HR v gamingu: klíčový faktor

Herní průmysl se považuje za jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Jeho úspěch závisí nejen na kvalitě produkovaných her, ale také na kvalitě lidských zdrojů, jež stojí u zrodu každého titulu. Společnosti tak čelí mnohým výzvám a snaží se udávat nové trendy, aby vynikly ve stále sílící konkurenci.

Recruitment talentovaných jednotlivců je klíčovým prvkem úspěchu. Herní společnosti se musejí zaměřit na identifikaci jedinečných dovedností a nadšení uchazečů. K tomu lze využít nekonvenční metody, jako jsou různé soutěže, hackathony, game jamy nebo virtuální pohovory. Po získání talentovaných jedinců je navazují­cím krokem jejich motivace k setrvání ve firmě. V odvětví, kde je konkurence vskutku nekompromisní, jde o velkou výzvu.

Samozřejmostí se stal neustálý profesní rozvoj. Firmy navíc investují do vytváření stimulujícího pracovního prostředí a nabízejí netradiční výhody, například neomezené dny dovolené. Způsob práce v herním průmyslu také významně změnila pandemie covidu-19. Možnost práce na dálku a flexibilní pracovní režimy se staly novým standardem.

Herní průmysl se snaží přilákat a podporovat talenty různých pohlaví a národností. Ty ve svém důsledku také lépe odrážejí rozmanitost celé hráčské komunity. Důležitou roli hrají i technologie – virtuální realita, algoritmy umělé inteligence a jiné. Nic už není při identifikaci potenciálního talentu mezi kandidáty či hráči nemožné.

V herním průmyslu je HR zkrátka více než jen procesem náboru. Jedná se o stěžejní prvek funkčnosti celého systému. S rychlým rozvojem technologií a měnícími se očekáváními zaměstnanců je HR v gamingu dynamickým a vzrušujícím odvětvím, jež se neustále vyvíjí. Nadto má herní průmysl globální dosah, takže různé regiony mohou uplatňovat odlišné přístupy.

Filip Hofírek, ředitel lidských zdrojů Grip Studios
Tomáš Voplakal, finanční ředitel Grip Studios

Přečtěte si také