Obliba franšízingu neustále stoupá

Franšízing v Česku urazil od roku 1989 značný kus cesty. V současné době je již jednoznačně přijímán jako jeden z významných způsobů podnikání.

Jednu z hlavních zásluh na rozšíření povědomí o franšízingu má Česká asociace franchisingu (ČAF). V Česku je to jediná organizace (nezisková), která své členy prověřuje a tedy garantuje principy franšízingu definované European Franchise Federation (EFF).

Viceprezident RE/MAXu Jan Hrubý (uprostřed) převzal ocenění za první místo v soutěži Franchisa roku od prezidenta ČAF Jana Gondy (vlevo) a člena správní rady ČAF Šimona Mastného.

Činnost ČAF je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franšízových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání. Pro splnění svého poslání ČAF připravila pro rok 2022 řadu akcí. Nejvýznamnější je Výstava franšízingu s mezinárodní konferencí Franchising forum 2022. Prestižní akcí je soutěž Franchisa roku.

„Celoročně prezentujeme naše členy, franšízové koncepty. Připravili jsme prezentaci konceptů na půdě velvyslanectví USA. Zajímavá akce proběhne 31. května, kterou bude konference zaměřená na nově vznikající koncepty franšízingu s prezentací informačních systémů Smart Software. Na základě dobrých zkušeností budeme školit online, připravili jsme i nový ročník Školy franchisingu,“ říká prezident ČAF Jan Gonda.

Podle statistik ČAF a kvalifikovaných odhadů:
• Je dnes v Česku přes 300 systémů, které více či méně vykazují prvky franšízingu.

• 70 procent franšízových konceptů je z oblasti služeb, 30 procent z oblasti obchodu. Služby reprezentují koncepty z oblastí gastronomie, realit, vzdělávání (jazykové školy, hudební školy, mateřské školy s výukou angličtiny), mytí dopravních prostředků, fitness nebo výživového poradenství. V oblasti obchodu jsou nejvíce zastoupeny koncepty s kosmetikou, módou, farmářskými produkty a různé jiné maloobchodní koncepty.

• Největší zastoupení na českém trhu podle oborového členění mají koncepty z gastronomie včetně rychlého občerstvení, realitních kanceláří, výživových poraden, fitness a vzdělávání. Významně jsou zastoupeny i koncepty z oblasti obchodu s módou, farmářskými potravinami a kosmetikou.

• Na českém franšízovém trhu jsou z 60 procent zastoupeny koncepty původem z Česka, ze zahraničí je to 40 procent. Tento trend potvrzují i ostatní evropské asociace, každoročně tedy na trhu přibývá více tuzemských konceptů oproti konceptům ze zahraničí.

• Doba trvání franšízové smlouvy se uzavírá v rozmezí od jednoho roku do 20 let. Nejčastější délka uzavřené smlouvy je pět let, ale výjimkou nejsou smlouvy na 10 nebo 20 let, které zpravidla uzavírají franšízové koncepty z oboru gastronomie.

• Výše vstupní investice se nejčastěji pohybuje v rozmezí od milionu do pěti milionů korun. Výjimku tvoří franšízové koncepty z oboru gastronomie a obchodu, kde vstupní investice přesahují pět milionů korun.

• Více než polovina systémů zveřejňuje výši průběžného poplatku, který se pohybuje od 2 procent do 14 procent z obratu. V průměru se průběžný poplatek pohybuje v rozmezí 3 až 5 procent z obratu.

Přečtěte si také