Podnikatelské pojištění Generali České pojišťovny navyšuje limity

Většina pojišťoven s opatřeními vycházejícími vstříc podnikatelům v pandemické krizi přišla už minulý rok.

„Hned z počátku první vlny v loňském roce pojišťovny v mnoha případech přešly na digitální řešení některých procesů. Obecně, stejně jako v jiných odvětvích, musely i pojišťovny na situaci reagovat a především zajistit informovanost klientů a i nadále hladký průběh všech likvidací pojistných událostí,“ říká Veronika Nová, tisková mluvčí České asociace pojišťoven. Přicházely však i nové výzvy k řešení netradičních situací, respektive potřebě ochrany před novými riziky.

ProfiPlán

Výjimku netvořila ani pojišťovna Generali České pojišťovny a loni nabídla kompletně novou podobu podnikatelského pojištění, která se netýkala jen samotného produktu, ale také procesu sjednání. „ProfiPlán jsme pečlivě připravovali nejen s ohledem na požadavky klientů, ale také obchodníků a makléřů. Výsledkem tak byl produkt, který plně obstojí v požadavcích současného trhu a je připravený na budoucí vývoj. A to zejména vysokou mírou digitalizace procesů nejen během sjednání a dokumentace, ale také v oblasti řešení pojistných událostí,“ upozorňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pojištění ProfiPlán nabízí podle Marka řešení pro nejširší základnu klientů SME (malé a střední firmy), ale rovněž pro fyzické osoby, municipality, veřejnou správu, nadace či spolky. Zvláštní důraz byl u všech typů pojištění kladen na implementaci nových rizik (například strojní přerušení provozu u stacionárních strojů, strojní vybavení budov, rozšířené pojištění skel, nový přístup k pojištění movitých a nemovitých věcí) a také úpravy i odstranění řady výluk i nutnosti zvláštních ujednání. Výsledkem je zjednodušený produkt, který však kryje vše podstatné.

Aktualizace nabídky

V současné době pojišťovny v návaznosti na situaci upravují a rozšiřují své produkty nebo přicházejí s novými nabídkami. „Právě nyní, kdy se podnikatelé potýkají s řadou nepříznivých okolností, chceme našim klientům dokázat, že se na nás mohou za každé situace plně spolehnout. Proto jsme během pandemie opět inovovali naše podnikatelské pojištění a zásadně navýšili limity u vybraných rizik. Tímto krokem se tak pojištění ProfiPlán stalo top produktem na českém pojistném trhu,“ komentoval situaci Roman Juráš, generální ředitel Generali České pojišťovny.

Navýšená variabilita a modularita nastavení ProfiPlánu přitom plně respektuje požadavky klien­tů z oblasti SME a umožňuje sjednat pojištění, jež v nejvyšší možné míře odpovídá individuálním požadavkům klientů. To se týká jak typů pojištění, tak pojistných limitů.

Přečtěte si také