Logistické centrum evropského významu

DCT Gdaňsk se etabluje jako primární přístavní terminál v Baltském moři, je přesvědčen Charles Baker, výkonný ředitel a člen správní rady společnosti.

Před třemi měsíci vyhrál DCT Gdaňsk tendr na konstrukci a obsluhu třetího terminálu v Gdaňském přístavu. To zvýší počet dvaceti­stopových kontejnerů manipulovaných společností DCT ze tří na 4,5 milionu za rok.

Co chcete svým klientům i celému odvětví touto investicí říct?
Chceme ukázat, že jsou naši řídící pracovníci i akcionáři přesvědčeni o budoucím růstu a rozvoji polského, východoevropského, středoevropského i baltského kontejnerového obchodu. Chceme zajistit, že tento růst získá potřebný prostor stejně jako odpovídající moderní a nízkoemisní technologie. Zároveň tak chceme předcházet chaotickým situacím, jejichž svědky jsme se stali v dalších severoevropských přístavech, kterým zjevně chybí dostatečná kapacita.

Obsluhuje DCT Gdaňsk i vnitrozemní trhy jako Česko, Slovensko nebo Maďarsko? Co děláte pro to, abyste získali nové klienty z těchto států?
Ano, DCT Gdaňsk na těchto trzích v současné době figuruje, ale náš tržní podíl zde činí zhruba jen pět procent. Nedávno jsme investovali
do železničního zařízení na terminálu a navýšili tak kapacitu naší sedmikolejné, 750 metrů dlouhé železnice o 300 tisíc kontejnerů. Propojení s Českem, Slovenskem i Maďarskem chceme pomocí tohoto moderního zařízení zlepšit a máme vyhrazené zdroje k tomu, abychom mohli začít už v následujících měsících.

Jak se vyrovnáváte s dopady, které způsobil v celém odvětví covid-19?
Covid-19 byl celosvětově zničující událostí ovlivňující každodenní život i obchod. Míra importu a exportu se během roku 2020 zvýšila o čtyři procenta, což nám ukázalo, jak robustní tyto ekonomiky stále jsou, ale objem překládky se lehce snížil. Jako globální společnost jsme se samozřejmě snažili přijmout opatření, abychom ochránili naše zaměstnance a zajistili provoz přístavů. Díky nim můžeme říct, že byl dopad pandemie pro naši společnost minimální.

Jaké jsou největší výzvy, s nimiž se v odvětví setkáváte?
Zaznamenáváme několik hlavních překážek, se kterými se musíme vypořádat. Některé z nich se objevily teď po covidu-19 – například nedostatek pracovníků (řidiči), práce z domova, potřeba auto­matizovat procesy, kybernetická bezpečnost, dostupnost lodí a výrazná inflace. Myslím si, že na globálním lodním a přepravním trhu čelíme výzvám, které jsme ještě nikdy nezažili.

Kde vidíte DCT Gdaňsk za deset let?
Umístění DCT Gdaňsk dává společnosti možnost etablovat se jako primární přístavní terminál v Baltském moři. Máme moderní zařízení, která můžeme dále rozvíjet tak, aby odpovídala potřebám trhu i legislativním úpravám o redukci emisí CO2 v globálním dodavatelském řetězci. Věřím, že se díky kombinaci těchto faktorů a neustálému důrazu na zdokonalování služeb DCT Gdaňsk stane centrem evropské kontejnerové dopravy.

Polsko je velmi aktivní v oblasti výstavby větrných turbín v Baltském moři. Chcete se tohoto velkého programu zúčastnit a stát se jedním z potenciálních míst pro jejich realizaci?
Infrastruktura našeho terminálu je vysoce specializovaná pro manipulaci s kontejnery, která nás také plně vytěžuje. V DCT Gdaňsk víme, že je v Polsku poptávka po přístavních zařízeních, která by podpořila investice do plovoucích větrných farem, a také jejich nedostatek. Bohužel však v tomto směru nemáme dostatek prostoru k tomu, abychom na poptávku dokázali zareagovat.

Do jaké míry pracujete s místními komunitami? Jaký je váš klíč ke správnému nastavení takové spolupráce?
Být dobrým sousedem v lokálních komunitách je pro nás velmi důležité, protože zde žije významná část našich pracovníků. Během našeho působení jsme realizovali řadu iniciativ a do budoucna chceme pokračovat ve spolupráci a podpoře lokálních škol a institucí. Jde nám o podporu, která je v souladu s našimi firemními hodnotami, zejména ve vztahu k ochraně a otázkám životního prostředí, ochraně přírody a vzdělávání.

Přečtěte si také