Musíme určovat směr

S respektem k dalším profesím tvoří lidé na prodejnách základ fungování firmy, říká Michal Batelka, personální ředitel řetězce Penny.

Michal Batelka vystudoval humanitní studia na Univerzitě v Pardubicích. Od roku 2003 pracoval ve společnostech TPCA, Telefónica O2 a GE Money a v uplynulých šesti letech vedl lidské zdroje ve Foxconn Czech Republic. Od září vedepersonální oddělení diskontního řetězce Penny Česká republika, který má téměř sedm tisíc zaměstnanců.

Jak vnímáte dnešní překotný vývoj?
Musíme se přizpůsobit. Buď tempo dnešní doby udržíme, nebo jsme skon­čili. Podívejte se na úspěšné značky v minulosti, jako byla Nokia. Nemůžeme si myslet, že lépe už naši práci dělat nejde a že není třeba se měnit. Abychom byli úspěšní, musíme být v některých oblastech průkopníky, sledovat a přijímat nové trendy i technologie. Retail jako takový je rychlé podnikání, vše se děje a vyvíjí rychle. I to byl jeden z důvodů, proč jsem si tuto oblast vybral. Jsem přesvědčen, že je nezbytné se ne­ustále posouvat vpřed. Není však třeba dělat revoluci, jsem zastáncem neustálé evoluce a cesty kupředu.

Jak se mění vnímání prodavačů a prodavaček, na nichž Penny stojí, ve společnosti?
Pro nás tvoří lidé na prodejnách základ, a to s respektem k dalším profesím, vždyť kolegyň a kolegů z prodejen je nejvíce. Bez nich bychom nemohli fungovat a nikdo další by neměl práci. Ale jen jako celek fungujeme a jsme úspěšní. Role lidí na prodejnách se velmi změnila v době pandemie, kdy si uvědomili, že mohou omezit řadu věcí, ale jídlo potřebují za všech okolností a někdo jim ho musí zajistit.
V dnešní době plné obav a zvyšujících se cen je smyslem naší firmy, že dokážeme lidem nabídnout kvalitní produkty za nejvýhodnější ceny na trhu. Tím jim pomáháme, protože pro ně jsou naše produkty navzdory současnému dění dostupné. To je naše role směrem ven, což mění vnímání naší práce i pohled na naše lidi zvenku. Jako Penny se řídíme hodnotami: „Jsme blízko, jsme jedineční, jsme cenově výhodní, na kvalitě nám záleží, děláme to jednoduše a jsme zodpovědní.“

Co nabízíte směrem dovnitř, tedy svým zaměstnancům?
To, co lidem nabízíme, je jistá práce za férových podmínek, kariérní růst, různorodou práci a blízkost k jejich domovu. I když náš podíl na trhu stále roste, naši lidé pracují v malých rodinných kolektivech. Díky týmům 15 až 20 lidí na prodejnách nabízíme rodinný a lidský přístup. Další je odpovědné chování vůči celé společnosti.
Věřím, že jsme dobrým sousedem a že máme řadu aktivit, které děláme v regionech nebo na celostátní úrovni a na které můžeme být hrdí, ať už je to podpora včel, Hýbeme se hezky česky, sázení stromů, společné úklidy, či spolupráce se zoologickými zahradami. Myslím, že naši lidé mohou být hrdí na to, kde pracují.

Jak přesvědčujete lidi, aby šli pracovat pro Penny?
Jsme diskont. Jsme rychlí. Nelze ztrácet čas. Děláme věci jednoduše, všechny procesy se snažíme co nejvíce zjednodušit a práce u nás je vždy různorodá. Nabízíme férové ohodnocení, kdy každý ví, co za co dostane a jak vysokou mzdu může očekávat. U nás je také možné rychle růst, když mají lidé potřebu a touhu se vyvíjet. Mohou si vyzkoušet řadu činností.
V některých firmách je zaměření na daných pozicích úzké a specializované. Za mě je to dobrý odrazový můstek do další kariéry v Penny, protože čím víc toho vyzkoušíme a poznáme, tím více zkušeností máme a umíme se snadněji a rychleji rozhodovat. Je to jedna z věcí, na niž můžeme být pyšní, protože mnoho kolegyň a kolegů roste společně s firmou. Začínali od píky a dnes jsou v manažerských pozicích.

Jak chcete v dnešní složité hospodářské situaci lidem v budoucnu zaručit odpovídající příjem a z toho vyplývající ekonomickou jistotu?
Právě v současné situaci je náš obor tím, co onu jistotu do budoucna dává. Lidé budou vždy potřebovat nakoupit potraviny. V případě auta můžeme jeho nákup odložit na dobu, až si ho budeme moci dovolit, ale jíst potřebujeme každý den. Nabízíme kvalitní produkty za tu nejvýhodnější cenu, což je v této době záruka, že k nám lidé budou chodit a my budeme mít pro naše lidi práci.
Mzdy i benefity upravujeme každoročně, což přináší našim lidem finanční stabilitu. A všechny zaměstnanecké výhody, firemní kulturu, týmovou spolupráci a jiné spojujeme do sloganu, který v Penny používáme: „Pracujeme hezky česky.“ Nic bych na něm neměnil. Na závěr mi dovolte poděkovat všem mým kolegyním a kolegům a přeji úspěšný rok 2023!

Přečtěte si také