Huawei X2B Truck: Nejnovější podniková řešení měla opět přehlídku v Praze

Společnost Huawei přichystala pro české zákazníky z řad operátorů a dalších firem unikátní prezentační akci. Na pražský Pankrác přistavila kamion vybavený špičkovými technologiemi a posledními inovacemi v oblasti 5G pro firemní využití.

Huawei představuje koncept Beyond 5G, jehož součástí jsou FTTR, Wi-Fi, IoT i Cloud. Ve dnech 5. – 8. června si na ploše zhruba 80 m2 mohli návštěvníci projít celé portfolio služeb a produktů pro podniky rozdělené do pěti tematických sekcí.

„Digitalizace nejen českého průmyslu, ale celé české ekonomiky je klíčovým předpokladem pro úspěšný rozvoj České republiky. Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme představit široké portfolio řešení pro soukromé 5G sítě. Ty mohou pomoci s modernizací průmyslových podniků, ale také nabídnout dostupné služby pro sektor malých a středních firem,“ uvádí James Tang, ředitel české pobočky Huawei.

5G2B

Platforma 5G2B byla vytvořena s cílem spojit prodej, provoz sítě a nabídku služeb do jednoho balíčku. Vzhledem k tomu, že digitalizace postupuje v různých zemích různým tempem, 5GtoB funguje jako univerzální řešení dostupné podnikům po celém světě a v současné době zaznamenává velmi rychlý globální rozvoj. Operátoři prostřednictvím 5G mohou poskytovat konvergované služby využívající výhody bezdrátových a pevných privátních sítí. Huawei v rámci této sekce demonstrovala příběhy úspěšných evropských projektů, jako jsou například železniční uzly či přístavy.

FWA

Pevný bezdrátový přístup (Fixed Wirelles Access – FWA) umožňuje připojení koncových uživatelů prostřednictvím mobilní sítě. Huawei v tomto sektoru demonstrovala využití FWA v různých scénářích zahrnujících řešení pro firemní i domácí využití. Návštěvníci se mohli seznámit s konkrétním řešením určeným pro společnost Sporttotal, která zajišťuje streaming fotbalových zápasů z malých fotbalových stadionů.

Řešení pro malé a střední podniky

Huawei nabízí operátorům výhodná řešení v oblasti konektivity zaměřená na cloudové služby a koncová zařízení, která jim pomohou vytvářet partnerství na trhu malých a středních podniků. Malé a střední podniky vykazují stabilní zájem o cloudové služby – do roku 2026 je předpokládán nárůst o cca 21,5 %. Huawei se při vývoji těchto řešení zaměřuje mimo jiné na samoúdržbové systémy, cenovou dostupnost a snadné nasazení.

Ekosystém X2B

Digitalizace postupně prostupuje celým průmyslem a technologická řešení začínají být základním stavebním kamenem v odvětvích od logistiky, retailu a výrobního průmyslu až po zdravotnictví či elektrárenský sektor. Huawei návštěvníkům poskytl vhled do celého ekosystému, v jehož rámci využívají jednotlivé sektory technologie 5G, Wi-Fi a IoT k zacházení s drony, s umělým zobrazováním, ke sběru dat, ovládání na dálku nebo streamování videa.

Zóna 2B2C

V této sekci Huawei demonstroval technologii XR schopnou natáčet ve 360° a společně se zákazníky diskutoval o možnostech zpeněžení sítě 5G v malých a mikro 2B scénářích. Příkladem je stream 3D videí přijímaný AR či VR setem.

Vnitřní pokrytí

Poslední zóna v interaktivním kamionu byla věnována vnitřnímu pokrytí. Modelová situace představovala řešení pro fotbalový stadion, které umožňuje nejen stabilní a spolehlivé připojení pro desetitisíce fanoušků, ale zároveň poskytuje platformu pro streamování videí, nákup suvenýrů či objednávku jídla.

Přečtěte si také