Moderní technologie jako užitečný pomocník: V Domově Jeřabina s nimi pracují senioři i handicapovaní

Využívání moderních technologií v péči o klien­ty v sociálních službách je rostoucím trendem nejen ve světě.

S digitálním prostředím se seznamují i v pelhřimovském Domově Jeřabina, kde jsou pod taktovkou ředitele Petra Krčála technologie integrovány do běžného chodu zařízení i kaž­dodenních aktivit klientů. Co vše jim umožňují?

„Já si myslím, že každý člověk s jakýmkoli handicapem by měl mít možnost seznámit se s moderními technologiemi a aktivně na nich pracovat,“ říká Petr Krčál. Podle něj klienti nejvíce oceňují chytré telefony, jež používají ke komunikaci, zábavě, ale také k socializaci. Například právě v době přísných pandemických lockdownů byly telefony zejména pro seniory významným pojítkem s okolním světem. Vedení domova proto přivítalo pomocnou ruku společnosti Huawei, která mu chytré telefony věnovala.

Foto: Shutterstock

Klienti Domova Jeřabina, mezi nimiž jsou také někteří s mírnými mentálními vadami, kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra, se od léta učí pracovat i s technologickou novinkou Huawei IdeaHub. Interaktivní tabule jim umožňuje procvičovat psaní, počítat, kreslit i zlepšovat jemnou motoriku. „Lidé s poruchou autistického spektra velice rádi využívají moderní technologie a velmi dobře se na nich učí,“ potvrzuje Krčál. Do budoucna domov plánuje rozšířit své technologické aktivity i o interaktivní hry, jež budou zábavným způsobem pomáhat utužovat paměť a kondici.

Přečtěte si také