Ministerstvo životního prostředí zareagovalo na dopis, který firma Rema Systém rozeslala starostům obcí a měst

Rema systém je jedním z několika kolektivních systémů na trhu, které se specializují na zpětný odběr vysloužilé elektroniky.

Do povědomí veřejnosti se firma dostala již minulý rok, kdy vyšlo najevo, že v systému Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) uvádí nepravdivé informace o své sběrné síti pro odevzdávání elektroodpadu. Firma zadala do systému jako veřejná místa dokonce i „Národní operu“ či stovky dalších míst, která jako veřejná místa zpětného odběru ve skutečnosti neslouží. Kvůli nepravdivě uvedeným informacím o sběrné síti vede s firmou podle médií správní řízení i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Inspekce potvrdila, že důvodem řízení s firmou Rema Systém jsou právě nezřízená místa zpětného odběru elektroodpadu. Pokuta a odhalení této taktiky zřejmě donutily firmu k dalšímu kroku.

Foto: Shutterstock

Začátkem léta společnost Rema Systém rozeslala rozsáhlý dopis všem městům a obcím, ve kterém se odkazuje na nový odpadový zákon. V dopise pak nepravdivě uvádí, že samosprávy musejí uzavřít smlouvu s více kolektivními systémy, a pokud tomu tak není, mají neprodleně uzavřít smlouvu právě s Remou. S vidinou úspěchu, který stál firmu jeden dopis, očekávala příval nových smluv. Do věci se ale znovu vložilo MŽP a celou věc uvedlo i s pomocí Svazu měst a obcí ČR na pravou míru. Žádný kolektivní systém totiž nemůže nikoho nutit k podpisu smluv, ohradilo se proti dopisu razantně ministerstvo. Rema Systém si do svého dopisu záměrně vytrhla z kontextu jen části zákona tak, aby z jeho vyznění starostové měst a obcí nabyli dojmu, že opravdu mají povinnost podepsat příhodně přiloženou smlouvu. Co k tomu firmu vedlo? Opět se vracíme k sběrné síti, která dle MŽP i ČIŽP nesplňuje požadavky dané zákonem.

Navíc s příchodem nového odpadového zákona bude muset každý kolektivní systém znovu získat licenci, na základě které může sběr elektroodpadu zajišťovat. V tom tkví největší problém. Pokud jakýkoli kolektivní systém nesplní přesně definované podmínky, licenci již neobdrží. Není to ale jediný důvod agresivního přístupu firmy. Rema se také uchází o získání staronového klienta, společnost Samsung. Ta vypsala výběrové řízení na kolektivní systém a jeho výsledek by měl být znám již během několika týdnů. Je tedy jasné, že Rema musí sběrnou síť po 15 letech fungování doplnit a zajistit, aby splňovala zákonné požadavky. Dopis s překrouceným zněním nového zákona, který nemá mnoho lidí prostudovaný, s přiloženou smlouvou k podpisu je tedy možné řešení.

Další problémy firmy Rema Systém

Aktuální případ šíření nepravdivých a zkreslených informací není jediným škraloupem společnosti Rema Systém. V roce 2019 média informovala, že se firma a její manažeři ocitli v hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli krácení DPH a dani z příjmu právnických osob. Celková výše škody má dosahovat téměř 30 milionů korun. Určitou míru netransparentnosti i finančních machinací pak jevily i předchozí účetní závěrky firmy. Rema Systém pak v loňském roce čelila problému se sběrem elektroodpadu značky Samsung, na který si musela najmout formou subdodávky jiný kolektivní systém, jelikož nemá podepsané smlouvy s odběrnými místy těchto vysloužilých zařízení.

Dopis se však dostal až na ministerstvo, které po analýze zajistilo informování měst a obcí a vysvětlení zkreslených interpretací. Dle MŽP žádný kolektivní systém nemůže nutit samosprávy k uzavírání smluv. Rozhodnutí tohoto typu jsou jen a jen na nich. V reakci úřad jasně říká, že žádná zákonná ustanovení „ …zcela jednoznačně nestanovují obcím povinnost uzavírat smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s jakýmkoli, jedním či více kolektivními systémy. Rozhodnutí o podpisu smlouvy s jedním či více kolektivními systémy je výhradně v kompetenci každé jednotlivé obce, a obec tedy nemusí uzavírat smluvní vztahy s několika, či snad dokonce se všemi existujícími kolektivními systémy“.

Marek Ditrich,
ekonomický analytik

Přečtěte si také