Online kasina odvádějí na daních o 40 % více než před rokem. Brzy by mohly hazardní trh opanovat

Mezi Čechy rapidně roste obliba online hazardních her. Vyplývá to ze zprávy uveřejněné Institutem pro regulaci hazardních her, která mapuje provozní výsledky provozovatelů na základě celkové vyměřené daně.

V prvním čtvrtletí roku 2022 trh online kasin narostl skoro o 40 % oproti stavu ve stejném momentě předchozího roku. Celkem se na dani z hazardních her vybraly cca 4 miliardy korun a online se už de facto na výsledné částce podílí stejnou měrou jako land-based hry. Dá se očekávat, že tento trend bude i v dalších čtvrtletích posilovat.

Na dani z hazardních her se během prvních tří měsíců roku 2022 vybraly bezmála 4 miliardy korun. Výnosy se mezi jednotlivými hrami výrazně liší a zvyšování výnosu z on-line hrání potvrzuje trend přesunu hráčů z kamenných provozoven do on-line prostředí. Tradičně největší část výběru daně pochází z technických her, které hráči vyhledávají v kamenných provozovnách i v online prostředí – dohromady tvoří zhruba polovinu zmiňované částky.

Ostatní hry – kursové sázky, loterie a živá hra – na daňový účet přispívají podstatně méně. V případě kursových sázek a loterií jde o částky oscilující kolem hranice 700 milionů korun, v případě živé hry tato dokonce nepřesahuje ani 200 milionů. Výnosy z daní ukazuji na výraznou změnu formy hráčského chování, kdy se hra v kamenných kasinech přesouvá do online prostředí. Daňové výnosy z obou jsou už de facto totožné a pohybují se kolem 1 miliardy korun. Do určité míry může jít o efekt nulové tolerance kamenných provozoven, kterou začala v posledních letech uplatňovat řada měst. Na změnu chování hráčů reagují i samotní provozovatelé. Celkem 19 z nich už dnes nabízí hraní alespoň jedné hazardní hry i v online podobě.

Provozní výsledky naznačují, že trh s online hazardem rok od roku roste. Jen za poslední rok se jeho objem zvýšil meziročně o 35 %, kvartálně pak o 7,2 %. Zpráva IPRH hovoří o tom, že jde o doposud nejvyšší výsledek – vyměřená daň online hernám se prakticky rovná polovině celkové vyměřené daně a představuje cca 1,8 miliardy korun. To zohledňuje všechny druhy internetových her, mezi kterými ale primární postavení zaujímá technická hra – čili obdoba klasických automatů, jak je známe z kamenných provozoven. V online prostředí jsou zodpovědné za vyměřenou daň ve výši přibližně 1 miliardy korun. V závěsu najdeme kursové sázky (cca 700 milionů korun) a loterie (cca 200 milionů korun). Živé hry jsou logicky v online prostředí marginálním fenoménem.

„Vytrvalý růst segmentu online hraní je dokladem toho, že český stát a místní samosprávy vynakládají mnoho úsilí i prostředků špatným směrem. Během pandemie se logicky propadly daňové příjmy z land-based hazardu, protože provozovny musely být zavřené. Poslední čísla ale naznačují, že se hráči uchylují na internet, i když tyto restrikce už neplatí,“ komentuje výsledky Pavel Zákravský, podnikatel v herním a zábavním průmyslu. „To, že hazard není vidět a že zmizí kasina z ulic, neznamená, že hraní zmizelo a neexistuje,“ dodává.

Klasické kamenné herny a kasina skutečně v minulých letech zaznamenaly propad z hlediska vyměřené daňové povinnosti. Na vině je pandemie covidu-19, během které museli mít provozovatelé zavřeno. Zpráva proto jejich výsledky srovnává pouze kvartálně. I tento postup ale nabízí zajímavý pohled na změny hráčských preferencí. Oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku rostl zejména zájem o živou hru v online prostředí – na dani bylo vyměřeno o 35,3 % více. V land-based prostředí ale zaznamenala pokles o 28,5 %. Technická hra v land-based prostředí oproti tomu zaznamenala pouze pozvolný nárůst o 7,8 %.

Další typy hazardních her se na celkových výsledcích podílejí spíše okrajově. V případě loterií se vyměřená daň meziročně prakticky nezměnila. Zaznamenán byl pokles o 1 %, což znamená vyměřenou daň ve výši cca 675 milionů korun. Kursové sázky narostly o 14 % a na daních se z nich odvedlo celkem 734 milionů korun. Souhrnná zpráva IPRH hovoří i o bingu, které ale konkrétně nezohledňuje vzhledem k jeho zanedbatelnému podílu na celkových výsledcích.

Přečtěte si také