Nabízíme ověřené postupy střižené na míru

Firmy se díky nám přesouvají do cloudu a stávají se výrazně efektivnější, říká David Zeman z firmy INFOR.

Globální společnost INFOR působí ve 175 zemích světa a svá softwarová řešení poskytuje více než 67 tisícům zákazníků. V České republice její programy využívají například firmy Olma, Bike Fun International či Elektrizace železnic Praha. David Zeman, obchodní manažer pro střední a východní Evropu v rozhovoru vysvětluje, jak komplexní řešení firemních podnikových systémů pomáhá společnostem z různých odvětví růst a naplňovat dlouhodobé strategické cíle. V České republice v posledních letech probíhá transformace směrem k Průmyslu 4.0.

Co firmy v této oblasti nejčastěji řeší?
Většina firem pochopila, že jim digitalizace dokáže v dlouhodobém horizontu ušetřit velké množství nákladů. Jedná se o investici do budoucna, která jim pomůže překonat složitější období, jako byl například nedávný lockdown kvůli koronaviru. Podniky, které již částečně digitalizovaly, byly schopné fungovat víceméně bez zásadnějších omezení. Taková transformace by měla obnášet celkovou změnu myšlení, nikoli jen pořízení nového softwaru. Proto se snažíme zákazníkům především pomoct optimalizovat firemní procesy a aplikovat „best practice“ z odvětví.

Co z toho pro firmy vyplývá?
Potřebu kompletní změny vnímají subjekty napříč všemi odvětvími, ať už se bavíme o IT, potravinářství, automotive, nebo strojírenství. Pokud se firmy chtějí v tomto směru posunout, musejí začít klást požadavky na svoje systémy v dlouhodobějším horizontu, nestačí pouze převádět stávající procesy do nového řešení. Takový přístup jim pouze sebere možnost pružně reagovat na moderní trendy. Implementace standardizovaných procesů dokáže dát firmě potřebný prostor pro inovace. Pro nás jako poskytovatele vertikálních ERP řešení se jedná o mnohokrát opakovaný proces, který se s každým dalším užitím zefektivňuje. Proto nechceme být pro firmy „jen“ poskytovatel softwarového řešení, ale skutečný partner, jenž společnost dokáže rozvíjet a podpořit v kterémkoli cyklu života.

Jak jim v tomto ohledu můžete pomoct?
Všechny firmy se do určité míry pokoušejí koupit si čas. Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, INFOR nenabízí nic jiného než ověřené postupy, které se zákazníky nejprve diskutujeme a revidujeme tak, aby vyhovovaly danému odvětví a velikosti firmy. Následně navrhujeme komplexní řešení, které většinou obsahuje více než jen finance a výrobu, ale třeba také možnosti užití umělé inteligence, využívání prediktivní údržby nebo úplnou digitalizaci jak směrem k zákazníkům, tak k agendám personálního řízení či obchodního oddělení. A dokonce i směrem k dodavatelům a strategickým partnerům.

Jak spolupráce a implementace vašeho cloudového řešení probíhá?
V první fázi zmapujeme procesy a zjistíme, které je možné digitalizovat, případně zefektivnit. Z našich zkušeností víme, že pro většinu zákaz­níků ve vybraných odvětvích pokrývá INFOR kolem 90 procent veškeré funkcionality ve standardu, případně s potřebou minimálních úprav v podobě nastavování či větvení procesů. Zbylých deset procent je vždy otázkou způsobu řešení, a tak se snažíme držet většinu našich zákazníků s minimem customizací, ideálně úplně bez nich. V konečném důsledku mohou používat naše řešení v cloudu, to znamená, že mají k dispozici vždy tu nejaktuálnější verzi našeho produktu a odpadají starosti s infrastrukturou a plánovanými upgrady. Navíc vzhledem k používání standardizovaných postupů se významně zkracuje doba implementace a snižuje se její rizikovost.

Můžete ilustrovat, jaké konkrétní výsledky vaše řešení přináší?
V rámci úvodního workshopu provádíme gap analýzu, tudíž dokážeme indikovat potenciální úspory pro podnikové procesy, které se mohou pohybovat i v desítkách procent. Analytická studie Nucleus Research poukazuje na to, že každý dolar investovaný do řešení INFOR CPQ má v tříletém horizontu návratnost větší než 500 procent.

Přečtěte si také