LNG od GasNetu snižuje emise v nákladní dopravě

Česku se v nákladní silniční dopravě zatím nedaří plnit emisní cíle ke klimatické neutralitě v roce 2050. Řešení nabízí zkapalněný zemní plyn. Na jeho rozvoji pracuje skupina GasNet, český lídr v LNG pro nákladní dopravu a největší český distributor plynu.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí narostly v letech 2013 až 2019 emise v silniční dopravě o osm procent. Součástí plánů Evropské unie ohledně klimatické neutrality do roku 2050 je reforma emisních povolenek. Podle reformy by se povolenky měly od roku 2027 týkat i silniční dopravy. „Ve srovnání s naftou produkuje zkapalněný zemní plyn (LNG) o 15 procent méně emisí oxidu uhličitého. A také až o 90 procent méně oxidů dusíku. Tvorbu pevných částic v podstatě eliminuje. Zátěž emisních povolenek proto bude v případě LNG nižší než u naftových motorů.

Dlouhodobě přinese dopravním a logistickým společnostem zajímavé finanční úspory. Ještě výraznější úsporu nabídne bioLNG, zkapalněný biometan,“ říká Filip Dostál, vedoucí Business Developmentu ve skupině GasNet, jež je českým lídrem v LNG pro nákladní dopravu a největším českým distributorem plynu.

Nákup povolenky promítnou výrobci přímo do cen paliv. Při ceně 45 eur za tunu oxidu uhličitého by růst nákladů u naftového motoru činil 1,10 koruny za kilometr, u bioLNG pouze 0,30 koruny. Infrastruktura GasNetu je na bioLNG připravená už nyní. „To, co funguje na LNG, funguje i na bioLNG. Zkapalněný biometan jde přitom vyrobit v Česku ze zbytků potravin a bioodpadu. Oproti dieselu má bioLNG o 95 procent nižší emise,“ vysvětluje Dostál. Do roku 2030 by mohl biometan nahradit až 15 procent tuzemské spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu.

V čele rozvoje využití LNG v nákladní silniční dopravě je u nás skupina GasNet. Té se loni podařilo zprovoznit dvě nové sta­nice v Nýřanech u Plzně a v jihočeské Kaplici. Z mobilní stanice v Mladé Boleslavi se stala plnohodnotná kamenná pumpa. Aktuálně GasNet u klíčových tranzitních tepen provozuje už čtyři plničky a letos plánuje otevřít další. Spolu se sítí stanic roste i spotřeba LNG. „Za rok 2022 jsme dosáhli prodejem LNG v nákladní dopravě úspory 2 485 tun emisí oxidu uhličitého, které by vypustily do ovzduší naftové motory. Oproti roku 2021 je to dvojnásobná úspora,“ říká Dostál.

Přečtěte si také