Od podpory neziskovek po rozvoj místních spolků a komunit

Obchodní řetězec Kaufland již pátým rokem zlepšuje život nevidomým a je největší partnerskou organizací co do výše finanční podpory, množství akcí i příběhů.

Za uplynulý rok věnoval obchodní řetězec Kaufland na charitativní účely více než 25 milionů korun, čímž se řadí mezi největší tuzemské soukromé dárce. Spolupracuje s řadou neziskových organizací a podporuje lokální spolky v místech, kde působí, a již pátým rokem zlepšuje život nevidomým. Jako generální partner projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu představuje největší partnerskou organizaci co do výše finanční podpory, množství akcí i příběhů. Za loňský rok bylo na podporu nevidomých, zrakově postižených a organizací, které jim pomáhají, věnováno 18 milionů korun. Částka byla použita na nákup kompenzačních pomůcek, úhradu vzdělávacích kurzů, volnočasových aktivit nebo asistenčních služeb a je výsledkem čtrnáctidenní vánoční sbírky, která každoročně probíhá v předvánočním čase ve všech prodejnách Kauflandu. Výtěžek ze sbírky putuje do Fondu Kaufland, ze kterého je během roku formou grantových řízení postupně přerozdělován na pomoc organizacím či osobám se zrakovým handicapem.

Jedním z mnoha příběhů, který byl podpořen z Fondu Kaufland, je ten studentky Xenie z Prahy, jež navzdory svému zrakovému handicapu chce pomáhat ostatním. Motivuje je přes sociální sítě a díky finančnímu daru studuje psychologii, aby se mohla stát profesionální terapeutkou a šířit dobro.

Desítky splněných přání

Prostřednictvím přeplatků z papírových stravenek Kaufland financuje projekty Přál/a bych si či Pomoz mi do života, které spadají pod organizaci Dejme dětem šanci, a stejným dílem rovněž podporuje Ježíškova vnoučata. Obě organizace plní přání lidem, jimž je nedokáže splnit rodina či blízcí. Každý z projektů loni obdržel téměř 350 tisíc korun. Dětská přání se nejčastěji točí okolo sportu, objevují se mezi nimi lyžařské kurzy, taneční soustředění, letní tábory a výlety, ale i praktické věci, jako jsou brýle, rovnátka či řidičské průkazy. Seniorům jsou z financí nejčastěji hrazeny venkovní dřevěné hry a zvířecí návštěvy.

Kaufland společně s Nadací Via podpořil v rámci grantu Milion pro Olomouc projekt Černovírské šapitó.

Druhý projekt Pomoz mi do života, jak název napovídá, podporuje děti z dětských domů ve vykročení do života dospělých. A k tomu je důležité vzdělání. Díky dárcům mohou studenti z dětských domovů, například Zuzka, Adam a Romana, v budoucnu dělat to, co je baví. Například Adam se druhým rokem učí autolakýrníkem. Rád poznává nové lidi a prostředí i sportuje, baví jej fotbal, florbal a chodí do posilovny.

„Obor jsem si vybral, protože mě baví auta a protože mi přišel zajímavý. Zároveň si myslím, že s tímto zaměřením budu mít jistotu dobrého zaměstnání a možná i moci podnikat. Už teď vím, že se chci nadále vzdělávat a po dokončení školy pokračovat na maturitní nástavbě a třeba i na vysoké škole. V tomto rozhodnutí i v mnoha dalších věcech mi zařazení do stipendijního programu velmi pomáhá,“ říká Adam. Mezi další dlouhodobé partnerské organizace, které Kaufland podporuje, patří Centrum Paraple, Loono, Debra, Helppes a několik dětských domovů po celém Česku.

Města, kde to žije

Místní komunity podporuje Kaufland nejen zakládáním komunitních zahrad na svých pozemcích a pořádáním hokejových turnajů mládeže, ale také projektem Milion pro… Obchodní řetězec v místech, kde postaví novou prodejnu, přispívá k budování mezilidských vztahů a ke kulturnímu životu. Po dobu tří let celkem daruje jeden milion korun místním organizacím na rozvoj komunitního života.

V rámci projektu Milion pro Olomouc vypsal Kaufland celkem tři grantová řízení, do kterých mohly podat přihlášku lokální neziskové organizace, malé obce či neformální skupiny obyvatel. V každém roce bylo rozděleno 333 333 korun, přičemž jeden projekt mohl získat maximální podporu ve výši sto tisíc korun. V Olomouci tak bylo podpořeno celkem 17 projektů, které zajímavým způsobem ozvláštnily každodenní život ve městě. Obyvatelé města se těší například z uspořádání čtyř sousedských slavností, vytvoření či zvelebení tří komunitních zahrad, nových aktivit rodinného centra Heřmánek nebo pořízení plechového šapitó pro kejklířský spolek Cascabel. Kaufland pravidelně zapojuje všechny své prodejny do jarního i podzimního kola celonárodní Sbírky potravin. Letos na jaře byl se 106 tunami zařazen mezi největší dárce, a to díky štědrosti jeho zákazníků, kteří po celý den přispívali trvanlivými potravinami a drogerií. Podniká také kroky v rámci ochrany přírody, kde se zaměřuje na omezení spotřeby plastů, energie, optimalizaci logistických procesů a spolupráci s lokáními dodavateli. Udržitelnými projekty a štědrou podporou neziskových organizací se obchodní řetězec Kaufland jako dobrý soused podílí na vytvoření příznivějších podmínek pro život, kde působí.

Přečtěte si také