Každé naše centrum má jedinečné DNA

Poptávka po tradičních kancelářích v roce 2019 prudce spadla a nezvedá se, zatímco po flexibilních pracovištích poptávka stále roste, říká zakladatel firmy Scott.Weber Workspace Adam Zvada.

V roce 2009 jste založil novou společnost. Jakou jste měl tehdy vizi?
Oboru se tehdy říkalo plně vybavené kanceláře. V době, kdy jsem zakládal firmu, jsem měl již v tomto oboru dlouholetou zkušenost z manažerských pozic ve světě i doma. Navíc jsem se celou svou předchozí praxi věnoval výhradně komplexnímu outsourcingu, velkému fenoménu období začátku 21. století. Impulzem pro svůj projekt plně vybavené kanceláře bylo jednak, že jsem věděl, jak dělat tento byznys lépe a levněji než konkurenční poskytovatelé, ale především jsem viděl výhody, a tedy budoucnost tohoto oboru. Hlavní výhodu jsem tehdy spatřoval v celkových úsporách firem a v zvýšené image společnosti klienta. Zákazníky plně vybavených kanceláří byly malé a střední firmy, které by se jiným způsobem do moderních, tedy áčkových kancelářských budov, nedostaly. A také ve flexibilitě času a prostoru – velkou výhodou byla nabízená krátkodobá smlouva a možnost přizpůsobit plochu růstu či změnám potřeb konkrétní firmy.

Ale v roce 2020 jste firmu rebrandingoval. Co vás k tomu vedlo?
V roce 2020 již šlo o druhý rebranding, ten první jsme provedli v roce 2012, hned tři roky po založení firmy. Rebranding v roce 2020 byl vyvolaný jednoznačně potřebou zapůsobit ještě lépe na naši cílovou skupinu klientů. Vnímání a působení značky je zcela klíčové pro úspěch firmy. Myslím, že se nám rebranding velmi povedl. Druhým důležitým aspektem byla optimalizace názvu pro online svět vyhledávačů, aby se vyhledávání zacílilo opravdu na naši společnost a nikoli na známé osoby jménem Scott Weber. Dnešní název i logo Scott.Weber Workspace plní všechny naše požadavky.

Blox centra Scott.Weber Workspace v pražských Dejvicích.

Měl jste nějaký vzor, inspiraci?
Vzorem i inspirací byli naši současní a potenciální klienti. Branding vycházel z výsledků průzkumu a studie, kterou jsme v roce 2019 provedli. Nový název firmy lépe vystihuje obor našeho byznysu a soudržný vztah mezi našimi týmy a klienty, kteří tvoří jednu komunitu, jeden velký nerozdělený fungující ekosystém. Jsme společnost, jež nabízí prémiové kancelářské a eventové prostory pro firmy všech velikostí od jednotlivců až po firmy o stovkách zaměstnanců.

Nyní otevíráte již dvanácté centrum. Máte nějaký konkrétní důvod k takovému „spěchu“?
Jde o úhel pohledu. Z toho mého je našich12 center stále málo. V tuto chvíli provozujeme více než 34 tisíc metrů čtverečních ve 12 centrech v Praze. Na trhu flexibilních kancelářských prostor jsme s tržním podílem přes 30 procent největším poskytovatelem. Celková plocha všech poskytovatelů sdílených kanceláří a coworkingu v Praze je dnes 100 tisíc metrů čtverečních, celková kancelářská plocha je však 3,75 milionu metrů čtverečních. Naše odvětví má dnes v Praze pouze 2,7 procenta plochy kancelářského trhu. Poptávka po tradičních kancelářích však v roce 2019 prudce spadla a nezvedá se, zatímco po flexibilních pracovištích poptávka stále roste a trendy potvrzují ještě větší růst. Lze tedy předpokládat a osobně se i domnívám, že plocha v našem oboru vzroste v Česku v horizontu pěti let na 400 tisíc metrů čtverečních, což je nárůst o 400 procent oproti současnému stavu.

