Jak se chránit proti korupci

Říká se, že korupce byla, je a bude, ale dnes již máme účinné nástroje, jak ji omezit na minimum.

„Pravidla etického chování společností se zpřísňují, co bývalo kdysi běžnou praxí, je nyní považováno za korupční jednání,“ říká Rostislav Suchánek, business unit mana­ger společnosti TÜV SÜD Czech, jejíž auditoři certifikují mimo jiné i plnění norem protikorupčního managementu.

„Korupce je rizikem pro stabilní fungování firem a vede k ekonomickým ztrátám. Legislativní požadavky na protikorupční management ve všech oblastech – od peněžních úplatků přes různé (proti)služby až po přijímání zaměstnanců s korupční minulostí – sdružuje norma ISO 37001, jejíž plnění kontrolujeme i prakticky formou pohovorů se zaměstnanci, pozorováním činností, ověřováním tvrzení auditovaných pomocí doložitelných záznamů, prověřováním vhodnosti, úplnosti a aktuálnosti příslušných řídicích dokumentů a postupů,“ konstatuje Rostislav Suchánek.

Foto: Shutterstock

Selhání lidského faktoru nelze vždy zcela eliminovat, ale správně nastavený systém ho dokáže minimalizovat. Znamená to mít osobu odpovědnou za tuto oblast, identifikovat pracovní pozice se zvýšeným rizikem korupčního jednání, pravidelně školit zaměstnance a nastavit pravidla pro bezpečné nahlašování korupce – ochranu nahlašovatelů. Certifikáty se jako v jiných oblastech systémového managementu vystavují na dobu tří let, ale každý rok je prováděn dozorový audit plnění současných pravidel i soulad s nově přijatou legislativou.

„Naši auditoři mají rozsáhlé zkušenosti i s normou ISO 9001 – výroba, vedení, plánování, provoz a podobně – a umějí získat všechny relevantní informace, audit proto není jen formalitou.“ Certifikace protikorupčního managementu, i když není pro většinu firem zatím povinná, přináší dle zkušeností společnosti TÜV SÜD Czech mnoho výhod, zejména snížení rizika ekonomických či reputačních škod, zlepšení vlastního image v podnikatelském prostředí a ochranu před soudy při selhání lidského faktoru.

Přečtěte si také