Investiční fondy hlásí rekordy

Současná krize šla k duhu většině typů fondů. Loňský rok byl rekordní a první letošní kvartál předčil očekávání.

  • 18. května 2021

V roce 2020 ve fondech přibylo 33 miliard korun, což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 5,9 procenta. „Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do smíšených fondů, které narostly o 39 miliard korun, ale také akciových nebo nemovitostních. Naopak úbytek zaznamenaly strukturované fondy, fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu,“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT). „I přes vypuknutí pandemie covidu-19 průměrný český investor za minulý rok vydělal 3,8 procenta,“ dodává Brodani.

Minulý rok byl pro investice i přes pandemii celkově úspěšný. „Podpora centrálních bank pomohla především cenám takzvaných rizikových aktiv, ať už to byly akcie, korporátní dluhopisy, komodity, či nemovitosti. Druhou stranou téže mince byly naopak nulové úroky a nízké výnosy konzervativních aktiv,“ doplnil předseda AKAT Martin Řezáč.

Majorita

Ze zveřejněných dat je zřejmé, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v Česku nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 31. prosinci 2020 výše 1,656 bilionu korun a narostl během roku 2020 o 90,797 mi­liardy korun.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice celkem 589,7 miliardy korun (k 31. prosinci 2020), přičemž 84 procent objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 16 procent právnickými osobami.

První čtvrtletí 2021

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v letošním 1. čtvrtletí o 29 miliard na 619,1 miliardy korun. Zde největší nárůst majetku zaznamenaly akciové fondy, a to o 17 miliard korun, následovány smíšenými fondy s 13 miliardami. Na 86 procent vzrostl majetek v držení fyzických osob.
Kvartální nárůst zaznamenaly akciové fondy (o 12,5 procenta), smíšené fondy (o 5,7 procenta), nemovitostní fondy (o 3,9 procenta) a strukturované fondy (o 2,3 procenta). Naopak pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu – o 4,9 procenta – a dluhopisové fondy (o 2,1 procenta).

„Vstup do roku 2021 se podílovým fondům podařil, když celý obor profitoval jak z příznivého vývoje kapitálových trhů, tak i z rostoucích investic obyvatelstva. Rezonující téma budoucí vyšší inflace přivedlo k investování širší okruh domácností. Stejně tak se na růstu bankovních depozit a investic do fondů podepsala odložená spotřeba z titulu uzávěry ekonomiky,“ uvedl Martin Řezáč.

Nejvíce peněz bylo koncem března ve smíšených fondech (243,6 miliardy korun), akciových fondech (157,5 miliardy) a dluhopisových fondech (147,9 miliardy).

Přečtěte si také