Koalice Spolu a hnutí STAN požadují zpracování super posudku na Nové Holešovice a veřejné projednání auditu

Vzhledem k tomu, že pražští radní doposud nenašli shodu na postupu v projektu revitalizace Nádraží Holešovice, požádala koalice SPOLU náměstka pro dopravu a zároveň předsedu dozorčí rady Dopravního podniku Zdeňka Hřiba o zadání komplexního právního posudku – tzv. super posudku, který by mohl odblokovat tuto patovou situaci. K tomuto návrhu se připojilo i hnutí STAN. Zároveň požadují veřejné projednání auditu k Novým Holešovicím.

„V případě Nových Holešovic chceme znát komplexní právní posouzení rizik všech navrhovaných postupů, a tak požadujeme tzv. super posudek. Budeme-li si jistí, že městu a jeho obyvatelům nehrozí škoda v rámci soudního sporu s developerem a že Nádraží Holešovice nebude exitovou variantou nadále chátrat, pak můžeme souhlasit s variantou, kterou navrhuje náměstek Hřib. Do té doby to je jen hazard s penězi Prahy a majetkovou odpovědností radních,“ uvedl předseda zastupitelského klubu SPOLU Tomáš Portlík.

Koalice SPOLU společně s hnutím STAN oficiálně požádali náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba o zadání tzv. super posudku – neboli uceleného právního posouzení rizik vzniku jakýchkoliv náhradových nároků na straně DPP, resp. HMP ve vztahu ke společnosti Nové Holešovice, a stejně tak vůči společnosti Nové Holešovice Development, a to z důvodu: neuzavření Transakční dokumentace dle Akcionářské smlouvy, případně z důvodu ne/realizace exitu DPP ze společnosti Nové Holešovice, a.s. v Přípravné fázi. Zároveň požadují, aby ucelené právní posouzení bylo zpracováno jak z pohledu platného českého práva, judikatury soudů ČR, ale také evropské judikatury. V tomto právním posouzení musí být zohledněny veškeré skutkové okolnosti související se vznikem Akcionářské smlouvy a se smyslem jejích podstatných ustanovení a právních jednání DPP a jeho orgánů s tím souvisejících.

„Je mimořádně důležité, aby toto právní posouzení zohlednilo veškeré závěry doposud zajištěných právních stanovisek, ať už zadaných ze strany Dopravního podniku a hlavního města Prahy, tak ze strany Nových Holešovic, a.s. a posoudilo je komplexně v kontextu platného znění akcionářské smlouvy. Za koalici SPOLU můžu říct, že chceme cestu bez škod, má-li to být cesta exitu, ať se to prověří,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda a dodává: „Zároveň navrhnu, aby se na příštím zastupitelstvu projednal audit k Novým Holešovicím, a.s., neboť absence veřejného projednání by mohla vzbudit pocit netransparentnosti a snad i zakrývání důležitých skutečností, což je zcela proti našemu přesvědčení.“

S tímto postupem souhlasí i náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN.Nelze odhlasovat variantu, která nepřinese skutečné řešení pro revitalizaci holešovického nádraží a může naopak znamenat dlouholeté soudní spory s developerem, během kterých bude tato oblast nadále pustnout. Je nezbytné, aby zájmy obyvatel městské části byly na prvním místě. Město přitom musí se svými pozemky nakládat tak, aby to pro něj bylo maximálně výhodné a radní musí postupovat s péčí řádného hospodáře se zodpovědností k chodu města. Proto potřebujeme, aby bylo naše rozhodnutí maximálně informované a na základě profesionálních podkladů,“ uzavřel Hlaváček.

Přečtěte si také