Mít plíce jako nekuřák

Nová studie ukazuje, že úplný přechod na glo™ má podobný dopad na zdraví jako u lidí, kteří s kouřením přestali.

Lidé, kteří přestanou kouřit a přejdou z cigaret na výlučné užívání zahřívaného tabáku neo™, navrženého pro zařízení glo™ od společnosti British American Tobacco (BAT), mohou významně snížit své vystavení se toxickým látkám spojeným s nemocemi, jež souvisejí s kouřením. Jde o závěr studie zveřejněné v časopise The Journal of Internal and Emergency Medicine.

Výsledky zaznamenané během šesti měsíců v rámci dvanáctiměsíční studie ukázaly, že úplný přechod na neo měl za následek statisticky významné změny v řadě „biologických ukazatelů expozice“ (BoE) a indikátorů potenciálního poškození, známých jako „biologické ukazatele potenciálního poškození “ (BoPH). U většiny měřených biologických ukazatelů bylo pozorované snížení biologických ukazatelů expozice u lidí užívajících neo prostřednictvím zahřívacího zařízení glo srovnatelné s těmi, kteří přestali kouřit úplně.

Na základě změřených toxických látek vykázali uživatelé tabákových náplní neo:
• Významné snížení biologického ukazatele pro riziko rakoviny plic.
• Významné snížení počtu bílých krvinek, zánětlivého ukazatele indikujícího riziko kardiovaskulárních onemocnění (CVD) a dalších nemocí souvisejících s kouřením.
• Zlepšení HDL cholesterolu spojeného se sníženým rizikem CVD.
• Zlepšení dvou klíčových ukazatelů zdraví plic.
• Zlepšení klíčového indikátoru oxidačního stresu, což je proces podílející se na několika onemocněních souvisejících s kouřením, jako jsou CVD a hypertenze.

Ředitel vědeckého výzkumu BAT David O’Reilly k tomu uvedl: „Výsledky studie nám umožňují pochopit, jak velký potenciál má glo v oblasti snížení zdravotních rizik. Ukázalo se, že kuřáci, kteří plně přejdou na glo, mohou snížit jednak své vystavení určitým toxickým látkám, ale zároveň i riziko vzniku určitých onemocnění souvisejících s kouřením. Závěry studie jsou velmi povzbudivé a poskytují nám další vědecké argumenty na naší cestě k naplnění vize Better Tomorrow (Lepší zítřky) snižující dopady našeho podnikání na zdraví.“

O studii

Účastníky celoroční namátkové kontrolované studie byli kuřáci ve Velké Británii ve věku 23 až 55 let v celkově dobrém zdravotním stavu, kteří buď chtěli, nebo nechtěli přestat kouřit. Kuřáci, kteří neměli v úmyslu přestat kouřit, byli náhodně vybráni, aby buď pokračovali v kouření cigaret, nebo přešli na výhradní používání neo, zatímco kuřáci, kteří uvedli, že chtějí přestat kouřit, dostávali nikotinovou substituční terapii a navštěvovali konzultace u osobního poradce po ukončení léčby. Byla také zahrnuta skupina „nikdy nekouřících“, jež měla působit jako kontrolní skupina a nadále neužívala žádné tabákové nebo nikotinové výrobky.

Cílem studie bylo prozkoumat potenciál snižování rizika neo, když se používá v reálném spíše než v kontrolovaném prostředí. Jediným zásahem byla měsíční návštěva kliniky, kde se účastníkům odebraly vzorky krve, moči a udělaly další měření. Tyto vzorky se testovaly na „biologické ukazatele expozice“ (na vybrané toxické látky z cigaretového kouře) a „biologické ukazatele potenciálního poškození“. Aby se zajistilo dodržování stanoveného postupu, testovaly se odvykací a neo skupiny na biologický ukazatel CEVal, který indikoval, zda účastníci nekouřili cigarety.

Další výsledky dokončené studie mají být předloženy do konce roku 2021 a určí, zda se po dobu trvání studie u účastníků udržela snížená expozice toxickým látkám a biologickým ukazatelům potenciálního poškození.

Přečtěte si také