Fruitisimo získalo ocenění ve Franchisa roku

Přední český prodejce čerstvých zdravých nápojů získal ocenění v soutěži Franchisa roku. Letos hlásí rekordní počty franchisových smluv.

  • 05. listopadu 2021

Fruitisimo provozuje přes 80 prodejen převážně v nákupních centrech, ale také v nemocnicích a volnočasových a administrativních prostorách. Bylo založeno v roce 2003 a franchisový model spolupráce nabízí od roku 2013. Formou franchisingu je nyní provozována zhruba polovina prodejen. Mezi franchisovými partnery lze najít jak malé podnikatele, které potkáte přímo za pultem prodejny, tak i větší podnikatele či firmy, jež provozují tři až deset prodejen.

„Tato takzvaná investorská franchisa je oblíbenou formou investice pro podnikavé. Nabízí totiž zajímavé zhodnocení díky vytvořenému portfoliu prodejen, které je možné dále rozšiřovat o nové pobočky. V tomto případě investorovi do franchisy Fruitisimo vyškolíme provozního manažera, který pak koordinuje chod prodejen,“ říká zakladatel společnosti a CEO Jan Hummel.

Výhody franchisového modelu Fruitisima

Franchisant získá klasicky vyzkoušený obchodní model pod zavedenou značkou Fruitisimo a dlouhodobou podporu pro maximalizaci zisku prodejen. Fruitisimo podle Hummela investuje do vývoje nových produktů, marketingu a v poslední době intenzivně také do digitalizace. Například lze již využít aplikaci pro objednávání na prodejnách a nově přibudou také samoobslužné panely, jež zrychlí servis zákazníkům a sníží personální náklady.

Zakladatel Fruitisima Jan Hummel se svým týmem.

„Během pandemie covidu-19 značka ukázala, že se umí přizpůsobit novým podmínkám. V posledním roce uzavřelo Fruitisimo rekordní počet nových franchisových smluv a má připraveno více než dvacet nových prodejen pro další rok,“ upozorňuje Hummel.

Jak funguje franchising u Fruitisima?

Společnost má s franchisingem zkušenost téměř deset let. „Osvědčilo se nám expandovat do nových regionů a zemí vlastními silami a nové prodejny takzvaně rozběhnout. Tyto zaběhlé prodejny pak předáváme našim franchisovým partnerům a pokračujeme v expanzi do dalších míst. Naši partneři pak přidávají nové prodejny a upevňují naše lokální postavení v daném regionu,“ vysvětluje Hummel a dodává, že své partnery si pečlivě vybírá. „Víme, že na dobrém výběru partnera záleží náš společný úspěch, a také máme odpovědnost k našim stávajícím franchisantům, aby nový parter nepokazil dobré jméno firmy.“

Vše podle něj většinou začíná převodem již zaběhlých prodejen a závazkem nového partnera otevřít během dalších let prodejny nové. „Vyškolíme provozního manažera, zástupce franchisanta, který bude prodejny řídit, připravíme prodejny k převzetí a naplánujeme pro franchisanta budoucí akvizice v jeho regionu. Za 18 let existence firmy jsme si vytvořili silné know-how pro výběr správných lokalit a umíme dobře vyjednat nájemné, jakož i nákupní podmínky pro suroviny, z čehož pak benefitují také naši franchisanti,“ vypočítává majitel a zakladatel Fruitisima.

Návratnost investice

Investice do jedné prodejny Fruitisima se pohybuje od jednoho do jednoho a půl milionu korun, roční zhodnocení investice je pak v průměru 30 až 50 procent, ale jsou i prodejny se zhodnocením 80 procent za rok. Díky spolupráci s Národní rozvojovou bankou (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) lze zájemcům pomoci dojednat výhodný úvěr na 70 procent investice.

„Hledáme partnery, kteří budou spolu s námi sdílet vizi rozvoje zdravého stravování, vysoké kvality napříč celou sítí a důraz na zákazníka, který je u nás středobodem všech procesů. V Česku máme aktuálně připraveny na předání prodejny v Moravskoslezském kraji, Plzni a Českých Budějovicích. Na Slovensku se připravujeme na předání větší části prodejen v Bratislavě a rovněž jednáme s novými franchisanty pro regiony,“ říká Jan Hummel.

Přečtěte si také