Město svědčí včelám leckdy více než venkov

Městské prostředí paradoxně často nabízí větší druhovou rozmanitost rostlin, říká Barbora Jirků, CSR konzultantka společnosti Lidl, která nově instalovala úly u centrály ve Stodůlkách a dále u logistických center v Buštěhradě, v Brandýse nad Labem a v Cerhovicích.

Řada tuzemských firem, a to nejen obchodních řetězců, se v posledních letech pustila do včelaření. Podle Barbory Jirků je to pozitivní trend, který svědčí o rostoucím povědomí o důležitosti včel pro životní prostředí a potravinovou bezpečnost. „Naše iniciativa zahrnuje nejen umístění úlů, ale i spolupráci s včelaři, vzdělávání zaměstnanců a podporu biodiverzity. Věříme, že i malé kroky se sčítají a s naší pomocí můžeme zvrátit úbytek včel a zajistit zdravější životní prostředí,“ říká CSR konzultantka Lidlu. Tento řetězec také spolupracuje se stáními Lesy ČR na výsadbě stromů po kůrovcové kalamitě. Část výsadby zajišťují přímo zaměstnanci Lidlu, a to vždy ve vybrané lokalitě v průběhu září nebo října. „Kolegové jsou z této aktivity nadšeni do té míry, že máme každý rok přetlak zájemců,“ pochvaluje si Barbora Jirků.

Lidl se nedávno zařadil mezi firmy, které, ač mají jiný hlavní byznys, chovají včely. Jaké důvody vás k tomu vedly?

Společnost Lidl se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí. Včely hrají klíčovou roli v opylování rostlin, čímž přispívají k biodiverzitě a udržitelnosti životního prostředí. Lidl si uvědomuje důležitost včel pro ekosystém a chce aktivně přispět k jejich ochraně. U logistického centra v Buštěhradě jsme navíc nainstalovali kromě včelích úlů, ptačí budky a hmyzí domky. Abychom pro živočišné druhy vytvořili přirozené prostředí, po konzultaci se specialisty a odborem životního prostředí jsme vysadili porost, jenž mají ptáci a hmyz rádi. Jedná se například o šípkové keře a hlohy.  

Nejste jediná firma ani jediný obchodní řetězec, který se k něčemu podobnému rozhodl. Máme v tuzemsku problém s počty včelstev nezbytnými k opylení a toto je snaha přispět k řešení, nebo jde spíše o módní vlnu?

V posledních letech se k tomuto kroku uchýlilo mnoho firem a obchodních řetězců. Vnímáme to jako pozitivní trend, který svědčí o rostoucím povědomí o důležitosti včel pro naše životní prostředí a potravinovou bezpečnost. Naše iniciativa zahrnuje nejen umístění úlů, ale i spolupráci s včelaři, vzdělávání zaměstnanců a podporu biodiverzity. Věříme, že i malé kroky se sčítají a s naší pomocí můžeme zvrátit úbytek včel a zajistit zdravější životní prostředí. Tato iniciativa rovněž reprezentuje jeden z pilířů naší strategie udržitelnosti: Respektujeme biodiverzitu.

Jaký rozsah má aktuálně vaše včelaření, pokud jde o rozmístění a počet včelstev?

Úly byly nově instalovány u naší centrály ve Stodůlkách a dále u logistických center v Buštěhradě, v Brandýse nad Labem a v Cerhovicích. Aktuálně máme tedy čtyři stanoviště a celkem 15 včelstev.

Mohou včely dobře prosperovat v městském prostředí?

Městské prostředí je pro včely paradoxně mnohdy příznivější než venkovský prostor. Je to především z důvodu větší druhové rozmanitosti rostlin a absence monokultur. Včely mají opravdu pestrou paletu nejrůznějších květin a stromů, ze kterých získávají pyl, nektar i medovici. Lidl rovněž podporuje biodiverzitu i zakládáním květnatých luk. Jedna vznikla u logistického centra v Buštěhradě a druhou společnost vybuduje přímo u své centrály v Praze ve Stodůlkách. Louku tvoří velké množství rozličných druhů bylin a trav.  

Kdo se o vaše úly stará – najali jste kvůli tomu nové zaměstnance?

O včely se nám stará pan včelař ze společnosti Včeluj. Osobně dohlíží a pečuje o všechny naše úly, a to díky pravidelným kontrolám, které probíhají jednou za sedm až deset dní, dle potřeby. Včelař zajišťuje jak pravidelnou péči, tak medobraní. Jeho úlohou nicméně není nějak zásadně zasahovat do dění v úlu, ale spíše kontrolovat a případně například přidávat patra v úlu. Dále sleduje, zdali je vhodný čas na medobraní, nebo kontroluje, zdali není rojová nálada, kdy mají včely tendence se vyrojit.

Co plánujete dělat s vyprodukovaným medem?

Med bude vytočen z plástů, stočen do sklenic, opatřen etiketami a předán zaměstnancům centrály a logistických center ke konzumaci.

Chov včel je jeden z projektů na ochranu biodiverzity, k níž se Lidl ve své ESG strategii hlásí. Zároveň letos již třetím rokem budete spouštět projekt Lidl Les, prostřednictvím kterého se snažíte vysázet nové lesy na místech zpustošených kůrovcovou kalamitou. Jaké máte zatím výsledky?

