O budoucnost daňových poradců se nebojím

V současné situaci nechceme víc roztáčet spirálu inflace. Růst našich cen za služby se proto snažíme udržet v normálních mezích, říká předseda představenstva společnosti PROXY Ladislav Dědeček.

HLB PROXY je letos již třicet let na trhu. V jaké se nachází kondici?
Myslím, že v dnešní komplikované době si nemůžeme stěžovat. Máme stabilní klientelu na účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd i audit. Současně máme také relativně stabilní pracovní tým účetních a poradců, kteří to s námi „táhnou“ v některých případech i 20 až 30 let. Za tu dobu jsme si vybudovali určité jméno a postavení na trhu a HLB PROXY je už pro klienty „kvalitní a se­riózní značkou“.

Která období historie byla pro firmu nejtěžší?
Vlastně ani nemohu říct, že jsme si prošli nějakým zásadně špatným obdobím. Určité období nejistoty bylo kolem let 2008 až 2009, kdy jsme si v Evropě prošli hospodářskou krizí, ale ani ta naši společnost nezastavila. Naopak bylo více poradenství v oblasti transformací společností – fúze, restrukturalizace, štěpení, nové akvizice, ale třeba i likvidace firem a tak dál. A přišly nové zakázky zejména v oblasti due diligence a zpracování dokumentací pro transferové ceny.

Jak dalece vás ovlivnila covidová krize? Vzešla z ní i pozitivní zkušenost pro fungování firmy?
Pokud se na covid-19 podívám s dvouletým odstupem, vlastně také nemohu říct, že by nás tato krize negativně ovlivnila. Vzhledem k poměrně velkorysým vládním podporám v zásadě všichni naši klienti „přežili“, takže se covid-19 neprojevil negativně na našem obratu. Co jsme ale zaznamenali, to byl obrat v přístupu lidí k práci, ale i k osobnímu životu vůbec. Zaměstnanci si zvykli být častěji na home office, tím pádem být i častěji v kruhu rodiny a těžko se jim vrací do pracovního procesu jako před pandemií, kdy pracovali na plný úvazek z kanceláře. Předcovidová doba se už asi nikdy nevrátí a my se musíme přizpůsobit novým pracovním podmínkám a jinému způsobu poskytování poradenství. Častější bude práce „online“ ve spojení s digitalizací a automatizací procesů. Bohužel z toho plyne méně setkávání se s lidmi a řidší osobní kontakt s klienty. To je ale v naší branži problém, protože poradenství je postavené právě na osobních vazbách a osobních kontaktech.

V současnosti má negativní vliv na podnikání výrazná inflace, neúměrné ceny energií a podobně. Jak se s tím vypořádává vaše společnost?
Zatím na nás ceny energií příliš nedopadly, protože nejsme při poskytování služeb tolik závislí na energiích. Ale já jsem optimista a věřím, že do budoucna se s tím celá naše společnost, nejen PROXY samotná, dokáže vyrovnat. V době, kdy vedeme tento rozhovor, již učinila určité kroky naše vláda k zastropování cen energií a podobné kroky vyhlásila i Evropská unie. Navíc začínám být optimistou, co se týká případného ukončení válečného konfliktu na Ukrajině – samozřejmě vítězně pro Ukrajinu –, což by pozitivně ovlivnilo systém dodávek plynu do Evropy i s následným efektem na ceny energií a ropy. Tlak na ceny subdodávek pro naši činnost samozřejmě pociťujeme a bohužel nejsme schopni zvýšené náklady přenést bezezbytku na naše klienty. V době krize totiž zákazníci nejsou ochotni platit vyšší ceny za „zbytné“ produkty a služby, kam poradenství spadá. Počítáme tak jak s vyššími náklady v letošním roce, tak i s poklesem zisku. Pokud zůstane vyšší inflace, způsobená zejména nárůstem cen potravin, stravování obecně a pohonných hmot, asi přijde tlak na zvyšování mezd. Sami ale nechceme dál roztáčet spirálu inflace a růst našich cen za služby se snažíme udržet v normálních mezích.

Jakou vidíte budoucnost vašeho oboru?
Řekl bych, že během mého profesního života se nic zásadního na významu a rozsahu profese daňového poradenství, účetnictví a auditu nezmění. V Česku se můžeme těšit z dlouhodobé stability účetního systému, a nakonec i daňový systém je ve svých základech od roku 1993 stabilní. Máme tak na čem stavět. Jen každá nová politická reprezentace potřebuje obvykle udělat změny ve výkladu daňových zákonů, případně ve výši daňových sazeb a v přizpůsobování se zdanění v evropském kontextu – to se týká zejména DPH. A v tom pak podnikatelské subjekty obvykle tápou. O to více práce pak ale máme my. Takže o budoucnost se nebojím. Dokud budou existovat daně, bude vždy dost práce i pro daňové poradce.

Přečtěte si také