Nová petice míří proti drahé vodě v Moravskoslezském kraji

Stop drahé vodě! Takový je cíl nové petice, která upozorňuje na možné zneužívání monopolního postavení vodárenské společnosti působící ve velké části Moravskoslezského kraje.

Petice také vyzývá Ministerstvo financí ČR k urychlené úpravě regulace vodárenského oboru v České republice. „Její nedostatky umožňují některým společnostem vytvářet enormní zisky stanovením ekonomicky neopodstatněné ceny vody, a to na úkor odběratelů,píše se v petici.

Jak vyplývá z dat odborné studie renomované společnosti Grant Thornton, cena vody dodávaná společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava patří k nejvyšším v ČR. A to přesto, že náklady na její výrobu patří naopak k těm nejnižším. Důvodem je podle této analýzy především nepřiměřeně vysoký kalkulační zisk společnosti, která násobně přesahuje hodnoty obvyklé v českém vodárenství.

„Tato praxe v našem kraji trvá již řadu let, věnovala se jí i média, ale relevantní orgány na ni dosud nereagovaly. Posledním impulsem pro nás byla zjištění, které přinesla odborná studie renomované auditorské společnosti Grant Thornton,“ vysvětluje autor petice, lékař a bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Proto jsme se rozhodli pomocí petice sjednotit obyvatele našeho kraje a dát jasně najevo Ministerstvu financí ČR, že by tento problém mělo urychleně vyřešit.“

Foto: Shutterstock

Aktuálně zveřejněná studie Grant Thornton analyzovala trh vodárenských společností v ČR a zároveň jednotlivé společnosti porovnávala. Ze závěrů jednoznačně vyplývá například to, že společnost SmVaK si ve sledovaném období stanovovala kalkulační zisk v rozmezí 27 – 36 %, zatímco obvyklé rozmezí u podobných společností v ČR je 2 – 13 %. Analýza také označuje SmVaK jako jedinou společnost, která svůj kalkulační zisk vytváří primárně pro potřeby akcionářů.

„Tato hodnota není odůvodněna potřebou investic, pouze požadavky zahraničního vlastníka na ziskovost společnosti. Ze znevýhodněného Moravskoslezského kraje tak SmVaK  odčerpává až půl miliardy korun ročně, z čehož v některých letech odchází formou dividendy vlastníkovi i třeba 83 % kalkulačního zisku. To vše probíhá za přihlížení Ministerstva financí, které je za ceny zodpovědné,“ uvádí petice.

„Nepřiměřenost zisků v našem kraji dokazuje i fakt, že pokud se společnost SmVaK uchází o zakázku v jiném kraji, jako aktuálně v Příbrami, nabízí kalkulaci se ziskem pod 2 % a nízké provozní náklady,“ upřesňuje Svatopluk Němeček.

„Kdyby si SmVaK účtoval standardní marži, mohla by cena její vody klesnout o 13 korun na kubík. To pro průměrnou čtyřčlennou rodinu může znamenat úsporu více než 1 500 korun ročně,“ dodává David Kaszper, který pro podporu petice založil sdružení Férová voda.

Jak také uvádí studie společnosti Grant Thornton, výsledky naznačují existenci mezery v aktuální cenové regulaci vodárenských subjektů, neboť v situaci přirozeného monopolu umožňuje akcionáři rentu nad přiměřenou míru.

„SmVaK je i přes své dlouhodobé enormní zisky zároveň nejzadluženější vodárenskou společností v ČR. Dluh více než 5 miliard korun drží mateřská společnosti ve Španělsku, které tak jen na úrocích z našeho kraje přicházejí další stamiliony korun,“ uzavírá David Kaszper.

Petice s názvem „Stop drahé vodě v našem kraji!“ je již aktivní na stránkách portal.gov.cz, kde ji lze podepsat. Na její podporu chystají organizátoři v letních měsících „roadshow“ po velkých městech Moravskoslezského kraje, během níž budou sbírat podpisy osobně. „Po prázdninách předáme petici i s podpisy Ministerstvu financí ČR. Doufáme, že i díky naší aktivitě se tento problém začne řešit a že občané našeho kraje najdou zastání i u státních orgánů,“ říká Svatopluk Němeček.

Přečtěte si také