Měla na váš úspěch vliv koronavirová krize?
Počátek koronavirové pandemie zasáhl celé odvětví flexibilních kancelářských prostor – tedy i Scott.Weber Workspace – velice citelně. Ve světě všem poskytovatelům začaly padat obsazenosti, klesat výnosy, tenčit se provozní kapitál. S postupem času, s odcházející první vlnou pandemie se však muselo rozhodnout jak dál. Záleželo na konkrétních poskytovatelích, jak v tomto období přistoupí k budoucnosti našeho oboru – jestli útočně jako k příležitosti, nebo defenzivně jako k hrozbě. Zvolil jsem první možnost. Nešlo samozřejmě pouze o spontánní rozhodnutí, ale o promyšlenou strategii následovanou spoustou dílčích kroků, změn a rozhodnutí, které jsme museli podniknout, abychom byznysový model co nejdříve přizpůsobili novému normálu. S odstupem času mohu říct, že z období covidové krize jsme vyšli jako vítězové.

Kdo je především váš zákazník?
Flexi kanceláře se staly očekávaným a preferovaným pracovním prostředím. V době remote práce a hybridních modelů se vše výrazně akcelerovalo, velké firmy ruší tradiční kanceláře, decentralizují svoje týmy, aby měli zaměstnanci kratší cestu do práce, převádějí svá ústředí do našich reprezentativních moderních prostor, kde hlavním důvodem, proč za prostory platí, nejsou kanceláře pro práci, ale pro setkávání, spolupráci, inspiraci a tvorbu jedinečné firemní kultury. Flexibilní kancelářské prostory začaly plnit dvě strategické výhody najednou. Ta první je poskytnutá flexibilita – krátká délka smlouvy a možnost měnit velikost prostor. V dnešní nejisté době nelze podle mého názoru uzavírat smlouvy na sedm nebo deset let, což je standard tradičních kanceláří. Druhou strategickou výhodou je, že naše moderní a atraktivní prostory poskytují místo pro udržení a nábor klíčových zaměstnanců klientů, protože pokud existuje jedna věc, která pojí všechny dnešní trendy, pak je to fakt, že na lidech záleží; na světě i v Praze probíhá hon na talenty. A design pracoviště, socializace a aktivace v komunitě, to vše hraje zásadní roli pro výkon a angažovanost důležitých zaměstnanců.

Nastupující generace mnohem více než jejich rodiče dbají na životní prostředí, své zdraví a jistou nezávislost. Odráží se to i ve vašich centrech?
Dnešní mládež se oproti svým rodičům zcela jinak vyjadřuje, jinak obléká, jinak stravuje, preferuje jiný způsob komunikace a socializace, vnímají jinak osobní hodnoty. Proč by si pak někdo měl myslet, že budou chtít pracovat pouze v jedné lokalitě, na jednom fixním pracovním místě, v neměnné pracovní době od devíti do pěti a se stále stejnými kolektivem jako jejich rodiče? V našich centrech jsou nejvíce zastoupeni mileniálové neboli generace Y, těsně následovaní genera­cí X takzvaných Husákových dětí a pak zoomeři z generace Z, což jsou mladí lidé narození po roce 1995. Různé generace mají opravdu různé zájmy a požadavky. Mladší ročníky více zajímá v našich budovách otázka udržitelné budoucnosti, kladou větší důraz na duševní zdraví a rozhodně vyhledávají větší svobodu a flexibilitu. Naše budovy jsou vesměs certifikované na nejvyšší stupeň udržitelnosti Leed nebo Bream, některé z nich mají i certifikát Well, který naopak hodnotí zdravé vnitřní prostředí. Naše moderní prostory jsou pak navrženy na dnešní nový normál, to je aktuální způsob využití kanceláří, kterým jsou zejména podpora spolupráce, umožnění koncentrace a zajištění inspirace.

