Kde je vůle, tam je cesta

Do zelených projektů investujeme 30 miliard korun a do digitalizace dalších pět, říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

Jste jednou z nejmohutněji investujících firem v Česku. Co je důvodem?
Naše odvětví prochází zásadními změnami a my chceme být aktivní součástí tohoto procesu. I tak tradiční průmysl, jako je náš, může být udržitelný, inovativní a časem i emisně neutrální. Proměna ale není tak jednoduchá jako v jiných odvětvích. Je to dáno naší mohutnou infrastrukturou, kterou je nutné za obrovských investičních vstupů postupně přebudovat. Jen za posledních pět let jsme investovali celkem 43 miliard korun. Jsou to finance, které míří do české ekonomiky.

Kam směřuje petrolejářský průmysl?
Světová ekonomika je stále primárně založena na užívání produktů z ropy. A té je pořád dost. Byly objeveny nové, efektivnější a ekologičtější způsoby těžby a zpracování. Navíc technologický pokrok pomáhá zvyšovat efektivitu výroby a minimalizovat dopady na životní prostředí. Přesto ale musejí petrolejářské společnosti již dnes hledat novou identitu a nové formy podnikání, aby se dokázaly účinně posunout směrem k bez­emisní budoucnosti.

Jak ta identita vypadá?
Petrolejářské firmy se dnes mění na multienergetické společnosti schopné vyrábět energii a produkty jak z klasických, tak z obnovitelných zdrojů. To je příklad i naší mateřské skupiny ORLEN a dotýká se to i nás. Poptávka nás nutí posilovat petrochemický segment. Za deset miliard jsme postavili jednotku na výrobu nejmodernějšího vysokohustotního poly­etylenu. Rozšíření se týká i etylenové jednotky, kde přistavíme jedenáctou pec. Příští rok za miliardu dostavíme výrobní jednotku na nový produkt s názvem dicyklopentadien a staneme se jedním ze čtyř největších výrobců tohoto atraktivního produktu v Evropě. Rozvíjíme principy cirkulární ekonomiky a do výroby pohonných hmot i plastů postupně začleňujeme dříve nevyužité, odpadní suroviny.

Jaké jsou hlavní pilíře vaší strategie?
Pracujeme na postupné dekarbonizaci, na zvýšení efektivity energetických a výrobních jednotek a na zavedení technologií, které umožňují masovou výrobu pokročilých biopaliv a plastů z rostlinného či plastového odpadu na principech cirkulární ekonomiky. Chceme, aby v roce 2030 bylo 15 procent naší petrochemické produkce tvořeno recyklací plastového odpadu. Do roku 2050 plánujeme být emisně neutrální.

Co dekarbonizace ve vašem případě znamená?
Nahrazujeme dosavadní uhelné teplárny novými paroplynovými jednotkami. Za více než miliardu jsme postavili plynovou teplárnu pro etylenovou jednotku v Litvínově, novou kotelnu již má také neratovická Spolana. Klíčová ale bude výstavba nové teplárny, jež by nahradila dosluhující teplárnu T700. Náš celkový roční energetický výkon by se zvýšil téměř čtyřikrát na 2500 GWh, což by nám umožnilo být nejen spotřebitelem, ale také prodejcem námi vyrobené energie.

Jak rozvíjíte síť Benzina ORLEN?
Každý rok do ní investujeme přes miliardu korun. Nyní provozujeme v Česku a na Slovensku 441 čerpacích stanic, v roce 2030 chceme mít 570 stanic. Budeme také rozvíjet náš úspěšný občerstvovací koncept Stop Cafe. Ten se nyní společně s doplňkovým prodejem podílí na maržích sítě Benzina ORLEN 24 procenty. Očekáváme, že v roce 2030 to bude 35 procent. Se Stop Cafe nově míříme i do center měst.

Jak se připravujete na nastupující elektromobilitu?
Jsme lídrem trhu, a proto u nás zákazníci najdou komplexní portfolio pohonných hmot. Základem jsou naše moderní aditivovaná paliva Efecta a Verva. Doplňkem pak alternativní hmoty jako CNG a LPG, a nově i elektřina a vodík. Do roku 2030 chceme mít dobíjecí stojany na 230 čerpacích stanicích a vodíkové stojany na 28 stanicích v Česku a na 26 stanicích na Slovensku; první nainstalujeme v Praze a v Litvínově ještě letos.

Vidíte ve vodíku budoucnost?
Vodíková a bateriová elektromobilita se vzájemně doplňují. Bateriová by mohla být vhodná pro každodenní dopravu na menší vzdálenosti, u delších vzdáleností převažují výhody vodíkové.
Budujeme vodíkovou infrastrukturu pro silniční dopravu ve velkých městech a na významných dopravních tepnách. V areálech v Litvínově a Neratovicích zřídíme dvě výrobní a distribuční vodíková centra.

Tyto změny a investice jsou důležitým impulzem pro českou ekonomiku.
Dodavatelských firem, které se na realizaci našich investic podílejí,
a tedy z toho přímo i nepřímo profitují, jsou stovky. U inovátorských projektů dáváme příležitost menším, flexibilnějším firmám. I proto připravujeme setkání malých firem a startupů ChemTechNext, na němž představíme oblasti, ve kterých jsme připraveni skrze ně naše investice realizovat.

Přečtěte si také