Jak začít byznys pod „zlatými oblouky“

McDonald’s provozuje k dnešnímu dni 109 restaurací po celém Česku. „Jejich provozovatelé musí být plně ztotožněni s firemní kulturou a hodnotami,“ říká Radim Foltýn, franchising director McDonald’s pro Česko a Slovensko.

Pracujete jako franšízový ředitel pro Českou republiku. Co máte v rámci této pozice na starosti?
Těch úkolů je několik. Primárně je to rozvoj našeho franšízingového konceptu v Česku i na Slovensku, což znamená výběr vhodných provozovatelů pro naše restaurace a následně jejich provozování podle našich standardů. Do konce loňského roku jsem se rovněž podílel na rozvoji značky McCafé v obou zemích. V letošním roce se chci zaměřit zejména na rozvoj lidí a talentů, a to jak mezi franšízanty, tak zaměstnanci na všech úrovních.

Popište ideálního kandidáta na provozování franšízy McDonald’s.
Velmi důležitým aspektem je osobní motivace kandidáta stát se součástí silného konceptu a ochota podílet se na jeho každodenním rozvoji. Provozovatelé restaurací McDonald’s musí být plně ztotožněni s firemní kulturou a hodnotami a aktivně je ve svých restauracích prosazovat. Úspěšnými kandidáty většinou bývají lidé, kteří již za sebou mají kariéru, ve které měli na starost vedení a motivaci lidí. Ideální kandidát si v rámci této činnosti svým vlastním úsilím vydělal dostatečně vysoký kapitál, který je ochoten investovat do svojí první McDonald’s restaurace.

Jak vysoký vlastní kapitál by měl zájemce mít k dispozici?
Minimálně 40 procent prostředků je nutné financovat z vlastních zdrojů. Cena restaurace se může pohybovat v řádu 20 až 35 milionů korun, takže to je zhruba 14 milionů. Zbylých 60 procent hodnoty investice je následně možné financovat formou úvěru. Se získáním úvěrového financování novým franšízantům pomáháme.

Spolupracující banky vnímají McDonald’s jako nízkorizikové podnikání, a úvěr tak většinou poskytují celkem snadno. Od kdy a jaká je návratnost investice?
Návratnost počáteční investice kalkulujeme mezi 15 až 20 procenty, to je v rozmezí pěti až sedmi let. Nicméně ani tuto návratnost negarantujeme a je nutné, aby každý franšízant maximálně efektivně rozvíjel svůj byznys, a tím si zajistil vysokou návštěvnost restaurace a následný přísun cash flow.

Co vše obsahuje výběrové řízení?
Otázka výběru správného kandidáta je poměrně precizní proces, který může společně s povinným provozním tréninkem trvat 12 až 18 měsíců. Nejprve je nutné podat oficiální žádost na naší webové stránce a vyjádřit zájem o účast ve výběrovém řízení. Následuje osobní nebo telefonický rozhovor, v rámci kterého si s žadatelem o licenci objasníme, co získání licence obnáší. Dále je nutné doložit několik dokumentů jako například životopis nebo přehled disponibilních finančních prostředků. Uchazeč musí rovněž absolvovat psychometrický dotazník. V případě, že vyhodnotíme vhodnost daného kandidáta, následují dva dny v restauraci na pozici běžného zaměstnance, takzvaný On Job Experience. Zájemce si tak vyzkouší náplň zaměstnanců na vlastní kůži a my si prověříme jeho schopnost fungování v prostředí naší restaurace. Pokud i tuto zkoušku úspěšně absolvuje, tak je výběrové řízení ukončeno motivačními pohovory s vedením společnosti. Úspěšné absolvování výběrového řízení ještě neznamená získání franšízy, ale možnost nástupu do provozního tréninku.

Je nutné trénink absolvovat? Co všechno obnáší?
Trénink je jedna z nutných podmínek pro získání naší licence. Nejde ji nijak obejít a potenciál­ní franšízant se ho musí účastnit osobně. Celý proces trvá zhruba rok a je rozdělený do několika fází. V průběhu tréninku si kandidát projde všemi pozicemi napříč restaurací od smažení hranolek a grilování burgerů až po řízení restaurace. Poslední fáze rovněž obsahuje seznámení s fungováním jednotlivých oddělení Servisního centra.

Jak McDonald’s, respektive jeho franšízanti obstáli v době pandemie covidu-19?
Bylo to pro všechny náročné období, ale myslím, že jsme obstáli a hodně nás to naučilo. Jsem hrdý na všechny naše franšízanty a zaměstnance, kteří museli fungovat v těžkých a nepředvídatelných podmínkách. V té době jsme se maximálně věnovali rozvoji rozvozové služby McDelivery a podpoře stabilní a silně využívané platformy McDrive, což se ukázalo jako správný krok. Komplikovanější byla situace u restaurací v nákupních centrech a centrech měst, kde nebylo možné prodávat vůbec nebo pouze přes venkovní okénko. I přes to všechno je až neuvěřitelné, že se nám podařilo udržet všechny naše zaměstnance a nikoho za celou dobu nepropustit.

Přečtěte si také