„Kartou prosím.“ V Česku roste obliba bezkontaktních plateb

96 % Čechů oproti 90 % Evropanů. Ano, i když se občas můžeme zdát jako nejkonzervativnější národ ve vztahu k inovacím a technologiím, zkušenost s bezkontaktními platbami kartou má u nás skoro každý.

Jejich popularita stále roste a jen vloni jsme bezkontaktně zaplatili u obchodníků zboží za více než 574 miliard korun. V druhém čtvrtletí letošního roku pak došlo dokonce k dalšímu výraznému oživení, kdy celkový objem transakcí v obchodech meziročně vzrostl o více než třicet procent. Nejsou to však jen karty, ale i internet a mobily. Jak se na to celé dívá český trh?

Dle výzkumu České bankovní asociace z letošního léta upřednostňuje platbu kartu 82 % lidí a nejrozšířenějším prostředkem stále zůstává debetní platební karta, kterou má jako první volbu při placení 69 % zákazníků. Odborníci se shodují i na tom, že zásadní vliv na úspěch karet na tuzemském trhu měl především rychlý přechod a investice do progresivních technologií. Platby kartou se u nás staly brzy standardem, a nikoliv „novinkou“ dostupnou jen pro pár vyvolených. Lídři trhu se také shodují, že Česká republika má dnes pro bezkontaktní platby perfektní infrastrukturu a je v tomto ohledu jednou z vedoucích zemí. A to nejen v rámci střední a východní Evropy, ale v globálním měřítku.

Rostl i samotný počet vydaných platebních karet. Těch měli klienti ve druhém letošním kvartálu 13,7 milionu v porovnání s 12,9 milionu ve stejném období loňského roku. Počet vydaných karet k 31. prosinci loňského roku byl více než 13,5 milionu kusů, z toho 7,6 milionu patřilo dlouhodobé jedničce na trhu, společnosti MasterCard a 5,2 dvojce, firmě Visa. „Sektor platebních karet a souvisejících technologií na domácím trhu během 2. čtvrtletí 2021 zaznamenal poměrně velké transakční oživení. Meziroční nárůsty v desítkách procent se projevovaly zejména v častějším a intenzivnějším používání platebních karet a dalších elektronických prostředků, včetně mobilů na straně jedné a samozřejmě velkou dynamikou v používání platebních karet v e-commerce na internetu, na straně druhé,“ komentoval výsledky Roman Kotlán, výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty.

Platba mobilem jede

Stále větší oblibu získávají na tuzemském trhu platby přiložením mobilního telefonu. Tento způsob využívá skoro pětina Čechů. Proč tomu tak je vysvětluje Tomáš Hládek, gestor komise ČBA pro platební styk: „Pozitivní vztah lidí k těmto novinkám podpořila částečně i pandemie koronaviru, během které se náš život přesunul do online světa a většina lidí se musela přizpůsobit řadě věcí, na které nebyla zvyklá. Kromě peněženky je právě mobilní telefon věc, kterou při sobě neustále nosíme a využíváme. Podle našeho průzkumu využívají tuto možnost zejména mladí lidé, takže se dá předpokládat, že počet uživatelů poroste, a to přímo úměrně s tím, jak budou stárnout další generace.“

A co hotovost?

I přes boom bezkontaktních plateb, využívání hotovosti během pandemického roku nekleslo, právě naopak. Podle statistik České národní banky je hotových peněz v oběhu čím dál více, v loňském roce to bylo přes 711 mld. Kč, což je meziroční nárůst o rekordních 67,5 mld. Kč. Dosud nejvyšší roční nárůsty oběživa byly přitom v r. 2016 (o 46,6 mld. Kč) a v r. 2008 (o 45,5 mld. Kč). O tom, že Češi lpí na tradičních hodnotách svědčí i jejich názory na hotovost, které se nechtějí vzdát. Dle zjištění České bankovní asociace si 23 % sice myslí, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život, naopak dvě třetiny populace by její případné zrušení vnímalo jako omezení svobody. Zdá se, že i přes rostoucí zájem o platební karty a naše evropské „premiantství“, je hotovost stále v kurzu.

Perlička ze souboje o český trh

V kontextu neustále se zvyšující popularity platebních karet dochází i k obchodnímu souboji o jejich uživatele. V tom vede z dlouhodobého hlediska společnost MasterCard, která je již několik let jasnou českou jedničkou. Tuzemská dvojka, Visa, však začala s novou strategii získávání nový klientů přímo skrze bankovní domy. Jaká je reakce? Zjištění z průzkumu agentury g82 přinesl již před časem týdeník Hrot. Klienti UniCredit Bank přišli o MasterCard a dostali Visu.  Ne všichni klienti banky změnu ocenili. Ve většině zanechala spíše negativní stopu a patnácti procentům z dotazovaných vyloženě vadila. Co je pro uživatele klíčové? Výhody, pravidelné slevy nebo extra slevy v rámci nákupních dnů? Ano, ale největší nespokojenost pramenila ze samotného procesu výměny. Více než polovině dotázaných vadily úkony spojené s výměnou karty, tedy mimo jiné změny aplikací v mobilu, na webových serverech nebo u pravidelných on-line plateb. Každému třetímu klientovi navíc vadilo, že banka rozhodla o změně bez jejich souhlasu a nemohli si sami vybrat. Jaký mají tyto informace význam? Zaprvé mohou napovědět o tom, co je pro Čechy, kteří platby kartou milují, důležité a z pohledu byznysu jde samozřejmě o to, kdo si získá nejsilnější pozici na trhu, který dnes svým růstem enormně nabývá na významu.

Přečtěte si také