Naše vlastní různorodost nám pomáhá chápat naše zákazníky

Zaměstnáváme lidi 42 národností a to, že kolegové pochází z tak mnoha prostředí, a tudíž mají různé zkušenosti, nám přináší různé pohledy a perspektivy, říká generální ředitelka Tesco ČR Katarína Navrátilová.

Česká společnost by mohla být ještě tolerantnější a otevřenější k novým věcem, k tomu ale povede ještě dlouhá cesta, myslí si Katarína Navrátilová. Sama se snaží o to, aby firma, kterou vede, byla inspirací a příkladem. Její zaměstnanci představují mix národností a generací, čtyři procenta kolegů představují lidé se zdravotním postižením. Těm chce firma ještě více otevřít prostor, který vidí zejména v kancelářských profesích. Každoročně se také daří snižovat rozdíl v odměňování mužů a žen zejména tím, že se ženy dostávají na vyšší pozice. „Chceme být společností, která odráží rozmanitost našich zákazníků a komunit, kde podnikáme. Jedinečnost každého z nás nás neustále motivuje k rozvíjení naší firemní kultury, kde je každý vítán,“ říká Katarína Navrátilová.

Manažeři často mluví o tom, že diverzita se vyplatí. Můžete její výhodnost ilustrovat na příkladu vaší společnosti?

U nás jsou lidé středem všeho, co děláme. Uznáváme a vážíme si kolegů takových, jací jsou. Jedinečnost každého z nás je pro nás velmi cenná. Pomáhá nám například i v lepším pochopení našich různorodých skupin zákazníků, které každý den obsluhujeme.

Není rozmanitost něco přirozeného? Proč je jí podle vás třeba věnovat zvláštní pozornost?

Chceme být společností, která odráží rozmanitost našich zákazníků a komunit, kde podnikáme. Jedinečnost každého z nás nás neustále motivuje k rozvíjení naší firemní kultury, kde je každý vítán, kde je kladen důraz na otevřenost a kde vytváříme bezpečné místo pro práci i nakupování.

Tesco o diverzitě například už třetím rokem vydává speciální zprávu. Jde především o informaci pro vnější publikum, nebo vám toto zhodnocení pomáhá i dovnitř firmy?

Informace jsou určeny jak pro kolegy, tak i externě pro naše zákazníky a další publikum. Kolegům vysíláme zprávu, že u nás může pracovat opravdu každý, pokud má zájem. Na konkrétních příbězích kolegů ukazujeme, že tomu skutečně tak je.

Co se u vás v posledních letech na poli diverzity nejvíce posunulo vpřed a které iniciativy a opatření tomu především pomohly?

Společnost se podle mě posunula v tom, že je více tolerantní k různým skupinám. V dalším posunu nám například pomáhá průzkum „Tvůj názor je důležitý”, kde se všech kolegů dvakrát ročně ptáme, jaké je pracovat pro Tesco. Výsledky pak zapracováváme do akčních plánů, protože důležité je nejen naslouchat zaměstnancům, ale i následně podle toho jednat.

Kde naopak věci nejdou úplně tak, jak byste si představovala?

Podle mě by mohla být česká společnost obecně ještě tolerantnější a otevřenější k novým věcem. V tomto ohledu ještě máme před sebou dlouhou cestu. Pokrok, jakého jsme dosáhli my v Tescu, shrnujeme právě ve zmiňované výroční zprávě. Doufám, že náš přístup inspiruje i mnohé další firmy.

Ve vašem zaměstnaneckém průzkumu až 86 procent kolegů uvedlo, že v Tescu mohou být sami sebou bez obav, že by je někdo soudil. Není těch zbývajících 14 procent pořád poměrně vysoké číslo?

Vidím to jako stále vysoké číslo. Podle mě by byl ideální stav, pokud by se toto číslo rovnalo nule. Ale na druhou stranu je skvělé vidět, že díky krokům a aktivitám, které děláme, se nám daří ho postupně snižovat. A také, že naprostá většina kolegů ví, že mohou být vždy sami sebou a že je s nimi zacházeno spravedlivě a s respektem. Mohou být sami sebou, aniž by se báli, že je někdo bude soudit.

Tři čtvrtiny vašich zaměstnanců jsou ženy. Je dobře, že je maloobchod natolik ženská záležitost?

Jsme přirozeně ženský byznys, naše ženy představují 73 procent z celkového počtu zaměstnanců. Chceme, aby u nás ženy měly možnost kariérního růstu. Naše strategie DE&I ve vztahu k ženám se zaměřuje na zvýšení jejich podílu na vedoucích pozicích a pomáhá našim kolegyním naplnit svůj potenciál na pozicích manažerek provozoven, manažerek oddělení v kancelářích a ředitelek v rámci leadership týmu. Na podporu žen máme i interní pracovní skupinu, která propojuje ženy ze všech oblastí a úrovní našeho podnikání.

Nedávalo by smysl snažit se přilákat více mužů?

Vysoké zastoupení žen v Tescu je naprosto přirozené, je to danou povahou našeho byznysu. Maloobchod je obecně obor, ve kterém převažují ženy. U nás je každý vítán, nerozlišujeme, zda jde o ženu, nebo muže.  

Vaše zpráva o diverzitě a inkluzi také zmiňuje postupně klesající gender pay gap ve vaší společnosti. Stále je ale sedm procentních bodů nad průměrem EU, který činí podle Eurostatu 15 procent. Jak to změnit?

