Naučili jsme se za každé situace hledat nová řešení

V počtu nových klientů za roky 2022 a 2023 jsme na dvojnásobku oproti stavu před třemi lety, říká pojistně-technická ředitelka pro životní pojištění Generali České pojišťovny Lenka Kejíková.

V nové roli pojistně-technické ředitelky pro životní pojištění Generali České pojišťovny jste teprve od 1. února letošního roku. Předtím jste byla šéfkou Generali penzijní společnosti. Budete mít více práce?

Práce je vždycky hodně a pokud jste ještě v roli, kdy chcete posouvat věci vpřed, tak to ani jinak nejde.  Podstatné je efektivně využít svůj čas. Toho dosáhnete prioritizováním věcí a delegováním úkolů na své kolegy, kterým maximálně důvěřuji. Každopádně se těším na výzvy, které mi má nová role přinese.

Liší se obě pozice z povahy agendy, za kterou zodpovídáte, nebo jde v obou rolích o to být především dobrý manažer?

O to být dobrým manažerem jde vždycky. Bez fungujícího týmu okolo by to nešlo. Co se týče agendy, tak ta samozřejmě rozdílná je. Přesouvám se z penzijní společnosti do pojišťovny. Z organizačně malé firmy do větší. Z role CEO do role členky představenstva a s tím i k odpovědnosti za dva trhy – Česko i Slovensko. Výrazně se mi rozšiřuje tematický záběr, k investicím a penzi přibývá životní a úrazové pojištění. Zároveň to je trochu jiný styl práce. Budu teď více v roli rádce než toho, kdo bude mít konečné rozhodnutí.

Do čela penzijní společnosti jste nastoupila před necelými třemi lety uprostřed složité transformace. Co vás přesvědčilo, že do toho půjdete, i když byla penzijní společnost v takto citlivé situaci?

Jsem v tomto ohledu taková „Yes woman“. Výzvy přijímám pozitivně, znamenají pro mě příležitost k rozvoji.  U této nabídky to platilo stonásobně. Byla jednou z těch příležitostí, které se neodmítají. I když nepřišla v úplně ideální čas. Kromě zmíněné složité situace společnosti jsem řešila i otázku, jak práci skloubím s rolí mámy tehdy ještě 7měsíčního syna. Naštěstí jsme s manželem našli řešení.

Součástí transformace bylo i razantní snižování stavů, což je náročné jak po technické, tak především lidské stránce. Musela jste v důsledku toho řešit nějaké krize?

Razantním snižováním stavů bych to úplně nenazvala. Spíše hromadným přesunutím jednotlivých týmů do naší mateřské společnosti Generali České pojišťovny. Počet zaměstnanců penzijní společnosti se tímto redukoval ze 120 na 40. Pravdou je, že zmíněné období náročné bylo. Do firmy jsem přišla uprostřed transformace, kterou můj předchůdce neměl prostor dokončit. Mým úkolem bylo firmu stabilizovat, organizačně zeštíhlit a zároveň nastartovat k obchodnímu růstu. Při úvodních schůzkách s novými kolegy jsem se musela vžít spíše do role motivačního kouče, abych je nějak nakopla a zamezila nechtěným odchodům. Za velký úspěch považuji, že jsme po mém nástupu do firmy z důvodu transformace už o nikoho dalšího nepřišli.

Jak tyto zásadní změny ve fungování penzijní společnosti vnímali zaměstnanci tehdy a jaký názor na ně mají nyní?

Posun ve vnímání změn byl patrný už po prvních měsících a naplno se ukázal i v číslech. V průzkumu spokojenosti mezi zaměstnanci nám meziročně vyšlo významné zlepšení ve ztotožnění s firemními cíli a hodnotami, vnímání zjednodušení procesů a odbourání byrokracie a zejména ve vnímání prospěšnosti prováděných změn. Dnes si troufnu říct, že ve firmě panuje úplně jiný mindset. Od opatrnosti, konzervativnosti a obav ze změn jsme se posunuli k vnímaní: „Úspěšně jsme zvládli těžké výzvy, zvládneme cokoli.“ V odvětví penzijních společností je snadné rezignovat na rozvoj a udržovat procesy tak, jak „se to dělalo vždy“. Například kvůli všudypřítomným regulacím a omezenému manévrovacímu prostoru. A proto beru jako největší posun, že jsme se naučili hledat za každé situace nová řešení.

Z pohledu akvizic nových klientů má za sebou penzijní společnost úspěšné roky 2022 a 2023. Je i to důsledek transformace, změny ekonomické reality nebo je za tím ještě jiný faktor?

V počtu nových klientů za roky 2022 a2023 jsme na dvojnásobku oproti stavu před 3 lety. Myslím, že je to hlavně změnou nastavení mysli našich zaměstnanců, zavedením inovací do obchodu a skvělé práce všech poradců v síti Generali i partnerských sítí.

Jak se zatím z pohledu vašeho byznysu vyvíjí letošní rok? Je v souladu s vašimi očekáváními?

Z pohledu mé předchozí i současné role se vyvíjí dobře. I díky tomu, že čím dál více lidí si uvědomuje nutnost zajišťovat se na stáří a mít jistoty v otázce svého zdraví a rodiny. Snažíme se na tom podílet dlouhodobou osvětou. Informovaný klient je v našich očích spokojený klient.

Dnes jsou i v byznysu velkými tématy diverzita a inkluze. Jak moc tato témata rezonují v Generali České pojišťovně?

