Materiálová kombinatorika

Proč se skvěle snoubí dřevo s betonem.

Stavebnictví spotřebuje ohromné množství materiálů, které jsou zásadní nákladovou položkou jakékoli výstavby. Na cestě k dostupnějšímu bydlení je tedy třeba se důsledně zabývat tím, z čeho stavíme. Moderní technologie stále více umožňují materiálové složení staveb optimalizovat podle pravidla „vezměme z dostupných materiálů a jejich vlastností to nejlepší a vhodně to zkombinujme“.

Foto: Shutterstock

Mezi nejstarší stavební materiály patří dřevo, které dnes zažívá oprávněnou a prospěšnou renesanci zájmu, protože má řadu předností. Zmínit lze například nízkou hmotnost vzhledem k objemu, dobrou opracovatelnost nebo výborné tepelně izolační vlastnosti. Se sílícím důrazem na udržitelnost je pak třeba podtrhnout fakt, že dřevo je obnovitelné a jeho zásoby v českých lesích vytrvale rostou. Oproti roku 1930 jsou podle dostupných údajů více než dvojnásobné.

Domnívám se, že velmi perspektivní je kombinování dřeva a železobetonu. V Česku má původ systém TiCo – Timber and Concrete, který vyvinulo České vysoké učení technické ve spolupráci s RD Rýmařov. Jeho podstatou je, že budovu tvoří železobetonová konstrukce, na niž se připevní obvodový plášť na bázi dřeva; ze stejného materiálu jsou pak i vnitřní příčky. Jde o velmi efektivní řešení stavebně, a tedy i nákladově. Celá budova je lehčí, což klade menší nároky na robustnost základové desky i skeletu. Zároveň se dá využít prefabrikace, tedy tovární výroba jednotlivých dřevěných dílců, což snižuje náročnost na lidskou práci. Klesá také energetická náročnost výstavby, protože stovky či tisíce tun betonu nahradí mnohem lehčí, a tedy levněji přepravitelné dřevo. Stavba zároveň může růst velmi rychle, což opět šetří náklady.

Surovina z našich lesů však nemusí zůstávat pouze v roli výplně nosné konstrukce. Moderní technologie umožňují i tak tradičnímu přírodnímu materiálu dodávat zcela nové vlastnosti. Ve světě se například stále více využívá technologie CLT, což je zkratka pro Cross Laminated Timber – křížem vrstvené dřevo. Tento materiál vyniká mimořádnou pevností, tuhostí, jako tepelný izolant je několikanásobně lepší než beton. Do výšky nebo dříve nepředstavitelných tvarů a rozměrů tak mohou růst i čisté dřevostavby.

Martin Skalický, předseda poradenského týmu investiční skupiny Progresus

Přečtěte si také