Nemovitostní fond CREIF oslavil sedm let existence, svým klientům už vyplatil téměř miliardu na výnosech

Czech Real Estate Investment Fund (CREIF) z rodiny fondů Czech Fund oslavil na přelomu února a března letošního roku sedm let od svého založení. Za tu dobu se stal jedním z největších nemovitostních fondů v České republice.

Fond CREIF drží desítky nemovitostí v České republice a Polsku v celkové hodnotě přesahující 7,5 miliard Kč. Dosáhl celkového zhodnocení přes 37 % a hodnota vyplacených výnosů pro klienty činí téměř 1 miliardu Kč. Portfolio fondu se pyšní více než 300 unikátními nájemci s průměrnou délkou nájmu 5+ let.

Fond je od počátku primárně určený pro konzervativní investory z řad široké veřejnosti, kterých je v současnosti 14 000. Popularitu si ale získal i mezi municipalitami, církví, charitami nebo bytovými družstvy a zůstává bezpečným instrumentem ke zhodnocení finančních prostředků. To se projevilo i tak, že hodnota podílového listu neklesla ani během pandemie covidu-19. I po sedmi letech zůstává orientován na komerční nemovitosti, především na nemovitosti retailového charakteru, nicméně v nedávné době do fondu přibyly logistické nemovitosti a fond rozšířil své portfolio jak v tuzemsku, tak i do zahraničí, především do Polska.

“Podíl nemovitostní složky na aktivech fondu patří k nejvyšším mezi relevantní konkurencí a toto plánujeme udržet i v budoucnosti. Díky inflačním doložkám u nájemců fond zajišťuje pro naše investory stabilní výnos, který zůstává atraktivní i v současné složité situaci,” uvedl Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG, která stojí za založením fondu.

Základní strategie fondu zůstává stejná – držet konzervativní přístup k investicím s převahou výnosových nemovitostních aktiv, která zajistí dlouhodobě stabilní výkonnost kolem 6 % p.a. Fond plánuje větší diverzifikaci, s větší váhou na nemovitosti logistického charakteru a nemovitosti pro lehkou průmyslovou výrobu, a regionální diverzifikaci s přibývajícími nemovitostmi z jiných zemí v Evropské unii. Fond bude také pokračovat v evoluční obměně portfolia a bude se více zaměřovat na novou ESG strategii, která klade důraz na snížení energetické náročnosti nemovitostí pomocí fotovoltaických elektráren a rekuperačních systémů.

“ESG pro nás není jen o plnění tabulek a prázdných deklaracích, ale díky environmentálně zodpovědnější přístupu k nemovitostem i účinnou cestou k lepšímu zhodnocení stávajících nemovitostí v portfoliu nejen z pohledu energetické náročnosti, ale především z hlediska spotřeby primárních energetických zdrojů se zaměřením na snížení uhlíkové stopy. V budoucnu i jistá pomoc našim nájemcům, jak získat stabilní a méně finančně náročné zdroje zelené energie,” dodává Angelika Houdková, ředitelka Real Estate Facility Management.

Přečtěte si také