Limit pojištění vkladů se zvýšil 25krát

Máme dostatečnou rezervu pro zajištění výplaty náhrad pro velkou většinu případů, říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Garanční systém finančního trhu, GSFT, aktuálně vyplácí klienty zkrachovalé Sberbank CZ. V jaké fázi projektu se nacházíte?
Výplata klientů začala sedm pracovních dnů po pádu banky a trvá tři roky. Konec je naplánován na 10. března příštího roku. Naprostá většina klientů si pro výplatu svých pojištěných vkladů přišla hned v prvních dnech po spuštění výplaty. Dosud si vyzvedli 25,59 miliardy korun, 98,86 procenta všech pojištěných vkladů. Na vyzvednutí čeká zhruba 300 milionů korun. Vesměs jde o prostředky klientů, kteří v bance mají nižší částky, například stokoruny. Pokud si je do 10. března 2025 nevyzvednou, zůstanou ve Fondu pojištění vkladů a budou použity pro případné další výplaty náhrad vkladů.

GSFT působí v Česku již téměř 30 let, v minulosti jako Fond pojištění vkladů. Můžete zrekapitulovat klíčové momenty fungování systému?
Fond pojištění vkladů byl zřízen na konci roku 1994, činnost zahájil 1. ledna 1995. Za dobu své existence Fond pojištění vkladů a následně GSFT vyplácel náhrady vkladů ve 24 případech – ve 20 řádných a čtyřech dodatečných výplatách náhrad vkladatelům 14 bank a šesti družstevních záložen. Celkem bylo od roku 1995 vyplaceno téměř 440 tisíc vkladatelů v celkové výši zhruba 71,2 miliardy korun. Za téměř 30 let prošel systém pojištění vkladů velkým vývojem. Postupně byly zvyšovány zákonem kryté částky – ze sto tisíc korun na dnešních sto tisíc eur. Limit pojištění vkladů se tedy 25krát zvýšil. Díky němu má 98 procent vkladatelů pojištěny všechny své vklady v českých bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách.
Zároveň výplata náhrady není podmíněna spoluúčastí klienta, která zpočátku činila 20 procent. Ta byla zrušena v roce 2008. Postupně také byly zkráceny lhůty pro zahájení výplaty náhrad z původních tří měsíců na dnešních sedm pracovních dní. Do budoucna například plánujeme možnost využít při výplatě náhrad vkladů systém elektronické identifikace klien­ta přes bankovní identitu.

Je ve Fondu pojištění vkladů po kauze Sberbank dost prostředků pro případné další výplaty náhrad klientům, pokud by padla další finanční instituce?
V průběhu letošního března získal GSFT v rámci částečného rozvrhu v insolven­čním řízení se Sberbank CZ zpět již téměř 26 miliard korun, tedy 95 procent pohledávky, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům této banky. K dubnu 2024 tak má GSFT ve Fondu pojištění vkladů k dispozici celkem 43 miliard korun. To je dostatečná rezerva pro zajištění výplaty náhrad vkladů pro velkou většinu případů, kdy je výplata náhrad vkladů vhodným řešením krize banky. Finanční rezervy představují 1,2 procenta z objemu krytých vkladů, o 0,4 procenta víc, než činí cílová částka stanovená evropskými předpisy.

Na úrovni EU se nyní diskutuje návrh úpravy směrnice o pojištění vkladů. Co nového by měl pro GSFT a vkladatele přinést?
Měl by být například sjednocen – a zvýšen – limit pojištění pro takzvané dočasně zvýšené zůstatky. Například když klient prodá nemovitost k bydlení a na účet mu za tento prodej přijde vyšší částka, než je standardní limit pojištění – sto tisíc eur. Ta by podle současného návrhu měla být pojištěna až do výše pět set tisíc eur, a to po dobu šesti místo dosavadních tří měsíců, které máme teď v českém zákoně. Také by mohly být automaticky pojištěny vklady všech municipalit a státních institucí.

Jak je to s ochranou investorů? Dotkne se jich návrh Evropské komise?
Ochranu investorů, kteří své prostředky investují přes obchodníky s cennými papíry, zajišťuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry. Ten poskytuje v případě neschopnosti obchodníka plnit své závazky náhradu za 90 procent nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 tisíc eur. Na úrovni EU se v tomto ohledu zatím nečekají žádné změny.
Současný návrh úpravy směrnice o pojištění vkladů se ale také týká vkladů na takzvaných zákaznických účtech, tedy těch vedených například obchodníky s cennými papíry, platebními institucemi či vydavateli elektronických peněz, kde jsou uloženy finanční prostředky jejich klientů. Toto pojištění je chrání proti pádu banky, u které je zákaznický účet veden. V Česku ochranu vkladů na těchto účtech máme zavedenou. Součástí návrhu EU je i zavedení samostatného limitu pojištění pro tyto účty.

Přečtěte si také