Huawei Connect Paříž 2022: Udržitelná řešení musí držet tempo se zrychlující digitalizací

Digitální technologie již prostupují téměř všemi aspekty našeho života. Digitalizace v Evropě postupuje mílovými kroky, cesta k plně inteligentní, propojené a hlavně udržitelně fungující Evropě bude však ještě dlouhá. Jakým způsobem tohoto dosáhnout a jaké inovace nám v tom mohou pomoci, diskutovali v uplynulých dvou dnech účastníci summitu Huawei Connect 2022 v Paříži.

Současný předseda představenstva Huawei Ken Chu účastníkům představil tři způsoby, jakými může ICT ekosystém pomoci překonávat běžné překážky v průběhu digitální transformace – posiluje digitální infrastrukturu, s čímž se pojí robustnější konektivita i rozmanitější škála výpočetních zdrojů, pomáhá firmám a organizacím jít nad rámec běžného využívání cloudových služeb a naopak z nich vytěžit maximum a v neposlední řadě napomáhá budovat lokální digitální ekosystémy, v čemž je zahrnut rozvoj partnerství, kultivace mladých talentů i poskytování větší podpory malým a středním podnikům.

Rychle se rozvíjející odvětví technologií ovšem čelí stále většímu tlaku na celkovou udržitelnost. „Co se týče zelených řešení, kombinujeme digitální technologii s výkonovou elektronikou, abychom pomohli našim zákazníkům ve všech odvětvích snížit jejich uhlíkovou stopu a dosáhnout cílů evropského Green Dealu,“ uvedl Chu. Od roku 2021 pomohla Huawei svým zákazníkům a partnerům vyrobit více než 84 miliard kilowattů čisté energie, díky čemuž byly sníženo produkování emisí o téměř 24 milionů tun CO2.

Podmínkou širokého přijetí nejmodernějších technologií je rozvoj stávajících komunikačních sítí. Výkonný ředitel a předseda správní rady Huawei David Wang zdůraznil, že významným krokem k budování plně propojeného světa je přijetí pokročilých technologií 5.5G. „Pokud chceme dosáhnout inteligentního světa, musíme i nadále tvrdě pracovat. Éra 5.5G je důležitým milníkem, který na této cestě nesmíme promarnit,“ uvedl Wang ve svém projevu.

V neposlední řadě se debata věnovala také neustále se měnícím požadavkům na digitální transformaci a možným způsobům jejího urychlení. Dr. Assaf Natanzon, hlavní architekt pro ukládání dat ve společnosti Huawei, spatřuje řešení v modernizaci infrastruktury datových center zákazníků. Právě toho se Huawei snaží docílit pomocí svého přístupu zaměřeného na data a budování důvěryhodné základny pro úložiště zákazníků. „Uprostřed neustálých problémů v dodavatelském řetězci je Huawei společností, která je schopna dodat potřebná řešení. Toto partnerství nám pomohlo splnit očekávání našich zákazníků,“ uvedl Eric Blazy, zástupce společnosti Orange Business Services.

Přečtěte si také