Novela zákoníku práce: nové povinnosti zaměstnavatelům

Navzdory náročné novelizaci se i díky Svazu průmyslu a dopravy ČR podařilo výrazně zmírnit novinky, které budou muset firmy plnit.

Dagmar Kužvartová, ředitelka zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR, vysvětluje: „Za zaměstnavatele podporujeme cíle novelizace. Je správné, aby byly pracovní podmínky jasně dané a předvídatelné. Na trhu práce ale chybí stovky tisíc zaměstnanců. I proto jsme se zasadili o to, aby byly povinnosti proveditelné a novinky neomezily flexibilitu už tak napjatého trhu práce.“ Svaz průmyslu a dopravy ČR jako sociální partner vyjednával o konkrétním znění s vládou, odbory a dalšími připomínkovými místy. Finální verze je maximálním možným kompromisem všech stran i požadavků směrnic.

Novinky v home-office

Zaměstnanci si o home-office stále budou muset žádat. Nově ale, pokud o práci na dálku požádá rodič dětí do devíti let, těhotná žena nebo zaměstnanec, který pečuje o osobu závislou na pomoci druhých, musí zaměstnavatel odmítnutí písemně zdůvodnit, přičemž k němu musí mít objektivní důvody. Mohou být provozní, ekonomické nebo například spočívat v po­vaze práce. Pokud by písemné odůvodnění zaměstnanci nepředal, hrozí mu pokuta až 200 tisíc korun.

Velké diskuse probíhaly o náhradě nákladů práce na home-office. Ty nakonec nebudou povinné a bude záležet pouze na domluvě zaměstnance se zaměstnavatelem. Pokud se na náhradě domluví, mělo by to být zahrnuté v písemné dohodě, kterou bude muset zaměstnavatel se zaměstnancem k práci na dálku uzavírat. Ta může obsahovat například bližší určení místa/míst výkonu práce, náležitosti pracoviště či způsob vzájemné komunikace.

Práva a povinnosti zaměstnanců

Nově budou muset zaměstnavatelé do sedmi pracovních dnů od vzniku pracovního poměru předávat zaměstnancům písemný soupis řady pracovních podmínek. Ačkoliv takovou povinnost firmy doposud měly, i když lhůta byla jeden měsíc, směrnice okruh povinných informací značně rozšířila, navíc budou muset tento dokument dostat i „dohodáři“. Seznam by měl obsahovat například bližší podmínky místa výkonu práce, druhu práce, pracovní doby, rozvrhování směn nebo odměňování. Musí v něm být určena délka dovolené a zajišťování doby odpočinku, od přestávek v práci až po odpočinek v týdnu. Zaměstnavatel musí informovat také o stabilitě zaměstnání, jak může být skončen pracovní poměr či jak se zaměstnanec může rozvázání pracovního poměru bránit.

Dohody se blíží pracovnímu poměru

V Evropě až na naprosté výjimky dohody, jak fungují v Česku, neexistují. Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii se však vztahuje na veškerou závislou práci. Proto mnoho pracovních podmínek, které do nynějška platily pouze pro pracovní poměry, budou platit i pro dohody. „Pracím na dohodu zůstane určitá flexibilita, a především výhody, které z tohoto vztahu pro obě strany vyplývají.

Zaměstnavatelé ale musejí počítat, že se zvýší administra­tiva a kvůli náhradám za dovolenou se tento druh práce i částečně prodraží,“ vysvětluje Dagmar Kužvartová.

I u dohod budou muset zaměstnavatelé předávat takzvaný katalog práv a pracovních povinností. Při určitém rozsahu práce budou mít „dohodáři“ navíc možnost čerpat dovolenou, za kterou jim zaměstnavatel bude muset platit náhradu odměny. Úplnou novinkou je také povinnost rozvrhování práce. Zaměstnavatelé budou muset oznámit „dohodářům“ harmonogram práce tři dny dopředu. I zaměstnancům však často vyhovuje flexibilita dohod, proto pokud budou obě strany souhlasit, mohou se domluvit i na kratší době seznámení.

Kdy začne novela platit?

Česko mělo provést transpozici obou směrnic do loňského srpna, má tedy výrazné zpoždění. Vláda proto chce, aby novela nabyla účinnosti co nejdříve po přijetí. Zákonu určili takzvanou plovoucí účinnost, že nová pravidla začnou platit hned následující měsíc poté, co zákon vyjde ve Sbírce zákonů. To v praxi může znamenat, že personalisté ve firmách budou mít na reakci třeba jen několik dnů, na což Svaz průmyslu upozorňoval a požadoval alespoň měsíční náběh účinnosti.

„Stát klade na podniky příliš velké nároky. Pro část firem jsou některé z nových povinností sice už nyní normou, nicméně všechny podniky čeká nárůst administrativy a nová pravidla vyžadující úpravu systémů a dokumentů. Zejména pro menší a střední firmy, které nemají dostatek personalistů, může být takto rychlé zavedení problém,“ dodává Dagmar Kužvartová.

Detailní přehled změn, které novela zákoníku práce přináší, najdete na webu SP ČR:

Přečtěte si také