Lepší zákaznická zkušenost

Skupina UNIQA chce doprovázet své klienty ve všech fázích života.

  • 22. října 2021

Více než čtyři roky vedl Robert Gauci, manažer francouzsko-řeckého původu, společnosti skupiny AXA v Česku a na Slovensku. Nyní působí v těchto zemích v roli prezidenta dozorčí rady finanční skupiny UNIQA. Zeptali jsme se ho, jak se podařilo bývalým společnostem AXA zapojit do skupiny UNIQA a jaká je vize rozvoje celé skupiny.

Proč se AXA rozhodla opustit zdejší trhy?
AXA je globální hráč, který aktivně spravuje své portfolio investic. A jelikož již v minulosti odešla z Maďarska a Rakouska, nebylo strategickým cílem této skupiny upevňovat pozici ve střední a východní Evropě, kde měla omezené zastoupení. To současně vyhovovalo ambici UNIQA, která se chce stát lídrem trhu v oblasti známé pod anglickou zkratkou CEE.

Jak ovlivnila covidová pandemie integraci společností AXA do UNIQA?
Velmi významně a přinesla nám řadu dodatečných výzev. Fúze zahrnovala několik společností v Česku i na Slovensku, z toho důvodu bylo potřeba přeshraniční schvalování regulátorů, a kvůli pandemii musela být celá fúze řízena plně na dálku a on-line. Dohoda o akvizici společností AXA v Česku, na Slovensku a v Polsku byla oficiálně podepsána 7. února 2020, těsně před vypuknutím celosvětové pandemie. Nebylo možné čekat, až pandemie skončí, a fúzi odložit.

Znamenalo to zvládnutí celého sloučení všech pojišťovacích a penzijních společností v digitálním prostředí. A nešlo jen o zaměstnance, ale i o všechny procesy včetně IT. To vše bylo nutné provést na dálku bez osobního kontaktu. Bylo to technologicky i psychicky extrémně náročné. Navíc navzdory probíhající integraci jsme dosáhli vynikajících obchodních výsledků.

Jaký bude profil UNIQA? Čím se odlišíte od ostatních finančních institucí?
Díky tomu, že transakce zahrnovala i penzijní a investiční společnosti, se ze značky UNIQA stala finanční skupina, která může svým zákazníkům nabídnout komplexní portfolio služeb. Touto transakcí skupina UNIQA získala dalších 800 milionů eur na pojistném a pět milionů nových klientů ve střední Evropě. Cílem fúze bylo především vytvořit větší, a pro zákazníky relevantnější společnost, která dokáže plně využít všech příležitostí na trzích, kde působí.

Máme ambici stát se předním poskytovatelem služeb pro lepší život – musejí být efektivní, jednoduché a uživatelsky přívětivé. Naši nabídku rozdělujeme do čtyř ekosystémů: zdraví, prevence, mobilita a bydlení. Cílem je doprovázet naše klienty ve všech fázích života. Postupně proto přecházíme z pozice poskytovatele pojistných produktů k poskytovateli komplexních řešení, která našim klientům usnadní život, a přinesou lepší zákaznickou zkušenost.

Novým módním pojmem ve světě financí je ESG. Ovlivňuje koncern UNIQA v jeho směřování?
Naši společenskou odpovědnost bereme vážně jak my, tak naši akcionáři. Dlouho­dobá strategie skupiny UNIQA je holistická. Spojuje ekonomické ambice s jasným závazkem vůči životnímu prostředí a společnosti. V koncernové strategii máme definované konkrétní cíle ESG a jejich plnění pravidelně hodnotíme. Mimo jiné vloží UNIQA do roku 2025 nejméně miliardu eur do udržitelných investic.

Jednak se zaměříme na nové technologie a obchodní modely šetřící přírodní bohatství, jednak se snažíme prosazovat účinnou transformaci procesů se silnou uhlíkovou stopou směrem k šetrnějším formám využití jiných zdrojů. Toho lze dosáhnout jak upravenými technologickými přístupy a aplikací nových výrobních technik v existujících velkých podnicích, tak podporou nových obchodních konceptů. Naše strategie zahrnuje i harmonogram opatření a motivaci našich klientů k přechodu na šetrnější podnikání ohleduplné k přírodě a zdrojům.

Přečtěte si také