Nedůvěra ještě nezmizela

Z průzkumu agentury Foresite pro společnost Autodesk na téma inovace a digitální transformace například vyplývá, že firmy na ně mají málo finančních prostředků.

Loni uskutečnila agentura Foresite pro společnost Autodesk výzkum mezi 150 zástupci průmyslových společností v Česku na téma inovace a digitální transformace. Zúčastnily se ho malé firmy do 49 zaměstnanců (více než polovina), do 99 pracovníků (přibližně čtvrtina) a s více než 100 zaměstnanci.

Málo finančních prostředků

Problémem při zavádění a plánování inovací ve firmách je nedostatek finančních prostředků. Celkově tento problém spojený s digitalizací a inovacemi vnímá 61 procent dotazovaných firem, u malých dokonce 74 procent. Navíc mají i obtížný přístup k vnějšímu kapitálu (63 procent). Zároveň se většina malých firem zdráhá do inovací investovat.

Váhání

Podle manažerů více než dvou třetin malých společností brání větší digitalizaci obava o bezpečnost dat. V podstatě stejný počet vnímá nedostatek podpory státu a veřejných institucí.

Z průzkumu agentury Foresite pro společnost Autodesk na téma inovace a digitální transformace například vyplývá, že firmy na ně mají málo finančních prostředků. Foto: Shutterstock

Hlavním problémem digitální transformace z hlediska dotazovaných společností je neochota pracovníků i části managementu ke změnám ve firmě a nedůvěra k inovacím. To částečně souvisí se stížností malých firem na nedostatek vzdělaných pracovníků (51 procent).

Výhody digitalizace

Více než 80 procent dotazovaných firem si uvědomuje, že nové technologie radikálně snižují chybovost ve výrobě, a více než polovina zástupců společností, že zkracují výrobní cyklus. Více než polovina dotázaných si uvědomuje úsporu času a peněz v souvislosti s inovacemi, digitalizací a automatizací výroby. Nadpoloviční většina firem vidí pozitiva i ve snížení odpadu a zvýšení efektivity při uvádění nových produktů na trh. Redukci nákladů na výrobu či pořízení komponentů pak v souvislosti s digitalizací vnímá 40 procent dotázaných firem.

Přečtěte si také