Investiční skupina DRFG získala do svého portfolia investiční společnost

Společnosti EFEKTA IS, která je součástí investiční skupiny DRFG, udělila 17. května 2024 Česká národní banka povolení k činnosti investiční společnosti. Nová investiční společnost je sesterskou společností EFEKTA OCP a společně budou sdílet know how i služby. Náplní její činnosti bude obhospodařování a administrace fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních fondů, které jsou s fondy kvalifikovaných investorů srovnatelné.

„Získání licence investiční společnosti nám umožní posunout služby spojené zejména s fondy kvalifikovaných investorů. Bezpečnost, ekonomika, čas i flexibilita jsou klíčové atributy této licence. Zároveň nám to otevírá dveře k navazování nových obchodních partnerství,“ říká k nové licenci Roman Řezníček, generální ředitel a akcionář investiční skupiny DRFG.

Následující kroky budou spočívat v zajištění kompletního provozu a uvedení nové společnosti do chodu. Strategie je ale daná. Základem bude kvalita poskytovaných služeb, nikoliv kvantita partnerů. Právě postupným rozšiřováním portfolia chce společnost postavit základy, které budou zdravé a dlouhodobě udržitelné.

„Díky investiční společnosti se nám podařilo doplnit již existující subjekty tak, abychom dokázali poskytovat a obstarat co nejširší spektrum finančních služeb. Jejím cílem je přitom zajistit takovou kvalitu služeb, na jakou jsou investoři dnes zvyklí právě u našeho obchodníka s cennými papíry, a to napříč celým distribučním řetězcem,“ dodává Roman Řezníček.

Nová investiční společnost je již třetím subjektem s licencí v portfoliu skupiny. Doplnila tak obchodníka s cennými papíry s téměř třicetiletou tradicí na trhu, EFEKTA OCP a investičního zprostředkovatele Chytrý Honza.

Přečtěte si také