Logistika spolehlivě i ekologičtěji

Zvládnutá logistika je předpokladem úspěchu v podnikání. Proto by měly firmy, zejména v náročných tržních podmínkách, vyhledávat osvědčené poskytovatele.

Výkyvy cen pohonných hmot, proměňující se geopolitická situace a stále větší tlak na udržitelnější provoz a podmínky transportu. V současné situaci musejí společnosti poptávající přepravu svého zboží zvažovat mnoho faktorů, pokud chtějí dostat své zásilky na místo včas, výhodně i odpovědně. V takto komplikovaném prostředí je přirozené, že firmy místo experimentování hledají spolehlivé logistické partnery, kteří mají jak zkušenosti, tak prokázanou schopnost čelit tržním překážkám. „Z pozice globálního poskytovatele logistických služeb mohu potvrdit, že spolehlivost služeb a záruky jsou tím, co naši zákazníci oceňují,“ vysvětluje Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel v České republice.

V rámci svého plánu nazvaného Roadmap 2026 se tato logistická skupina zavázala pracovat na čtyřech klíčových oblastech, které jsou dlouhodobými výzvami pro globální logistický průmysl, a to na digitalizaci služeb, zlepšování zákaznické spokojenosti na základě dlouholetých zkušeností, zvyšování udržitelnosti a na dalším geografickém i ekonomickém rozvoji. „Všechny naše aktivity a služby rozvíjíme v souladu s pilíři tohoto plánu – týká se jak námořní a letecké, tak silniční a kontraktní logistiky,“ dodává Miroslav Pudil.

Hustá síť klíčem ke spolehlivé logistice

V oblasti silničních přeprav nabízí společnost Kuehne+Nagel zákazníkům pravidelné linky sběrné služby, aby se jejich zboží dostalo do cíle včas a nemuseli čekat, až zaplní celý kamion. Díky přímým sběrným linkám mohou firmy pravidelně přepravovat své zásilky z Prahy například do Francie, Německa, Polska, Rakouska nebo na Slovensko. Letos v lednu skupina Kuehne+Nagel spustila také přímou linku z Česka do Nizozemska.

Vedle toho firma Kuehne+Nagel vlastní dvě velká evropská překladiště, odkud může zboží dále putovat do všech členských zemí Evropské unie i mimo ni. Do západní Evropy směruje náklad z depa Eurohub v Německu a do východní z Easthub v Rakousku. Tato osvědčená kombinace přímých linek a překladišť poskytuje zájemcům o kamionovou přepravu vyhledávanou flexibilitu a spolehlivost.

Elektrokamiony realitou

Ambice EU postupně dekarbonizovat logistiku mohou být pro řadu podniků důvodem k obavám nebo nejistotě z budoucnosti. Společnost Kuehne+Nagel však praktickými kroky dokazuje, že postupná elektrifikace nákladní přepravy může být uskutečnitelnou vizí. Letos v březnu skupina ve Francii převzala 23 elektrických nákladních vozidel a plánuje podobné nákupy i na svých dalších trzích. „S pokračujícím rozvojem nabíjecí infrastruktury pro elektromobily nebude nic bránit dynamičtější elektrifikaci našich vozových parků po celém světě. Kolegové ve Francii nasadí nové kamiony na tamní linky, čímž se naše skupina zase o krok přiblíží k cíli 60procentní elektri­fikace našeho globálního vozového parku do roku 2030,“ říká Miroslav Pudil z české pobočky Kuehne+Nagel.

Faktem je, že mnoho společností již v oblasti udržitelnějšího podnikání pouze nečeká, jaká nařízení pro jejich doménu přijdou ze strany evropských či místních úřadů, ale přebírají vlastní iniciativu a každoročně samy informují o dosažených pokrocích. Spolupráce s logistickým partnerem, který považuje odpovědný přístup ke společnosti a Zemi za vlastní, tak může pomoci firmám z různých oborů naplňovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti. „Do svých reportů totiž mohou zákazníci zahrnout i úspory emisí oxidu uhličitého z přepravy díky využívání elektrokamionů nebo, v případě námořní a letecké dopravy, také udržitelných paliv. I jejich produkci a zavedení do praxe finančně podporujeme a aktivně propagujeme. Ve všech segmentech logistiky nabízí Kuehne+Nagel svým zákazníkům neustále ekologičtější řešení i nové alternativy,“ uzavírá Miroslav Pudil.

Přečtěte si také