Pět výhod reorganizace

Sklářství, stavebnictví nebo autoprůmysl. To jsou jen některé sektory, které se dnes potýkají s insolvencí. Vedení mnoha dříve úspěšných podniků stojí před těžkým rozhodnutím: hodit ručník do ringu, nebo se pokusit o záchranu firmy? To přibližuje Michal Žižlavský, managing partner advokátní kanceláře ZIZLAVSKY.

Pohřeb, nebo akutní péče 

Část podniků nepřežije proto, že jejich byznys přestane dávat smysl v nových podmínkách. V těchto případech je lepší rychlý konkurs než dlouhá agónie s narůstajícími dluhy a odpovědností jednajících osob. 

Zajímavější výzvou je, co dělat, když má insolventní podnik ještě šanci na záchranu. Podobá se to situaci těžce zraněného pacienta na urgentním příjmu, který krvácí a potřebuje rychlou pomoc. 

Moratorium a insolvence 

Je zde jeden nástroj, který umožňuje, aby se firma nadechla a dočasně platila jen závazky nutné k zachování provozu podniku. Jmenuje se soudní moratorium. 

Problém je, že k moratoriu potřebujete souhlas věřitelů. Proto se častěji využívá ochrana insolvenčního řízení, ve kterém současně podáte návrh na povolení reorganizace. To má podobné účinky jako moratorium a nepotřebujete souhlas věřitelů. 

Goliáš i David

Návrh na povolení reorganizace můžete podat bez podpory věřitelů, když má váš podnik roční obrat nad 50 000 000 korun nebo když zaměstnáváte více než 50 lidí. 

Ani menší podniky ale nejsou bez šance. Potřebují k tomu ovšem podporu věřitelů. Oproti moratoriu je zde jeden podstatný rozdíl. Věřitelé nevystavují firmě bianco šek, ale přijímají konkrétní reorganizační plán. Jak ukazují naše zkušenosti z menších reorganizací, to už má naději na úspěch. 

V čem jsou ale výhody sanačního řešení v podobě reorganizace oproti likvidačnímu konkursu?

První výhoda: koupíte si čas

Zkuste udržet provoz podniku a zavádět strukturální změny, když vám exekutoři blokují účty, dodavatelé s vámi ukončují smlouvy a žaloby na vás prší ze všech stran. První výhoda sanačního řešení je v tom, že zastavíte čas.  

Po zahájení řízení nelze podávat žaloby a vykonávat exekuce. Nemusíte – dokonce nesmíte – platit staré dluhy. Tím získáte čas pro přípravu reorganizace.

Druhá výhoda: dispoziční oprávnění 

V konkursu přechází právo disponovat s majetkem podniku na insolvenčního správce. V reorganizaci vám zůstává zachováno. Jste to vy, kdo drží v rukou otěže. Řídíte provoz podniku, připravujete reorganizační plán a po jeho schválení ho plníte. 

Třetí výhoda: očistná lázeň 

Existuje něco jako insolvenční magie. Vezmete insolventní podnik, zabalíte ho do kouzelného pláště dobře ušitého reorganizačního plánu, necháte uzrát dobrou vůli věřitelů, uděláte čáry fuk, a odhalíte publiku solventní podnik, očištěný od dluhů. 

Reorganizace změní kvalitu podniku stejně, jako se ošklivá housenka mění v krásného motýla. Když věřitelé přijmou nabídku obsaženou v reorganizačním plánu, zbytek všech dluhů zanikne. Naše zkušenosti ukazují, že je to možné, když věřitelům a soudu nelžete. 

Čtvrtá výhoda: ochrana před osobní odpovědností

Jako výhodu musíme zmínit ochranu před novou, velmi nebezpečnou žalobou na doplnění pasiv. Na základě této žaloby může soud uložit manažerům a majitelům korporace, aby zaplatili věřitelům rozdíl mezi dluhy a majetkem firmy. 

Žalobu na doplnění pasiv může podat insolvenční správce pouze v konkursu. V reorganizaci to možné není. 

Pátá výhoda: žít dál

Po skončení konkursu firma vždy zaniká. V reorganizaci se naopak legálně zbaví starých dluhů a pokračuje dál. Soudní reorganizace ovšem není snadná cesta. Ne každý dojde až do samotného cíle. 

Abyste uspěli, musíte po dobu nejméně jednoho roku řídit podnik pod dohledem insolvenčního správce, věřitelů a soudu. Každé překročení mezí dovoleného jednání přitom znamená konkurs. Je to svým způsobem plavba mezi Scyllou a Charybdou. Když ale nepodceníte přípravu, zvládnete ji. Rádi vám v tom pomůžeme.

Kancelář ZIZLAVSKY má v týmu nejen advokáty, ale také 15 insolvenčních správců. Patří mezi elitní správce se zvláštním povolením. Počtem řešených insolvencí je největší v České republice. Právníci kanceláře získali zkušenosti z tisíců řízení. Znají reálnou praxi českých soudů do úrovně názorů jednotlivých soudců. Kromě osmi ocenění Právnická firma roku za restrukturalizace a insolvence získala kancelář cenu Turnaround Management Association v Londýně za reorganizaci textilky Veba.

Kancelář ZIZLAVSKY letos dokončila unikátní reorganizaci leteckého podniku ČSA, zastupuje velké skupiny věřitelů v kauzách SBERBANK, ARCA, Growing Way nebo WCA International. S využitím platformy zizlavsky.online pomáhá podnikům řešit naléhavé případy podnikové insolvence a chrání jednající osoby před riziky osobní odpovědnosti.  

Přečtěte si také