Co je při výběru centra pro klienty nejdůležitější?
Nejdůležitější je lokalita, pak lokalita a zas lokalita. A to nejen z důvodu snadné dopravní dostupnosti, ale i atraktivní moderní oblasti s občanskou vybaveností. Následuje komunita, pracovní prostředí, kam se nejlépe hodí firemní kultura té které firmy stejně jako konkrétní osoby. Říkáme, že klienti přicházejí do center kvůli amenity (vybavení a zařízení prostor), ale zůstávají zejména kvůli community (komunitě centra).

Upravujete centra podle dané šablony? Je každé centrum přizpůsobeno pro jiné klienty?
Ano, naše centra jsou jednoznačně přizpůsobena lokalitě, vždy se jedná o návrhy vysoce funkčního designu pro komunitu různě pracujících profesionálů. Každé centrum má jedinečné DNA. Do návrhu designu podle zásad activity based workplace konceptu, zdravého prostředí a moderních technologií center, investujeme velké peníze, které se určitě vrátí. Jsou lokality, jež vyžadují více industriální styl, jsou konzervativnější oblasti, kde navrhujeme typické kancelářské prostředí. Jinde zase hotelový upscale či prostředí se soukromější butikovou atmosférou.

Co by podle vás nemělo chybět v moderním pracovní prostředí?
Dnešní moderní pracovní prostředí nabízí mix pro různé pracovní události, kdy nepotřebujete již jen svoji vlastní uzavřenou kancelář nebo open space, ale prostory pro formální i neformální meetingy, pro podporu spolupráce, focus roomy, call boxy, wellness místnosti, tiché zóny pro možnost koncentrace, eventové prostory, jóga zóny, herny či bistra, prostory s baristou či šéfkuchařem pro podporu inspirace. Důležitým základem je stoprocentní čistota, vůně, pořádek, denní světlo, pozitivní energie. Designové, flexibilní a funkční prostředí je však u nás pouze prvním pilířem. Druhým jsou digitální technologie a aplikace pro efektivní práci v dnešním hybridním modelu, kdy někteří pracovníci pracují z kanceláří a někteří z domova. Třetím pilířem jsou hospitality služby, vytváření pozitivní zákaznické zkušenosti a vhodný mix vzdělávacích a sociálních eventů. Ačkoliv klienti, hledající nové kanceláře, primárně volí produkt, pak značku a až poslední je samotný servis či služba, právě úroveň obslužnosti spolu s aktivací nebo lépe zapojením se do komunity centra jsou faktory, jež pozitivně ovlivňují retenci.

Jak vybíráte nová centra?
Vybíráme jen ta nejlepší z nejlepších center. Celý proces je náročný, hodnoticích atributů je spousta, nejedná se jen o design a polohu budovy, je třeba se zabývat energetickou náročností, kdo je majitel budovy, kdo je facility firma spravující budovu, co může sama budova nabídnout za takzvaný X-faktor – to jsou nadstandardní prvky, které nenajdete v každé budově. Abychom vybrali správnou budovu, kde je oboustranně možná dohoda, je ideální projít úplně všechny budovy v okolí. Praha je malá a jsme informováni a často i v kontaktu se všemi potenciálně zajímavými objekty.

Nedávno jste otevřeli nové centrum Rustonka v Praze 8. Převzali jste jej od konkurence. Ušetřil vám práci fakt, že tam fungoval podobný projekt?
Předchozí poskytovatel sdílených kanceláří společnost NewWork nevyužil plně nabízený potenciál prostor tak moderní budovy, jako je Rustonka, v tak atraktivní lokalitě, jako je Karlín. Centrum přestavíme do moderního, funkčního designu zavedením digitálních technologií a implementací community služeb designovaných pro vytvoření pozitivní zákaznické cesty tak, abychom brzy provozovali další úspěšné centrum plné spokojených, propojených a produktivních zákazníků.

Přečtěte si také