Silně, nejen v Generali České pojišťovně, ale v celé skupině Generali. Součástí firemní strategie je i silný závazek podporovat přívětivé, respektující a podporující prostředí. Takové, kde každý jednotlivec může využít svůj potenciál a svobodně vyjádřit svůj názor bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství anebo sexuální orientace.  V Generali České chápeme, že čím rozmanitější, spravedlivější a inkluzivnější kulturu vytvoříme, tím lepší dlouhodobou hodnotu můžeme nabídnout našim lidem, klientům a partnerům. Podporujeme fungování zaměstnaneckých skupin tvořených kolegy a kolegyněmi, kteří se podobně identifikují nebo mají společné zájmy. Globálně takto fungují skupiny We PROUD sdružující více než 1000 LGBTQI+ členů a skupina TOGETHER čítající více než 800 žen a jejich spojenců v misi vytvořit prostor a příležitosti pro kariérní růst žen.  

Jste vy sama zapojena do firemních iniciativ týkajících se diverzity/inkluze?

Pro mě je toto téma důležité, takže se vždy s radostí zapojuji do jakýchkoliv aktivity na podporu žen, ať už jde o přednášky, workshopy nebo například projekt FinŽeny. Důležité je si předávat pozitivní příklady. Já těm svým v životě vděčím za mnohé, např. mé bývalé šéfce Marcele Středové, která při práci v top managementu vychovávala dvojčata.

Vedle diverzity a inkluze je dalším velkým tématem udržitelnost. Vyvíjí v tomto směru nějaké aktivity úsek, za který zodpovídáte?

Ano, řešíme to intenzivně. U nás v Generali České pojišťovně máme téma udržitelnosti rozděleno do čtyř oblastí – zodpovědný zaměstnavatel, zodpovědný investor, zodpovědný člen komunity a zodpovědný pojistitel. Jako zodpovědný zaměstnavatel podporujeme diverzitu a inkluzi například v podobě programů pro ženy anebo rodiče. Další oblastí je zodpovědným investor. To znamená, že sledujeme, jak se k udržitelnosti staví společnosti, do kterých chceme investovat. Také jsme zodpovědným členem komunity, který podporuje a realizuje nejen znevýhodněné komunity, ale také aktivity související s prevencí. Poslední oblastí je zodpovědný pojistitel, kde chceme přetavit udržitelnost do našich produktů. A v penzijní společnosti klientům například nově představujeme možnost zelenějšího spořícího fondu, u kterého podstatná část prostředků poputuje k firmám splňujícím požadavky dle nařízení EU SFDR – Sustainability Finance Disclosure Regulation. 

Vnímáte v byznysovém prostředí nějaké další podobné trendy, které Generali Českádosud opomíjí a chtěla byste jim dát prostor?

Za mě osobně je důležité sledovat trendy. Například pro mé oddělení je klíčové sledovat inovace v oblasti lékařské péče, životního stylu a dlouhověkosti. Stále prodlužující délku dožití jsme řešili i v penzijní společnosti a u životního pojištění je to samozřejmě taky silný faktor. Musíme tomu neustále přizpůsobovat produkty a ukazovat klientům, že jsme pro ně skutečně partnerem na celý život.

Setkáváte se jako žena ve vysoké pozici ve světě financí, dlouho vnímaném spíše jako mužské prostředí, dosud s předsudky a stereotypním uvažování, nebo to už je minulost?

Musím říct, že mám v kariéře štěstí, protože jsem se nikdy necítila znevažovaná nebo znevýhodněna tím, že jsem žena. Cením si toho, že pracuji ve firmě, která všem měří stejně.

Myslíte si, že žena musí vynaložit větší úsilí než muž, aby se dostala na stejnou kariérní pozici?

Nemůžu mluvit za jiné firmy, ale u nás je skvěle nastavená kultura a nikdy jsem žádné rozdíly v přístupu nepocítila. Generali je společnost, která aktivně vyhledává talenty a dává jim prostor k růstu. Sama jsem toho příkladem, prošla jsem si tady talentovým programem. Ačkoli jsem nikdy do vrcholových pozic nijak aktivně nemířila.  Samostatnou otázkou je pak skloubení role mámy a vrcholové manažerky, kde přirozeně často dochází k časovým kolizím. Ale všechno je o diskusi a nastavení pravidel, jak v pracovním, tak i soukromém životě.

Máte pro mladé ženy, které pošilhávají po kariéře ve finančnictví, nějaký tip, co dělat, případně čeho se vyvarovat?

Být sama sebou a chovat se stejně sebevědomě v prostředí mužů i žen. To se vždy osvědčilo mně. Jako největší brzdu naopak u žen vnímám přílišný perfekcionismus, tedy snahu zvládat všechny životní role na 100 % a hlavně si při tom neříct o pomoc. Asi abychom před ostatními nevypadaly slabě. Každý potřebujeme podporu okolí, je to normální a neměli bychom se bát si o ni říct. 

Daří se vám vyhradit si dostatek času pro svůj osobní život a rodinu?

Když máte rodinu, o to víc vás to učí a nutí věnovat se tomu opravdu důležitému. Podstatné je účelně využívat svůj čas a energii. Velký dík patří mému manželovi, i on řeší kariéru a péči o rodinu. Oba děláme kompromisy a zároveň se doplňujeme a vykrýváme. Musím zaklepat, že poslední dobou už syn začal dobře spát a náš život se díky tomu vrací do normálu. Já si zase mohla začít do života vracet koníčky. Včetně vzpírání, které se mi daří znovu dělat na závodní úrovni. Ještě nedávno jsem nevěřila, že to bude vůbec někdy možné.  

Přečtěte si také