Hra s cenou pozemku v čase

Jednou z možností, jak dělat byty dostupnějšími, je výstavba v režimu práva stavby.

Byty se stávají nedosažitelnou záležitostí, protože jsou příliš drahé vzhledem k příjmům obyvatel. Jak to změnit? Ve firmě Progresus se domníváme, že neexistuje jedno kouzelné řešení, ale je třeba dostupnost skládat z mozaiky kroků, které doprovázejí vznik nového bydlení.

Nedílnou součást ceny bytu tvoří cena pozemku. Její podíl závisí na charakteru stavby, počtu bytů na daném území a dalších faktorech, takže se může pohybovat od jednotek až po nižší desítky procent celkové ceny. Velmi negativní dopad má čas. Když developer koupí pozemek a pak trvá deset let, než získá stavební povolení, držba pozemku do jeho zpeněžení se při dnešní ceně peněz výrazně prodraží.

Jednoduchou aritmetikou se dá vyčíslit, že při úvěru s pětiprocentním ročním úrokem se náklady na stavební parcelu za deset let zvednou o 50 procent a ne­vyhnutelně se rozpočítají do ceny bytů. Zásadně by tedy pomohlo zrychlení stavebního řízení. Přinést by ho měl nový stavební zákon. Jeho účinnost ovšem byla z velké části odložena a zákon se bude předělávat. Vypadá to opět na martyrium bez konce.

Foto: Pixabay

Naštěstí podnikatelský svět je velmi vynalézavý a nachází různé cesty, jak pracovat s cenou pozemku v čase naopak způsobem příznivým pro budoucího kupce bytu. Jednou z možností je výstavba v režimu práva stavby. V Česku jsou vlastníci i velkých území, kteří nechtějí půdu prodávat, ale zároveň z ní očekávají výnos. Právo stavby je institut umožňující developerovi stavět na pozemku, který není jeho, a to na základě dohody, která upraví vztah mezi vlastníkem a budoucími uživateli – kupci bytů. Dohoda se může uzavřít na x desítek let s tím, že obyvatelé bytů platí pravidelně poplatek za užívání pozemku. Náklady na něj se tak rozloží v čase a nevstupují zásadním způsobem do ceny bytu ve chvíli jeho pořízení.

Takový model má jednoznačně výhodu i v tom, že není vázán na dnešní extrémní situaci v cenách pozemků a bytů ani na současnou vysokou inflaci. To vše překlenuje svou dlouhodobostí a může tak po­otevřít dveře k dostupnosti bydlení.

Martin Skalický, předseda poradenského týmu investiční skupiny Progresus

Přečtěte si také