Na Green Deal nejsou firmy připravené

Je potřeba vytvářet finančně udržitelné strategie, které přispějí k ochraně klimatu a přitom neohrozí dlouhodobé finanční výsledky firem, říká Viera Kučerová, ředitelka profesní organizace ACCA.

ACCA se věnuje profesnímu vzdělávání a certifikacím odborníků ve financích. Jak vaše činnost souvisí s tolik diskutovaným tématem, jako je Green Deal?
ACCA je globální profesní síť, která pomáhá rozvíjet znalosti a dovednosti expertům z oboru financí. Nezaměřujeme se však jen na vzdělávání, ale i na sdílení know-how. Díky našim členům, k nimž patří finanční ředitelé, vedoucí finančních útvarů či odborníci ve financích působící v nejrůznějších vládních a nadnárodních organizacích, máme obrovskou zpětnou vazbu nejen z praxe, ale také od regulátora.

Zároveň spolupracujeme s organizacemi, jež připravují jednotné a celosvětově využitelné standardy pro výkaznictví a finanční procesy. Platí to i ve vztahu k evropské klimatické agendě. Z našeho pohledu je nutné nalézt udržitelná řešení, která přispějí k ochraně klimatu, ale zároveň nebudou mít negativní dopad na dlouhodobé finanční výsledky, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích a službách firem. K tomu je ovšem naprosto nezbytné, aby se na přípravě strategií kromě odborníků na udržitelnost podílelo vrcholové vedení včetně finančních ředitelů a ekonomických odborníků. Potvrdila to i naše studie Climate action and the accountancy profession: building a sustainable future, v níž jsme oslovili více než tři tisíce odborníků z celého světa včetně Česka.

Můžete stručně shrnout, co studie ukázala a její výsledky?
Ze studie je především zřejmé, že ochrana klimatu musí být nedílnou součástí strategických plánů každé firmy či organizace. Na formování strategií udržitelnosti se ovšem často podílejí pouze skupinky environmentálních specialistů a role vedení firmy a finančních odborníků je opomíjena. Dobré úmysly sice ve firmách jsou, často jsou však dost vzdáleny od reality. Tři čtvrtiny oslovených společností například v rámci studie prohlašují, že zapojení finančních týmů je pro realizaci klimatických plánů nezbytné, ale jen pětina si myslí, že otázky klimatu budou ve finančním rozhodování hrát podstatnou roli.

Polovina respondentů je přesvědčena, že Green Deal se v příštích pěti letech dotkne i jejich organizace, ale jen třetina bude ochotna investovat do ochrany klimatu podstatně víc, než už investuje. Mnohým chybí také obchodní motivace, a tak jen čtvrtina zařadila klimatickou agendu do svých klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Pouhých 15 procent respondentů pak má za cíl dosáhnout do roku 2050 na uhlíkovou neu­tralitu. Jsem přesvědčena o tom, že bez zapojení vrcholového managementu včetně finančních ředitelů a ekonomických specialistů se bude prohlubovat rozdíl mezi tempem, kterým firmy mění své obchodní strategie, a rychlostí, s jakou dochází ke zhoršování životního prostředí. Dosáhnout na udržitelný rozvoj tak bude ještě složitější.

Na Green Deal tedy firmy příliš připraveny nejsou a bude to pro všechny skoro určitě znamenat nemalou zátěž jak finanční, tak organizační. Jakým úskalím musejí čelit?
Je jich poměrně dost. Například snižování emisí skleníkových plynů komplikuje nedostatek konzistentních, jednotných, oborově zaměřených a vědecky podložených metod a hodnot, které by usměrňovaly rozhodování a poskytovaly spolehlivá kritéria měření a hodnocení úspěšnosti zvolených strategií. Uhlíkovou stopu totiž netvoří jen produkce vlastních emisí, ale také emise dodavatelů, a dokonce i spotřebitelů. Třetina respondentů studie nemá v oblasti klimatických opatření dostatek dat a informací pro vyhodnocení a nastavení správné strategie. Problémem jsou i chybějící jednotné mezinárodně uznávané standardy pro výkaznictví. Dnes existuje 614 různých požadavků na vykazování udržitelnosti v 84 zemích světa.

A jak může firmám v tomto ohledu pomoct organizace ACCA?
Z našeho průzkumu vyplynulo, že pro vytváření a implementaci klimaticky přívětivých strategií nemají firmy ani patřičně vzdělané odborníky, ani znalosti a zkušenosti. A právě s tím můžeme pomoct. Například 23. listopadu 2021 organizujeme s podporou britského velvyslanectví v Praze v O2 universum konferenci, která firmám nabídne inspiraci a navede je, jak s vytvářením a zaváděním udržitelných strategií začít. Účastníky čeká podrobné představení již zmíněné studie, zajímavé přednášky a panelové diskuse odborníků, pohled českého ministerstva životního prostředí na roli vlády ve formování strategie udržitelného rozvoje a především jedinečná možnost podělit se o názory, plány a vize významných českých i zahraničních firem. Akce je zdarma a lze se jí zúčastnit jak fyzicky, tak i virtuálně.

Přečtěte si také