Extéria Market je jediným franšízovým konceptem, jehož služby jsou dané zákonnou povinností

  • 19. dubna 2021

Klienti franšízy Extéria Market jsou podnikatelé, firmy a státní správa, kterých se týká zákonná povinnost BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana). Filozofií franšízy je dlouhodobá spolupráce s klienty s cílem ochránit je před sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.

Podle ředitelky sítě Lucie Šimíkové klienti na službách Extérie oceňují především fakt, že v případě kontroly ze strany úřadů či jiné nečekané mimořádné události nebo úrazů nejsou na problémy sami.

Není třeba být odborníkem

Franšízant Extéria Market se nemusí obávat toho, že se v problematice BOZP či PO neorien­tuje na 100 procent. Extéria mu poskytne potřebná vstupní i následná zaškolení a především přesný návod, jak uspět. Naopak je výhodou, když má zkušenosti spíše v oblasti obchodu, z obchodních jednání a vedení týmu lidí.

Zároveň franšízant nemusí budovat velké provozovny ani sklady, centrála mu vybaví Extéria Market přímo „na klíč“. Investice do založení obchodního místa je tak skutečně minimální a návratnost časově rychlá. Dobře vedená pobočka dosahuje zisku již rok po svém otevření a do pěti let představuje pro majitele pasivní příjem.

Vždy se zachová regionální exkluzivita

Pobočky obchodní franšízové sítě značky Extéria Market lze nalézt nejen po České republice, ale i na Slovensku. V Česku je však k dispozici ještě řada regionů, ve kterých je možno otevřít Extéria Market tak, aby byla zachována územní exkluzivita pobočky.

Výhoda franšízingu v pandemii

Výhody obchodního franšízového konceptu v „zákonných“ oblastech se ukázalo také v rámci pandemie covid-19, kvůli níž je povinnost dodržovat BOZP pro všechny zaměstnavatele i OSVČ bez zaměstnanců daleko přísnější a mělo by se více dbát na dodržování zákoníku práce, hygieny práce, bezpečnostních předpisů a nařízení. Právě v tomto období malí a střední podnikatelé potřebují podporu a rady. BOZP je oblast povinností, jež tady bude i přes vládní nařízení a omezení dále fungovat pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích.

Jak získat licenci

Jak začít podnikat s franšízou? Kontaktujte Ing. Lucii Šimíkovou, ředitelku pobočkové sítě ČR, na tel.: 702036721, e-mail: simikova@exteria.cz, další případné informace o franšízovém konceptu Extéria Market najdete na www.exteriamarket.cz.

Přečtěte si také