Našli jsme svůj styl i v online

Zahrada není jen na dívání, ale představuje i možnost žít kvalitněji a barevněji, říká zahradní architekt a zakladatel atelieru Flera Ferdinand Leffler.

V uplynulých dvou letech se lidé díky pandemii více zdržovali na svých zahradách a zahrádkách. Zaznamenali jste větší zájem o jejich úpravu či zvelebení?

V ateliéru máme stabilně hodně práce, ale všimli jsme si, že o zahradách se víc mluví. Lidé se víc vzdělávají. Když to nešlo offline na přednáškách a workshopech, začali si informace vyhledávat online.

Před rokem jsme spustili online kurz o navrhování zahrad a za první rok jsme přivítali 3,5 tisíce studentů. Zaznamenali jsme také změnu v požadavcích. Dřív si lidé chtěli „zahradu užívat o víkendu“, teď kladou důraz na každodenní život v zahradách. Větší pozornost je také věnovaná návrhům zahrad u víkendových chalup, kde lidé trávili najednou nejen pár týdnů dovolené, ale třeba i část roku.

Život se v poslední době více méně přesunul do online. Přizpůsobili jste se tomuto způsobu komunikace?

Pravidelně online komunikujeme s klienty i s našimi studenty, ať formou uzavřené facebookové skupiny, nebo přes live strea­my na YouTube. Přizpůsobili jsme se. A i v tomhle jsme našli svůj styl. A dostali do toho emoce.

V současnosti se hodně mluví o soběstačnosti nejen v energetice, ale i v potravinách. Reagujete i na takový trend? Je možné spojit půvab, estetičnost zahrady s užitečností?

Tento trend začal už před pár lety, ale nejde většinou o úplnou potravinovou soběstačnost, spíš o částečné samozásobitelství. Narůstá požadavek na pěstování ovoce a zeleniny. Lidé chtějí skleníky, setkáváme se s požadavky na včelaření nebo chov drobného zvířectva.

Lidé mají radost, že mají vlastní vajíčka nebo že na Vánoce mohou rozdat vlastní med. Užitková zahrada byla vždy součástí našich návrhů. Není ostuda mít blízko terasy pěkně udržované políčko. V živém plotu, kterým se snažíte odklonit od sousedního pozemku, můžete mít keře okrasné i jedlé. Skleníky jsou často tak krásné, že se jimi majitelé chlubí návštěvám.

Lze předpovědět stejně jako ve světě módy trendy v úpravě zeleni či zahrad?

Na začátku každého roku zveřejňujeme výhled na vývoj trendů v zahradní architektuře. Požadavky majitelů soukromých zahrad i velkých developerů se pozvolna vyvíjejí a my tento vývoj umíme popsat. Teď je velkým trendem obytnost, umět žít ve své zahradě. To také učíme na přednáškách i v online kurzu. Zahrada není jen na dívání, ale představuje i možnost žít kvalitněji a barevněji. Druhým trendem je pozornost k životnímu prostředí, nezatížit krajinu, spíš jí pomoci. Patří sem například důsledná práce s ornicí, používání lokálních rostlin, sázení velkých stromů či vymezení trávníku jen na plochu, kde ho opravdu potřebuji.

Jste světově uznávaný zahradní a krajinný designér a vaše projekty získaly mnoho ocenění. Které z nich považujete za výjimečné?

Zahraniční projekty jsou pro mě ale vždy o trochu větší výzvou. Nové prostředí, nová kultura, kde jsem si mohl od píky znovu ověřit, že základní rozvržení zahrady na obytné zóny funguje všude stejně bez ohledu na to, kde to je, jestli u Atlantiku, v džungli nebo v satelitu za Prahou.

Mimo jiné provozujete Flera Gallery. Jde o umění v exteriéru?

Sami jsme před lety hledali umění a umělce do projektů, které jsme navrhovali. Už na škole jsme se ptali: Kde jsou umělci? Znali jsme několik slavných sochařů, kteří byli dobří, ale mnohdy také pro nás finančně nebo jinak nedostupní. Proto jsme hledali a hledali. A jména a díla, která jsme objevili, zpřístupňujeme i kolegům architektům a zahradním architektům.

Často připravujete vedle své ateliérové činnosti i speciální projekty, jako byla Flera TV. Máte nějaký i na tento rok?

Na každý rok máme vedle ateliérové práce připravený i jeden speciální projekt. Ale snažíme se teď především dbát na to, abychom už vzniklé projekty rozvíjeli. Flera TV nabízí desítky krásných videí a natáčíme stále další. Pravidelně nabízíme tematické live streamy. Cítíme i velký závazek vůči našim skvělým studentům, pro které i na letošní rok chystáme překvapení. Všechny naše projekty se vyvíjejí spolu s našimi fanoušky, čtenáři a diváky. Zajímají vás teď jedlé zahrady? Připravíme přednášku, video nebo třeba knihu.

Přečtěte si také