Franšízingová síť je v krizi oporou dvojnásob

Prožíváme nezvyklou a již poměrně dlouhou krizi způsobenou pandemií. Někteří menší podnikatelé stojí nyní před otázkou jak, či zda jít dál. Odpovědí může být franšízing.

  • 19. dubna 2021

Malí podnikatelé si dělají starosti o rodinu a její zabezpečení, ti velcí o své zisky a závazky k zaměstnancům. Pro všechny to byla a je zcela nová situace, ve které jsme se ocitli. Se znalostí věci ji můžeme označit výstižným pojmem „černá labuť“ podle stejnojmenné knihy Nassima Nicholase Taleba. Obsahuje pěkné přirovnání nahodilé události, kterou nikdo nečeká, a tudíž se na ni nemůže ani připravit, k životu krocana: od narození je jen samé slunce, pravidelná strava, výběh, spousta kamarádů, každý den roste a sílí a těší se na další nový den. Pak přijde Den díkůvzdání a je po všem. Jeho život končí. Je to pouze malá ukázka, proč bychom se neměli spoléhat na to, že se budeme mít stále jen dobře jako před covidem-19.

Svět už nebude takový, jaký byl

Profesor Peter Senge z MIT, jedné z nejlepších vysokých škol na světě, již koncem minulého století vyjmenoval tři hybné síly, které budou ovlivňovat 21. století: 1. technologie, 2. globalizace a 3. katastrofy. S tím nelze než souhlasit.

Jiří Lošťák, člen správní rady ČAF

Pandemie a následná opatření vlády zastavily hospodářství země. Podnikatelé uzavřeli své provozovny. Jsou bez příjmů, bez zákazníků, ale zůstali jim zaměstnanci, pronajaté prostory včetně finančních závazků ve formě leasingů, úvěrových splátek… To vše bez koncepce ze strany vlády, bez stanovení jasných pravidel, důvodů a zejména bez podmínek ukončení omezení.

Viry tady s námi byly a budou. Musíme se s nimi naučit žít, poučit se z jejich existence. Určitě vlivem opatření zanikne řada firem, pravděpodobně zmizí i oblíbené značky a naopak se objeví nové služby a možnosti, jak situa­ci vyřešit, případně na tom i „vydělat“.

Franšízing – odbytový systém 21. století

Franšízové sítě jsou příkladem samoučící se organizace (Peter Senge), kdy úspěšné řešení/nápad jednoho franšízanta lze nabídnout všem ostatním do celé sítě.

Franšízoři navýšili investice do internetových technologií, zmnohonásobili svoje aktivity na sociálních sítích a zavedli nové způsoby prezentací, prodejů (videorozhovory se zákazníky, e-shopy, rozvoz produktů, videokonference, online produkty atd.). Podporují své franšízanty, zejména v oblasti poradenství (právní, daňové, dotační a další), ale také jim zajišťují nové dodavatele (například ochranné pomůcky, servisní firmy, bankovní produkty), jež jim usnadňují překonání stávající složité situace.

Jako každá katastrofa má i pandemie několik příznivých vlivů, mimo jiné i na podnikatele. Mnohým připomněla, že mají rodiny, přinutila je se jim více věnovat. Ukázala potřebu pokory a vděčnosti za inspirativní podnikatelské prostředí, klid pro podnikání i dostatečnou kupní sílu obyvatelstva. To všechno není samozřejmostí. Chrámy konzumu, nadbytek všeho, rozmařilost a pocit nenahraditelnosti jsou již minulostí. Firmy potřebují flexibilitu, možnost rychlé reakce na změny vnějšího podnikatelského prostředí, potřebují rozdělit podnikatelská rizika, mít rodinnou podporu a díky vzájemné komunikaci v síti se informovat o nejlepším řešení v jakékoli situaci. To vše nabízí franšízing. Ne nadarmo je označován jako odbytový systém 21. století.

Jen dvě možnosti

Pro podnikatele jsou v zásadě jen dvě možné cesty, jak udržet svůj podnik: v budoucnu uspějí pouze ti, kteří síť tvoří, nebo ti, již se do ní zapojí.
V krizi toto platí dvojnásob. Zvažte svoji pozici a v případě potřeby kontaktujte Českou asociaci franchisingu (czech-franchise.cz), kde najdete kontakty i radu, jak na to.

Franšízing je licenční smlouva mezi poskytovatelem a nabyvatelem, která:

• Umožňuje a zavazuje franšízanta provozovat po dobu platnosti smlouvy určitou podnikatelskou činnost pod obchodním názvem patřícím nebo spojovaným s poskytovatelem
• Opravňuje franšízora průběžně kontrolovat, jak nabyvatel provozuje franšízový podnik
• Zavazuje poskytovatele pomáhat nabyvateli při jeho franšízingovém podnikání
• Zavazuje nabyvatele platit po dobu platnosti smlouvy v pravidelných intervalech dohodnuté částky peněz za poskytnutí práva provozovat franšízingový podnik, případně i za poskytovatelem dodávané zboží a služby
• Není obchodní smlouvou mezi holdingovou společností a její dceřinou společností, ani smlouvou mezi dceřinými společnostmi jediné holdingové společnosti, ani smlouvou mezi samostatným podnikatelem a společností, kterou kontroluje

Přečtěte si také