Na udržitelné trajektorii

Ani v případě společensky odpovědného investování není možné zapomenout na řízení rizika, upozorňuje František Michalovích z ARTS Asset Management.

  • 22. října 2021

Více než tři stovky mezinárodních ocenění. Tolik jich získaly produkty společnosti Arts Asset Management specializované na nabídku trend kopírujících fondů s důrazem na celkovou návratnost (Total Return). Společnost ARTS Asset Management je součástí skupiny C-Quadrat Investment a aktuálně spravuje ve 13 fondech majetek v hodnotě bezmála dvou miliard eur.

Zapomeňte na emoce

Přitom právě společnost C-Quadrat patří k nejzajímavějším rakouským podnikatelským příběhům. Firma byla založena v roce 1991 ve vídeňském bytě dvěma rakouskými studenty, dnes působí ve 21 zemích světa. Klíčovou roli v růstu ARTS Asset Mana­gementu sehrálo rozhodnutí řídit výběr nakupovaných fondů pomocí počítačového systému sledujícího trendy. Firma se specializuje na technické kvantitativní obchodní systémy.

„Cílem těchto plně automatizovaných systémů je činit veškerá investiční rozhodnutí bez emocí, aby se generovaly dlouhodobé pozitivní výnosy a omezily ztráty prostřednictvím aktivního řízení rizik. Důsledné používání tržně závislého systému řízení akciového poměru a systému stop-loss má za cíl snížit ztrátový potenciál akciových trhů. Na klesajících trzích se akciová kvóta postupně snižuje, aby ztráty byly co nejnižší,“ vysvětluje František Michalovích, obchodní ředitel ARTS Asset Management pro Česko a Slovensko.

A dodává, že neméně důležitá je pro úspěšné používání obchodních systémů ARTS speciálně vyvinutá a několikrát denně aktualizovaná databáze, která obsahuje data z více než deseti tisíc investičních fondů a ETF po celém světě.

ESG ofenzíva

Jednoho ocenění si v ARTS Asset Management obzvlášť váží. Jde o potvrzení, že firma je klimaticky pozitivní. „To znamená, že podporou projektů deštných pralesů v Peru vážeme dvakrát tolik CO2, než jako společnost způsobujeme,“ vysvětluje Michalovích a dodává, že to se zároveň odráží i v nabídce investičních produktů.

„V únoru jsme uvedli na trh fond, který je výhradně ESG, a to pod názvem C-QUADRAT ARTS Total Return ESG. Ovšem i ostatní naše fondy splňují alespoň základní parametry udržitelnosti a společenské odpovědnosti,“ říká Michalovích s tím, že ARTS Asset Management chce postupně standardu ESG přizpůsobit i zbylé investiční produkty, které má v nabídce.

Obchodní ředitel ARTS Asset Management pro Českou a Slovenskou republiku František Michalovích

„Silnou poptávku po takových produktech totiž vnímáme nejen u velkých fondů a bank, ale především ze strany drobných investorů. Nejaktivnější v tom je generace mileniálů, ti se často výslovně ptají po udržitelnosti nabízených investic,“ objasňuje Michalovích. A dodává, že oproti rozšířené představě jsou investice splňující ESG standardy stejně výnosné jako aktiva, která je nenaplňují.

„Zatím fond C-QUADRAT ARTS Total Return ESG nabízíme v eurech, ale brzy by měla přijít i korunová verze,“ prozrazuje Michalovích. A varuje, že i v oblasti ESG investic je třeba dobře si vybírat, někteří finanční zprostředkovatelé využívají popularitu odpovědného investování a uvádějí na trh finanční produkty, které se tak tváří, ale standardy ESG ve skutečnosti neplní. A Michalovích upozorňuje na další komplikaci – to, že se firma chová společensky odpovědně, nezaručuje, že musí být ekonomicky úspěšná a investorovi zajistí zachování nebo dokonce zhodnocení vloženého kapitálu.

„A tady je právě naše přidaná hodnota, náš systém umí velmi dobře ohlídat riziko, ať už jde o klasické, nebo ESG investice,“ uzavírá Michalovích. A výkony C-QUADRAT ARTS Total Return ESG fondu to potvrzují – za dvanáct měsíců do poloviny letošního září zhodnotil prostředky svým investorů o téměř 23 procent.

Přečtěte si také