Nevýhodné MHD přístřešky

Za pronájem reklamních ploch na zastávkách, ze kterých má JCDecaux tržby ve výši desítek milionů korun,
nezíská Praha vůbec nic.

Na konci června definitivně skončila smlouva reklamní společnosti JCDecaux s hlavním městem na provozování městského mobiliá­ře. Jedná se hlavně o přístřešky na zastávkách MHD. Město nadále nechce v nevýhodné spolupráci pokračovat a rozhodlo se pořídit nové zastávky samo. Jejich výměna začne již letos. Přesto se některé městské části rozhodly v pokračování spolupráce s firmou nepravomocně odsouzenou za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami. Zarážející je pak skutečnost, že z nových smluv neplyne pro městské části žádný finanční příjem, což je v praxi přitom zcela běžné.

Ačkoli byla předchozí smlouva s pražským magistrátem často kritizována pro nízký příjem z nájmu reklamních ploch, do městské kasy ročně přistálo alespoň cca 12 milionů korun. Z nově uzavřených smluv s městskými částmi však vyplývá, že v nich JCDecaux po dobu neurčitou bude nadále provozovat přístřešky na zastávkách pražské MHD, a to dokonce bez jakéhokoli nájemného, i když na nich ročně vydělá desítky milionů korun.

Foto: Jaroslav Hloucal

Celkem je na pozemcích města přibližně 200 přístřešků, které v průměru obsahují tři reklamní plochy. Jedná se tedy o cca 600 ploch. Tržní hodnota jedné plochy se pohybuje, po slevě pro inzerenty, okolo částky 8,5 tisíce korun za měsíc. Ročně tak JCDecaux na těchto plochách získá téměř 61 milionů korun. Po­dle Jana Binara, prezidenta Asociace komunikačních agentur, jsou tyto podmínky pro městské části krajně nevýhodné a obecně velmi nestandardní. Běžně se za komerční plochy, na kterých reklamní firma vydělává, hradí nájemné.

Že se jedná o naprosto nevýhodné podmínky, potvrzuje nabídka společnosti RailReklam. Namísto téměř třicet let starých přístřešků nabízí městským částem na vlastní náklady instalaci moderních zastávek, které odpovídají aktuálním trendům. Přístřešky architektonicky korespondují s těmi, jež letos začne instalovat magistrát po celém městě. Jde o zastávky, které obsahují digitální zobrazovače jízdních řádů s aktuálními informacemi o příjezdech vozidel MHD, jde si na nich bezdrátově dobít mobilní telefon a k reklamě využívají digitální technologie, které v případě potřeby či nebezpečí mohou sloužit pro upozornění cestujících a obyvatel.

Společnost RailReklam také na vlastní náklady nabízí instalaci zastávek, jejich údržbu či případné opravy. Zásadní je však to, že RailReklam nabízí platit městským částem nájemné za kaž­dý takový přístřešek, a to ve výši 100 tisíc korun ročně. Jelikož se jedná o 200 kusů přístřešků, do pokladen městských částí může přibýt 20 milionů korun ročně. Pro srovnání, JCDecaux doposud platilo magistrátu nájemné za 900 přístřešků pouze ve výši přibližně 12 milionů korun ročně.

Zarážející je tedy rozhodnutí některých městských částí, které nabídku RailReklam okamžitě odmítly. Jednou z nich je Praha 2, jejíž místostarosta Václav Vondrášek označil nabídku za komerční bublinu. Přitom právě Vondrášek navrhnul Praze 2 uzavření smlouvy s JCDecaux, ačkoli si musel být vědom nevýhodnosti pro svoji městskou část. Vondrášek byl i tím, kdo následně podepsal smlouvu s francouzskou firmou, nepravomocně odsouzenou za korupci ve veřejných zakázkách.

Přečtěte si také