Jsme Inspire&Impact. Jsme tým.

Muž bývá pro řadu institucí atraktivnějším kandidátem při výběru nového zaměstnance. Předpokládá se totiž, že neodejde na rodičovskou dovolenou a že nebude zůstávat doma s nemocnými dětmi. Ženy tak často mohou pohořet u výběrového řízení jen proto, že se narodily jako ženy.

Ženy, které pečují o malé děti, zažívají zpravidla těžký návrat zpět do pracovního života. Chybí jim zkrácené úvazky, které by jim umožnily například vyzvednout včas dítě ze školky nebo doprovodit děti do volnočasových kroužků. I takovou praxi chce změnit Inspire&Impact Network. „Jsme součástí neformální sítě úspěšných českých žen – manažerek, podnikatelek, žen z neziskového sektoru a veřejného sektoru. Tato síť byla založena před třemi lety s cílem vzájemně se podporovat a ovlivňovat dění v české společnosti,” říká Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network.

Cílem sítě je vytvořit akceschopnou strukturu, která bude vyhodnocovat vybrané palčivé otázky naší země, předkládat kroky k jejich řešení a následně usilovat o jejich přijetí.

Zaměřujeme se na klíčová témata:

  • Rovné platové podmínky (bez rozdílů v odměňování mužů a žen)
  • Zastoupení žen ve vrcholových pozicích (ve firmách, politice, veřejné sféře atd.)
  • Podpora diverzity na pracovním trhu (podpora zkrácených úvazků, infrastruktury, flexibility atp.)
  • Finanční nezávislost a finanční gramotnost
  • Transformace školství
  • Rekvalifikace žen a podpora segmentu 50+

Součástí sítě je 250 žen. Mezi nimi například: Senta Čermáková, Czechitas; Taťána le Moigne, Google; Diana Rogerová, Deloitte; Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky; Marcela Olmer, TALK PR; Bára Nesvadbová, spisovatelka a novinářka; Kateřina Havrlant, investorka; Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny; Klára Kolouchová, horolezkyně; Lucie Robinson, fotografka; Tereza Matonohová, headhunter; Karolína Bosáková, Happy Hearts Czech; Katarina Emma Schapiro, Continuum Partners Ltd.; Olga Girstlová, GiTy; Jana Hrstková, Keller Williams; Vladimíra Glatzová, advokátka.

„Naše síť je zde, aby inspirovala a měnila svět k lepšímu,”

Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network

Přečtěte si také