Díky projektu Lidl Les, který vznikl ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, se nám podařilo během dvou let vysázet téměř 500 tisíc stromů, a to v oblastech, které byly nejvíce zasaženy kůrovcovou kalamitou. Projekt je velmi oblíbený, jelikož naši zákazníci mohou hlasovat v rámci aplikace Lidl Plus pro jednu z lokalit, kterou by si přáli vysázet. Hlasovat je přitom možné každý den. Projekt ovšem nekončí samotnou výsadbou. Lesy ČR zajišťují rovněž následnou péči o vysazené stromky ve všech lokalitách. Bez pečlivé následné péče by totiž nemohl vyrůst silný a zdravý les. Těší nás, že máme v rámci tohoto projektu tak silného partnera, jako jsou Lesy ČR, díky nimž je péče o nově zasazený les pravidelně zajišťována.

Dali jste si v projektu Lidl Les i nějaký konkrétní cíl, do kdy budete pokračovat?

Projekt Lidl Les není pouze jednorázovým projektem. Výsadbu nových lesů plánujeme podporovat dlouhodobě. Lokality, které je potřeba vysázet, nám každoročně vytipuje partner projektu, a to Lesy ČR. Jedná se přitom o místa, kde původní lesní porost zničil kůrovec. Cílem je každoročně vysázet až 250 tisíc jehličnatých i listnatých stromů tak, aby vyrostl pestrý a zdravý les.

Nemáte obavy z toho, že sázení stromů bývá často metodou pochybného offsetování uhlíkové stopy nebo přímo greenwashingu?

Této skutečnosti se neobáváme, jelikož náš projekt Lidl Les vznikl s jinou motivací. Jak už bylo řečeno, naším cílem bylo pomoci s obnovou českých lesů, které utrpěly velké škody z důvodu kůrovcové kalamity. Součástí naší firemní strategie je rovněž podpora biodiverzity a klimatická opatření, která jsme chtěli tímto projektem akcentovat. Samotné zalesňování je každoročně propojené s firemním dobrovolnictvím, na výsadbě se podílejí přímo zaměstnanci Lidlu, a to vždy ve vybrané lokalitě v průběhu září nebo října.

Stromy sázíte vlastními silami svých zaměstnanců. Mají o takovou „brigádu“ zájem?

Kolegové jsou z výsadby nadšeni do té míry, že máme každý rok přetlak zájemců. Výsadba nového lesa v podobě teambuildingu je velmi oblíbená aktivita, ve které naši zaměstnanci spatřují smysluplnou činnost, díky které pomohou české krajině. Těší je, že mohou trávit čas na čerstvém vzduchu a poznat nové kolegy. Výsadby se totiž účastní kolegové z prodejen, z logistických center i z centrály v Praze. Zapojuje se rovněž ambasador projektu, sportovní rybář Jakub Vágner, který bok po boku našich zaměstnanců sází nový les. V závěru dne Jakub vede přednášku, kde naše kolegy seznamuje s tématy ochrany životního prostředí a se zážitky ze svých cest.

Jakou máte na biodiverzitní projekty odezvu od zákazníků?

Odezva našich zákazníků je zpravidla pozitivní. Dle průzkumů je Lidl lídrem ve spojení s angažovaností v oblasti udržitelnosti. Dle dostupných informací si nás naši zákazníci spojují zejména s tématy, jako je předcházení plýtvání potravinami, dobré odměňování zaměstnanců nebo redukce plastového odpadu.

Podporujete také jedlé školní zahrady. Liší se něčím letošní třetí ročník tohoto programu od těch předchozích?

V letošním roce jsme vypsali grantovou výzvu o jedlou školní zahradu celkem pro osm mateřských a základních škol. To znamená, že v rámci letošní výzvy podpoříme o dvě školy více, než tomu bylo v předchozích ročních. Už nyní se těšíme, že v příštím roce zavítáme na otevření osmi jedlých školních zahrad, které budou přinášet radost a užitek dětem, jejich pedagogům, školním jídelnám, rodičům a zapojeným místním spolkům.

Podpořili jste nějakou jedlou zahradu, jejíž součástí byl i včelín?

V roce 2023 jsme otevřeli jedlou školní zahradu u Základní školy v Ludgeřovicích, kde mají na zahradě instalovaný včelín.  Škola má zároveň k dispozici zkušeného včelaře, který se o včelky pravidelně stará. Těší nás tedy, že téma včel a péče o ně už proniká i do výuky na základních školách a že mají děti možnost se tomuto tématu věnovat v praxi.

Barbora Jirků

Ve společnosti Lidl působí od roku 2021, a to na oddělení firemní komunikace. Nejprve zajišťovala externí komunikaci a komunikaci CSR témat. Od letošního roku převzala agendu korporátní CSR. Věnuje se zejména vedení projektů, jako je sbírka Srdce dětem, projekt Lidl Les, jarní a podzimní sbírka potravin nebo projekt jedlých školních zahrad. Před nástupem do Lidlu Česká republika pracovala několik let na ministerstvu životního prostředí na oddělení udržitelného rozvoje.

Přečtěte si také