IFIS pokračuje v žalobě na Mittal. Jde o půl miliardy a soudního znalce

U ostravského okresního soudu proběhne v úterý 23. srpna další díl komplikovaného soudního sporu mezi žalobcem brněnským investičním fondem IFIS a firmou TAMEH ze skupiny Mittal.

Celý spor se vede o tři bankovní záruky v celkové výši 623 milionů korun, dvě řízení ale byla prozatím přerušena a nyní se jedná o částku 417 milionů korun. Klíčovým požadavkem žalobce je ustanovení nezávislého soudního znalce.

Předmětem dlouholeté neshody je zakázka za více než miliardu korun, na které se v roce 2013 dohodly mezi sebou firmy ArcelorMittal Energy Ostrava (nyní TAMEH Czech) a ČKD Praha DZ.

Ta slíbila pro svého smluvního partnera provést „ekologizaci“ kotlů s cílem snížení hladiny emisí oxidu dusíku. Práce postupně dospěly až ke zkouškám, umožňující opětovné uvádění odstavených kotlů do provozu. Pak ale přišla insolvence ČKD Praha DZ a vše se začalo komplikovat.

Dva týdny před podáním insolvenčního návrhu odstoupil TAMEH od smlouvy. Sporné jsou od té doby nejen náklady na dokončení díla z jeho strany, ale také zda tato společnost čerpala oprávněně bankovní záruky. K původní smlouvě byly totiž podepsány 4 dodatky. Tři jsou spíše technického rázu, čtvrtý se ale týká financí. TAMEH se zavázal zaplatit zálohu ve výši 417 milionů korun. Jednalo se o podmínku pro vyplacení dotace od Státního fondu životního prostředí.  A dále bylo domluveno, že ČKD zajistí vystavení celkem tři bankovních záruk ve výši 98, 417 a 108 milionů korun. Na základě požadavku Citibank je musela ČKD vložit na vázané účty u této banky. Tak se z bankovní záruky stala „formalita“, neboť ve skutečnosti byly kryty finančními prostředky ČKD.

Hlavním problémem v tuto chvíli je ustanovením nezávislého soudního znalce. Což od počátku požadovalo ČKD a stejný názor má i současný žalobce. Soud vyslechl již soudního znalce společnosti TAMEH a v úterý má vypovídat soudní znalec protistrany. Vyhotovení nezávislého znaleckého posudku ale konečný výsledek komplikuje.

Poté co odstoupil od smlouvy, nechal si totiž TAMEH vyplatit všechny bankovní záruky. V rámci insolvenčního řízení bylo rozhodnuto o úpadku ČKD Praha DZ. Ale ještě před tím podala tato společnost na TAMEH žalobu na zaplacení částek, které odpovídají vyplaceným bankovním zárukám. V řízení pokračoval po rozhodnutí o úpadku insolvenční správce. V roce 2021 koupila pohledávky vůči TAMEH společnost IFIS a ta pokračuje ve sporech dále jako žalobce.

ČKD Praha DZ dostal sice postupně zaplaceno prakticky celou smluvní částku cca 1, 2 miliardy korun, ale využití postupu s bankovními zárukami znamenalo, že ta se snížila o 623 milionů korun, tedy více než o polovinu. Proto je ustanovení nezávislého soudního znalce důležité, protože ten by měl zajištěn přístup k odevzdané práci. A mohl by posoudit, čí argumenty jsou oprávněné.

Přečtěte si také