Franšízy OK POINT trefily mezeru na trhu

Klientům nabízíme zprostředkování finančních, bankovních a realitních služeb unikátně pod jednou střechou, říká Radim Štantejský, manažer a idea maker franšízového projektu OK POINT.

V čem se OK POINT liší od kamenné pobočky banky nebo pojišťovny?
OK POINTy jsou obchodní místa, která provozují naši franšízanti. Klientům nabízejí kompletní zprostředkování finančních, bankovních a realitních služeb. Každý klient tak na jednom místě získává opti­mální nabídku, aniž by musel navštěvovat různé pobočky bank, pojišťoven či realit­ních kanceláří. Vše řeší s jedním franšízantem či jeho zaměstnanci, kteří jsou mu vždy k dispozici, znají jeho finanční možnosti a šetří mu tak čas.

Jak je tento projekt vnímán samotnými bankami a realitními kancelářemi? Považují ho podle vás za konkurenci?
Koncept OK POINT jsme v Broker Consulting spustili v roce 2015 jako trendovou záležitost. Inspirací nám byly osvědčené západní modely poskytování služeb z několika oblastí na jednom místě. V porovnání se standardními kamennými pobočkami banky je naše přidaná hodnota jednoznačná – OK POINT provozuje podnikatel poskytující klientům širokou škálu služeb ve vysokém standardu. Dokážeme pracovat se všemi
klientskými segmenty a nabídnout řešení i tomu nejnáročnějšímu klientovi. Pro ilustraci zájmu o naše služby – za první pololetí jsme vykázali meziroční nárůst v objemu realitních transakcí i objemu zprostředkovaných hypoték shodně 97 procent. V obou segmentech jde tedy o skok na dvojnásobek.

OK POINT funguje franšízově. V čem je to pro podnikatele výhodné?
Franšízing je velmi výhodnou možností, jak nastartovat své podnikání pro všechny, kteří upřednostňují spolehlivý koncept s jasně danými para­metry a osvědčenou „recepturou“. Celý obchodní a servisní model OK POINT máme do detailu propracovaný. Přesně víme, co má franšízant se svým týmem dělat, aby naplnil očekávaný „business case“, a jakou podporu a nástroje má k tomu získat z naší strany. Naším cílem je, aby se franšízant soustředil čistě na svou obchodní činnost a práci s klienty, centrála Broker Consulting mu k tomu poskytne veškerou podporu.

Jak taková podpora vypadá? Platí jen při otevření pobočky?
Jakmile je spolupráce potvrzena, získávají od nás budoucí franšízanti stálou podporu. Nejen z centrály, ale i regionálně, díky čemuž mohou navzájem sdílet zkušenosti. Mohou kdykoli vy­užít podporu jednotlivých oddělení centrá­ly (právního, realitního, finančního, marketingového a komunikačního) a také samostatného týmu, který jim pomáhá zejména v technických otázkách. Vyvinuli jsme také komplexní vzdělávací systém, jenž formou pravidelných porad, seminářů a školení distančně i přímo na pobočkách umožňuje franšízantům neustále prohlubovat své profesní znalosti a dovednosti.

Jací zájemci a z jakých oborů se o franšízu nejčastěji hlásí? Změnil na tom něco covid-19?
Kandidáti pocházejí i z jiných oborů než přímo z financí či realit. Zvýšený zájem vidíme právě v oborech zasažených pandemií. Neplatí to ale úplně jednoznačně, hlásí se nám zájemci z velkých korporací i podnikatelé z oblasti realit, kteří spatřují možnost synergie mezi realitami a financemi. Jsem velmi rád, že se nám daří pomáhat uspět zájemcům přicházejícím z jiných oborů. V Broker Consulting nacházejí dlouhodobého partnera pro své podnikání, často dokonce společně se svou rodinou.

Co by měl kandidát dobře zvážit, než se pustí do franšízového podnikání?
Samozřejmě je třeba mít na startu počáteční kapitál nutný k rozjezdu obchodního místa, což je u nás minimálně 300 tisíc korun. Klíčovým aspektem však je uvědomit si, že franšízant musí být angažován v každodenním chodu OK POINTu. Ze zkušenosti už víme, že čistě investorské zapojení kandidáta s tím, že řízení pobočky přenechá dalším osobám, nemůže fungovat. Klíčové předpoklady k vybudování úspěšné pobočky v dané lokalitě jsou pracovitost a schopnost uskutečnit zavedené postupy.

Jaké plány máte ohledně projektu do dalších let?
Plánujeme další expanzi jak v počtech poboček, tak z hlediska rozsahu nabízených služeb. OK POINTy jsou výkladní skříní společnosti Broker Consulting na těch nejfrekventovanějších místech.

Přečtěte si také