Kouření: zvítězí moderní, nebo rigidní přístup?

Poslední květnový den jsme si připomněli Světový den bez tabáku.

Funguje jako každoroční varování, že kouření je příčinou obrovského množství předčasných úmrtí a řady nemocí, jež zatěžují společnost a její zdravotnictví. Pandemie covidu-19, která na dva roky zablokovala život a ovlivnila každého z nás, si přitom vyžádala méně obětí než kouření cigaret za stejné období. Covid-19 je doufejme za námi, kouření bohužel zůstává.

Dnes už každý ví, jak jsou cigarety nebezpečné. Přestat kouřit však není tak snadné, jak se může zdát, dokážou to jen někteří. Aktuální průzkum Státního zdravotnického ústavu uvádí, že v Česku kouří přes 24 procent dospělých. Toto číslo neklesá, naopak oproti loňsku mírně vzrostlo. Češi mají dost informací, cigarety jsou čím dál dražší a kouření v restauracích je několik let zakázáno. Nikotinové žvýkačky a další substituce jsou na trhu už od devadesátých let a rovněž průlom nepřinesly. Jak jinak může stát podpořit, aby počet kuřáků začal opět klesat?

Ke kouření nyní existují alternativy. Elektronické cigarety se celosvětově rozšířily po roce 2008, přičemž Česko figuruje mezi prvními zeměmi, kde byly k dispozici. V posledních letech se objevily i jiné technologie, jež mají stejný účel. Dodají kuřákům nikotin, ale zásadně snižují všechna rizika, která kouření přináší. Například e-cigarety mají podle britských studií škodlivost sníženou o 95 procent. Nejsou zcela bez rizika, ale rozhodně škodí méně než cigareta a popelník.

Otázkou zůstává, jak se k těmto alter­nativám stát chová – zda je bude potlačovat, nebo se jich rozhodne využít. Toto téma se řeší celosvětově a velké slovo má Světová zdravotnická orga­nizace (WHO), jejíž přístup je velmi striktní. Odborníci ho definují jako „Quit or Die“, tedy „přestaň, nebo umři“. WHO přesvědčuje členské státy, že jakékoli zařízení obsahující nikotin je natolik nebezpečné, že se musí zásadním způsobem omezit, popřípadě zcela zakázat.

Na WHO se opakovaně obraceli odborníci z celého světa (včetně české lékařky Evy Králíkové), aby svůj postoj přehodnotila. Britské zdravotnické organizace, jež e-cigarety sledují nejpodrobněji, mají svou cestu. Zjistily, že velká část jejich uživatelů postupně kouřit přestane. A provozovatel britského zdravotnictví NHS dokonce na svých stránkách doporučuje e-cigarety kuřákům jako jednu z cest, jak přestat. Nejnovějším průlomem je postoj Evropského parlamentu. Při debatě o řešení rakoviny europarlament sdělil Evropské komisi, že e-cigarety mohou být nástroj, jak kouření omezit.

Je nutné přiznat, že mnohé evropské státy mají k alternativám kouření, a zejména k elektronickým cigaretám rezervovaný přístup. Vycházejí ze stanovisek WHO a předpokládají, že každý výrobek, který je alespoň v něčem částečně škodlivý, by neměl být široce dostupný. Jde de facto o spor mezi relativní a obecnou škodlivostí. V něm se ale zapomíná, že během takových diskusí si kuřáci dál ničí své zdraví a umírají.

Česko je v těchto otázkách poměrně moderní. Současná česká vláda vrátila do funkce národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, jenž prosazuje moderní a vědecky podložené přístupy. Dává to určitou naději, že se je konečně podaří prosadit do praxe. Samozřejmě je nutné dodat, že i když Vobořil patří k uznávaným a zkušeným odborníkům a vnímá celou věc na expertní i politické úrovni, je stále v české veřejné správě na čem pracovat. A platí to jak o regulacích u nás doma, tak i o postojích české vlády při přijímání důležité evropské legislativy. Bylo by proto správné, aby se nejen na Světový den bez tabáku diskutovalo o racionálních a odborně zdůvodněných cestách, jak kuřákům pomoct.

Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování

Přečtěte si také