Krásná, středně až dlouhodobá investice

„Doporučuji si před akvizicí uměleckého díla nejdříve ujasnit, jaký motiv či styl se zájemci líbí, a poté se spojit s odborníkem, který navrhne určité autory nebo díla ke koupi,“ říká Matyáš Kodl z Galerie Kodl.

Velké aukce umění se loni poprvé po letech propadly. Jak to vypadá se zájmem o obchodování s uměním online?
Online aukce zažívají již mnoho let, a zejména od covidové pandemie, velký rozmach. Tento způsob dražení je totiž pro plno lidí komfortnější a jednodušší než se účastnit klasické sálové aukce, o čemž svědčí i stále se zvyšující počet dražitelů. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že obraty velkých sálových aukcí jsou často spojeny jen s několika položkami z nejvyššího cenového segmentu. Když se daný rok neobjeví dostatek takových blue-chip děl, tak se obraty mohou skokově propadnout, nicméně vždy je potřeba sledovat i kontext výkyvů.

Kolik registrovaných klientů na serveru Artslimit máte? A jak přibývají?
Nemohu sdělovat přesná čísla, nicméně počet registrovaných na Artslimitu je nyní ve vyšších jednotkách tisíců a stabilně se zvyšuje ročně o nižší desítky procent. Galerií aktivních online v Česku přibývá, takže trh má zjevně rezervy, kam růst.

„Umělecké předměty mohou přinášet majiteli i významnou emocionální dividendu, ale to pouze za předpokladu, že k němu i nějak promlouvají,“ říká Matyáš Kodl z Galerie Kodl.

Začali jste s onlinem, protože jste chtěli zpřístupnit trh i lidem, kteří mají zájem o menší předměty umělecké ceny. Je to největší artikl, nebo se online aukce proměnily?
V online aukcích jsme chtěli primárně nabízet kurátory ověřené položky ze středního a nižšího cenového segmentu. Nicméně já osobně pozoruji za minulé roky dvě zásadní a za mě pozitivní změny. Tou první je, že se v online aukcích objevují a zdárně draží i položky, jejichž hodnota přesahuje milionovou hranici, což si – myslím – reflektuje důvěru a zájem o tento typ dražení. Druhou změnou, kterou podporuji, je, že se v online aukcích začínají objevovat i jiné vysoce vyhledávané sběratelské položky ze světa módy a luxusu. Artslimit je první český aukční portál, který nabízí vintage dámské kabelky nebo hodinky od předních módních a hodinářských domů. O tuto kategorii položek jsme zaznamenali silný zájem, o čemž svědčí i fakt, že se nám podařilo již několikrát tuto sekci našich aukcí kompletně vyprodat.

V sálových aukcích táhnou obrazy české moderny, tedy alespoň co se aukčních rekordů týče. Dá se říct, co táhne online aukce?
V Česku jsou trendy v online a sálových aukcí obdobné, takže i ve světě online aukcí se velké oblibě těší díla z české moderny a poválečného umění. V naší jarní aukci Artslimit 7 jsme například vydražili kresbu od Josefa Šímy, jejíž cena se více než zdesetinásobila! V našem případě si myslím, že zájem o online aukce především podporuje kvalita kurátorského výběru položek a do určité míry také obohacení o sběratelské položky, které nejsou spojeny s klasickým uměním, tedy například právě vintage kabelky, hodinky či šperky.

Kdy trh „potáhnou“ současní čeští umělci, jimž se začínáte též více věnovat?
Se současnými umělci spolupracujeme již několik let a tomuto umění se věnuje i dedikovaný tým našich kurátorů. V zahraničních aukcích je kategorie současného umění v obratu již řadu let jedna z vůbec největších, od toho jsme v Česku velmi vzdáleni. Nicméně zájem sběratelů o žijící autory stále roste; stejně jako jejich počet. Myslím tedy, že ve střednědobém horizontu může české současné umění dosahovat i v českých aukcích daleko vyššího obratu než nyní.

Důležitá je bezpečnost investice: jak zajišťujete originalitu díla v online aukcích?
Všeobecně platí, že největší riziko investice do umění je nákup padělku, neboť jeho hodnota se rovná a vždy bude rovnat nule. Právě proto neděláme při příjmu děl rozdíl, zda se daná položka bude nabízet v online, či sálové aukci. Za každou položkou v našich aukcích tak stojí tým interních, ale i externích kurátorů, kteří ověřují provenienci. Navíc po dobu trvání Arts­limit online aukcí jsou všechny položky vystaveny v prostorách Galerie Kodl, kde si je mohou zájemci fyzicky prohlédnout. V tom jsou naše aukce spíš „hybridní“, protože se sice draží online, ale zároveň máte k dispozici fyzickou výstavu v kamenných prostorech.

Jaké zhodnocení se dá v investicích do umění dosáhnout?
Především je třeba mít na paměti, že investici do umění je třeba vnímat jako středně až dlouhodobou, s časovým horizontem alespoň pěti let. Roční zhodnocení pak může být v desítkách nebo i stovkách procent, ale je seriózní říci, že to není pevné pravidlo a podobně jako v jiných investicích může dojít i ke ztrátě. Doporučuji si před akvizicí díla nejdříve ujasnit, jaký motiv či styl se člověku líbí, a poté se spojit s odborníkem, který je schopen navrhnout určité autory nebo díla ke koupi. Umělecké předměty totiž po dobu držení mohou přinášet majiteli i významnou emocionální dividendu, ale to pouze za předpokladu, že k němu i nějak promlouvají.

Přečtěte si také