Jak se chránit před kyberútoky

Program Kyberobrana.cz má pomoci malým a středním podnikům čelit výzvám v kyberbezpečnosti, říká Pavel Vokáč z AMSP ČR a Tibor Szabó ze společnosti inQool.

Z průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyplývá, že pouze 40 procent dotázaných firem hodnotí ri­zika spojená s kybernetickou bezpečností nejméně jednou za čtvrt roku, již téměř třetina se setkala s kyberútokem a z odvětví obchodu dokonce 42 procent firem. V reakci na nárůst kyberútoků a vyvíjející se digitální prostředí vznikl program Kyberobrana.cz, za nímž stojí AMSP ČR a IT společnost inQool. Cílem programu, který vznikl v rámci projektu Rok nové energie 2024 (RNE 2024), je chránit a edukovat malé a střední podniky v Česku v kyberbezpečnosti. Hovoří o něm Pavel Vokáč z AMSP ČR a Tibor Szabó ze společnosti inQool.

Kdy program Kyberobrana.cz vznikl a co k němu AMSP ČR vedlo?
Vokáč: Program vznikl na konci loňského roku. Jeho primární ambicí je pomáhat čelit novým výzvám v kyberbezpečnosti statisícům malých a středních podniků v Česku. Nezvládnutý kyberútok totiž může mít pro podnikatele fatální dopady, čemuž chceme předcházet. Digitální gramotnost velké části malých a středních firem není nejlepší, proto hledáme cesty, jak omezit rizika v jejich podnikání, a kyber­bezpečnost je jedním nich.

Pavel Vokáč

Co program nabízí?
Vokáč: Budujeme a provozujeme unikátní edukační koncept a platformu v kyberbezpečnosti, aby se zvýšila informovanost a připravenost firem a živnostníků čelit kyberhrozbám. Program zaštítila AMSP ČR, jelikož jde o klíčový prvek projektu Rok nové energie 2024. Hlavním partnerem programu se stala společnost inQool, jejíž výkonný ředitel Tibor Szabó vystupuje na akcích, na nichž předává informace a know-how z kyberbezpečnosti.
Szabó: Program přispívá k budování bezpečného a moderního Česka tím, že chrání a edukuje malé a střední podniky v kyberbezpečnosti, protože patří mezi nejzranitelnější v důsledku malé vyspělosti v IT. Poskytuje jim odborné know-how a připravuje na efektivní obranu před kyberhrozbami. Edukaci v kyberbezpečnosti totiž potřebuje každý. Není nic horšího než zjistit, že se vás týká, až když může být pozdě.

Jak souvisí RNE 2024 s programem Kyberobrana.cz?
Vokáč: RNE 2024 je hlavním letošním projektem AMSP ČR a inspiruje všechny, kteří chtějí posunout své podnikání, vydat se novým směrem a být součástí inovací na trhu. A tou program Kyberobrana.cz je.

Jaká jsou hlavní témata programu Kyberobrana.cz?
Szabó: Edukace v oblasti auditu a řízení rizik, hrozeb souvisejících s umělou inteligencí, penetračních testů, ochrany sítě a provozu, zátěžových testů aplikací a infrastruktury, bezpečnostních operací a auditu dodavatelů. Nabízíme také praktická bezpečnostní školení a pomáháme zájemce nasměrovat i na další školení, přičemž spolupracujeme s dalšími odbornými subjekty.

Považujete AI pro firmy za hrozbu, nebo za příležitost a přínos?
Szabó: O tom jsem přednášel na jedné z akcí, kterých jsem se zúčastnil jako zástupce programu Kyberobrana.cz, konkrétně šlo o AI Open Day, který pořádala AMSP ČR a Evropské centrum pro digitální inovace při ČVUT v Praze. Začal jsem hrozbami, protože si je mnohem méně uvědomujeme. Zaměřil jsem se na hrozby umělé inteligence v oblasti kyberbezpečnosti firem a rozebral například zátěžové útoky, pokročilé sociální inženýrství nebo deepfake videa či fotky.

Tibor Szabó

Co do programu přináší společnost inQool? Proč se stala se jeho součástí, co si od něho slibuje a jaký má pro ni význam?
Szabó: Společnost inQool do programu přináší dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v kyberbezpečnosti. Působíme v segmentu kyberbezpečnosti, která se týká softwarového vybavení, informačních systémů, portálů, mobilních aplikací, obecně digitalizace byznysu i společností. Do programu vstupujeme jako odborný prvek, který se členy i nečleny AMSP ČR konzultuje a radí jim, kde mohou být jejich systémy chybné nebo zastaralé a jak tyto nálezy řešit. Význam kyberbezpečnosti pro tak velkou členskou základnu podnikatelů, jako má AMSP ČR, je pro nás nosným tématem. Jedním z komponentů, na který se mohou členové AMSP ČR v rámci programu Kyberobrana.cz těšit, je mobilní aplikace od společnosti inQool. Slouží jako kontaktní místo a komunikační kanál. Postupně budujeme a plníme edukativním obsahem také portál www.kyberobrana.cz, kde se zaměřujeme na interakci se členy.

Jaké další subjekty podporují program Kyberobrana.cz?
Vokáč: Evropské centrum pro digitální inovace a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, se kterými jsme se zúčastnili akce zaměřené na využití technologických novinek pro efektivní podnikání, tak interaktivního workshopu o různých aspektech AI. Spolupracujeme také s projektem Cybersecurity Innovation Hub.

Přečtěte si také