Společnost Tesco jako zaměstnavatel prosazuje rovnost odměňování. Rozdíl v odměňování mužů a žen je dán vyšším zastoupením mužů na seniornějších pozicích. V rámci centrální kanceláře má každá pozice mzdové rozpětí, které se nemění dle pohlaví kolegů, kteří příslušnou pozici zastávají. Rozdíl v odměňování mužů a žen u nás za rok 2023 činí 22 procent, přitom v roce 2022 to bylo 23,1 procenta a 2021 25,1 procenta. Je tedy vidět, že tento rozdíl postupně snižujeme a kroky, které jsem popisovala a ke kterým jsme se jako společnost zavázali, abychom zvýšili zastoupení žen ve vedoucích pozicích, se nám postupně promítají do čísel.

Zaujalo mě také, že zaměstnáváte lidi 42 různých národností. Má tahle pestrost i nějaké stinné stránky?

To, že kolegové, pochází z tak mnoha prostředí, a tudíž mají různé zkušenosti, nám přináší různé pohledy a perspektivy. Nevidíme to jako stinnou stránku, ale příležitost pro budování různorodé kultury a tolerantního prostředí. To nám navíc pomáhá lépe porozumět různým skupinám našich zákazníků.

Velmi sympatické je zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem. Zvládli byste uspokojit i větší poptávku po práci z jejich strany?

Spolupracujeme s několika externími organizacemi, které poskytují své odborné znalosti pro zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním a pomáhají nám vytvořit pracoviště, kde je každý vítán. Snažíme se vyvíjet iniciativy, aby zastoupení těchto kolegů bylo vyšší než čtyři procenta. Především do naší kanceláře rádi přivítáme více kolegů a kolegyň, zde vidíme největší mezeru v zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a zároveň největší příležitost.

Jsou v Česku pro zaměstnávání hendikepovaných vytvořeny ty správné podmínky?

V posledních letech je vidět více snahy o vytváření lepších podmínek pro zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním. Existují různé podpůrné programy a neziskové organizace, které pomáhají s procesem hledání vhodného zaměstnání. Pro naši společnost je důležité pokračovat v úsilí o vytváření inkluzivního pracovního prostředí a přizpůsobení jejich potřebám.

Maloobchod je pracovištěm, kde se potkávají v jedné práci i tři generace. Jaký máte v Tescu recept na to, aby to mezi nimi fungovalo, když jejich světy bývají hodně rozdílné?

Důležité je, aby generace mezi sebou otevřeně komunikovaly. A v tom je podporujeme. Máme ambasadory ve vedení společnosti, kteří se primárně věnují různým věkovým generacím. Jednoho máme pro mladé kolegy, dalšího pro zkušené životem – tedy již starší. S kolegy se pravidelně setkávají a baví se o tom, co řeší a co je trápí. Zástupci těchto skupin se pak pravidelně potkávají, aby si vyměňovali i mezi sebou zkušenosti a pohledy.

Květen je Evropský měsíc diverzity. Zaznamená to nějak zaměstnanec Tesca nebo jeho zákazník?

Na oslavu rozmanitosti a začleňování máme na květen připravenou velkou kampaň se spoustou akcí pro naše zaměstnance. Od webinářů na téma napříč generacemi přes zdravotní znevýhodnění, genderovou rovnost až po rozmanitost na talíři s ochutnávkami z mezinárodní kuchyně. Jedna z panelových diskusí se bude věnovat tomu, jak začlenit do kolektivu lidi s neurodiverzitním onemocněním. Semináře Mezigenerační dialog se účastní novináři Petr Honzejk a Veronika Čapáková, autoři podcastu Generační konflikt. Za nás pak otec a syn, Patrik Dojčinovič starší a mladší. Na seminář Osobní pohoda a zdraví aneb starejme se o sebe za námi zavítá moderátorka a sportovkyně Jana Havrdová.

Jaký cíl v diverzitě a inkluzi si ještě osobně před sebe kladete?

Stala jsem se ambasadorkou našeho nového projektu zaměřeného na problematiku menstruační chudoby. I v dnešní době si totiž řada žen u nás stále nemůže dovolit nákup menstruačních pomůcek. Jsou nuceny řešit tuto situaci různými způsoby, užívají vatu, noviny nebo smotky látky rozstříhané ze starého oblečení. Navíc jsou po dobu menstruace vyloučeny z běžného života, nemohou chodit do školy, do práce nebo se účastnit společenských událostí, protože se cítí trapně. Naším cílem je upozornit na tuto problematiku a otevřít prostor pro další diskusi. Proto představujeme nový projekt, jehož součástí je snížení cen našich ženských hygienických produktů o hodnotu daně z přidané hodnoty. Kampaň zahajujeme právě v úterý 21. května.

Katarína Navrátilová

Současná generální ředitelka pro Českou republiku pracuje ve společnosti Tesco od roku 2000, kdy nastoupila jako koordinátorka nákupu. Po několika pozicích v komerčním oddělení se Katarína přestěhovala do Turecka, kde v Tescu – Kipa převzala roli ředitelky pro obchod a zároveň se stala členkou představenstva. Po návratu domů působila jako personální ředitelka pro střední Evropu a rovněž jako členka Exec týmu. Zastávala pozici produktové ředitelky pro střední Evropu a hraje klíčovou roli při budování partnerství s dodavateli.

Přečtěte si také