Jedním z těch, které tuto vlastnost zahrnují obzvlášť sofistikovaně, je Helios Nephrite z produkce Asseco Solutions. Tento systém nabízí komplexní řešení především pro velké firmy, které působí na českém a slovenském trhu.

O systémech Helios obecně platí, že jsou vyvíjeny tak, aby plně odpovídaly přáním a potřebám svých uživatelů. Proto také tým vývojářů Helios Nephrite zapracoval připomínky a přání více než 440 firem, které dříve používaly předchozí generaci systému – Helios Green. Nový produkt proto maximálně usnadňuje práci nejen managementu firem a administrátorům systému, ale i jeho uživatelům. Řešení Helios Nephrite podporuje procesní řízení, řízení projektů a obchodních procesů. Navíc se prostřednictvím strojového učení neustále zdokonaluje v čase.

Zvýšení efektivity

Vylepšení týmové spolupráce celé firemní struktury přináší zásadní zvýšení efektivity zaměstnanců, kteří se mohou soustředit na důležité činnosti. To přináší společnostem, které Helios Nephrite používají, vyšší výnosy. Zákazníci systému Helios Nephrite, kteří jsou nyní uživateli jeho nástupce, se přesvědčili, že přechod ze staršího Helios Green je natolik výhodný, že byli jednoznačně motivováni systém změnit.

„Pověstné nůžky mezi systémy se stále rozevírají a nový Helios Nephrite se od svého předchůdce funkčně opravdu významně vzdálil,“ říká Lukáš Ontl, vedoucí pro inovace a rozvoj produktů společnosti Asseco Solutions. A dodává, že zákazníkům bude firma navzdory jednoduchosti přechodu na Nephrite věnovat dostatečnou pozornost. „Trh s ERP řešeními je poměrně konzervativní, proto se jako dodavatelé zaměřujeme nejen na to, aby byl nový systém inovativní, ale zároveň zachoval komfort uživatelů, na který jsou zvyklí,“ konstatuje Ontl.

Klíčovou funkcí ERP systému je monitoring a následná optimalizace výkonu. Helios Nephrite v tomto případě nabízí nástroj Telemetrie, pokročilý způsob monitorování provozu systému a analýzy vlivů na jeho výkon. Lze tak jednoduše hledat příčiny problémů a řídit práci zaměstnanců. Intuitivní pracovní plocha zase zjednodušuje a zpřehledňuje práci uživatelů a výrazně snižuje náročnost na zaškolení v novém systému.

Přístup k datům je možný odkudkoliv přes webový portál, který disponuje řadou přednastavených scénářů pro použití obchodníků nebo servisních pracovníků nebo reporting pro top management.

Pro více firem i osob

Další novinkou, na které tým pro Helios Nephrite v uplynulých měsících pracoval, je modul pro projektové řízení, který poptávala řada zákazníků. Přináší komplexní pohled na projekt libovolné velikosti od plánování, řízení až po jeho vyhodnocení. Novou funkcionalitou jsou také žádanky, které řeší například případy žádosti o služební notebook nebo mobilní telefon a efektivně pomocí tohoto modulu mohou žádat o nové vizitky, marketingové materiá­ly a mnoho jiného.

Pro holdingy je pak určena funkce, která umožňuje, aby jeden systém mohl spravovat více organizací pod různými IČO. To se týká prakticky veškeré firemní agendy, zásadním faktorem je však i společný reporting a výkaznictví.

Od loňského podzimu obsahuje systém i novou funkcionalitu pro položkové schvalovací workflow. Například pro fakturu, jež má sto položek a každou musí schvalovat někdo jiný. Pro každou položku je možné nastavit odlišné workflow s odlišnými schvalovateli a pravidly pro schvalování. To výrazně zrychlí tok elektronických dokumentů v celé firmě.

Zásadní rozvoj zaznamenala i oblast CRM. To, které je součástí Helios Nephrite, nabízí komplexní nástroj pro správu kontaktů se zákazníky. Současně je ale plné analytických nástrojů a manažerských pohledů.

Přečtěte si také